Reprezentanții elevilor și studenților despre o nouă lege a Educației: Ne dorim un cadru normativ care să includă şi etică şi conduită în educaţie

Ioana Nicolescu / 24.03.2017
Reprezentanții elevilor și studenților despre o nouă lege a Educației: Ne dorim un cadru normativ care să includă şi etică şi conduită în educaţie

Vocea.biz a stat de vorbă cu principalii decidenți din sistemul de educație, care vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește conținutul unei noi legi a educației, care va fi elaborată abia în februarie 2018 după consultări, de către un grup de lucru special constituit la nivelul Ministerului Educației, conform programului de elaborare a legii propus de minister. În septembrie 2018, legea ar urma să fie dezbătută în Parlament.

Vlad Ștefan, președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE), spune că trebuie să avem o lege mult mai coerentă, care să includă printre altele şi prevederi menite să sprijine mult mai mult elevii.

„Referitor la noua lege, părerile sunt împărţite, unii spun că actuală Lege 1/2011 cuprinde majoritatea normelor importante, alţii cred că este un orgoliu prin care actualul Guvern doreşte să realizeze o nouă lege, ca fundament al actului educaţional pentru următorii ani. Ceea ce este clar este faptul că trebuie să avem o lege mult mai coerentă, care să includă, printre altele, şi prevederi menite să sprijine mult mai mult elevii. Noi ne dorim includerea obligativităţii acordării burselor şcolare de către toate Consiliile Locale din ţară. Ne luptăm pentru a implementa această prevedere şi în actuală lege, însă vrem să ne asigurăm că ceea ce este bun acum se va menţine şi în viitorul cadru legislativ. Decontul navetei să redevină o prioritate, existând măsuri concrete, echilibrate şi nediscriminatorii de acordare a acestui beneficiu.De asemenea, Statutul Elevului să devină punctul de plecare al oricare reglementări referitoare la elevi, la drepturile, intersele şi obligaţiile acestora”, a spus Ștefan.

El a amintit că trebuie aprobat și un Cod de Etică care să aibă susținere legislativă. „Ne dorim existenţa unui cadru normativ care să includă şi etică şi conduită în educaţie, în speranţa că viitorul Cod de Etică al Sistemului Preuniversitar să aibă o susţinere legislativă, menită să încurajeze respectarea acestuia și alte câteva prevederi referitoare la procedurile prin care elevul trebuie convocat la orice Consiliu sau Comisie din cadrul unităţilor de învăţământ și inspectoratelor, cu scopul de a promova democraţia şcolară şi rolul însemnat al beneficiarilor primari”, a mai spus președintele CNE.

Studenții vor un procent mai mare de reprezentare în structurile de conducere ale universităților

La rândul rău, reprezentantul studenților, Vlad Cherecheș, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), spune că „orice lege a educaţiei trebuie să garanteze participarea studenţilor în luarea tuturor deciziilor din universitate, într-un procent însemnat, care să conteze”.

În prezent studenţii reprezintă 25% din totalul membrilor structurilor de conducere din universitate, însă studenții ar vrea ca procentul să crească până la o treime. Ei mai doresc să fie prezenți cu drepturi depline în toate structurile de conducere din universităţi și să participe într-un procent însemnat în procesul de alegere a rectorului, de minimum 25% din totalul celor cu drept de vot. De asemenea, ANOSR mai dorește participarea directă a studenţilor în procesul de alegere a decanilor.

Foto: Vlad Cherecheș/Facebook
Foto: Vlad Cherecheș/Facebook

 

„Apoi, orice lege a educaţiei trebuie să garanteze drepturile academice şi sociale ale studenţilor, precum şi dreptul de a alege şi de a fi ales fără niciun fel de restricţie. De asemenea, o lege a educaţiei trebuie să conţină mecanisme eficiente de sprijin şi incluziune a studenţilor din categorii defavorizate sau din grupuri subreprezentate. Mai mult, o lege a educaţiei trebuie să conţină reglementări care să asigure un proces de învăţământ centrat pe student (dar şi pe elev, în preuniversitar), cu trasee flexibile de învăţare şi cu stagii de consiliere şi orientare în carieră specializate şi obligatorii pentru fiecare elev și student înainte de fiecare schimbare de ciclu de studii (inclusiv în preuniversitar, începând cu cilul gimnazial cel puţin)”, a mai spus Cherecheș.

Din punctul lui de vedere, o lege a educaţiei trebuie să fie clară, coerentă, cu un fir logic, şi care să aibă nevoie de cât mai puţine completări ulterioare. „În prezent suntem într-un haos legislativ, cu sute de ordine de ministru şi hotărâri de guvern emise să completeze Legea Educaţiei Naţionale, ceea ce nu asigura o coerență în reglementările din educaţie, din contră. Avem prevederi neaplicate, avem prevederi care se bat cap în cap, avem prevederi devenite ilogice din cauza numeroaselor modificări şamd… Foarte important, o lege a educaţiei trebuie să fie aplicabilă din primul minut de după adoptare. Nu e normal să avem legi cu articole care an de an se prorogă (cum se întâmplă anual cu art. 8 din LEN nr. 1/2011, referitor la acordarea a 6% din Produsul Intern Brut pentru educaţie)”, a explicat reprezentantul studenților.

„De asemenea, o lege a educaţiei trebuie să stabilească norme de etică, transparenţă şi bună guvernanţă clare, stricte şi universal valabile, precum şi un sistem de sancţiuni clar şi uşor de pus în practică atunci când e cazul. Evident, legea trebuie să fie clară şi să nu lase loc de interpetari. În prezent avem numeroase articole prost formulate, care pot fi interpretate în mai multe feluri şi care duc la incoerențe în aplicare”, a mai spus președintele ANOSR.

Citește și...