Ministrul Educaţiei, Şerban Valeca îi combate pe cei care i-au cerut demisia: “Nu am propus nici o persoană în nici unul dintre organismele consultative”

Anca Miklos / 30.04.2017
Ministrul Educaţiei, Şerban Valeca îi combate pe cei care i-au cerut demisia:  “Nu am propus nici o persoană în nici unul dintre organismele consultative”

Ministrul Educaţiei, Şerban Valeca le răspunde celor care i-au cerut demisia. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Sorin Grindeanu, Consorţiul “Universitaria”, format din cinci universităţi de top din România l-au acuzat pe ministru de imixtiune în activitatea de cercetare şi i-au cerut demisia.

La aproximativ 48 de ore de la publicarea scrisorii,  Ministerul Cercetării și Inovării a emis un comunicat de presă prin care expune poziţia lui Şerban Valeca faţă de acuzele care i se aduc.

“Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare din România se desfășoară în cadrul entităților din sistemul național de cercetare — dezvoltare — inovare, așa cum sunt ele definite de art. 7 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică aprobată cu modificări și completări prin legea 324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare, universitățile fiind unul dintre cei patru mari piloni ai acestui sistem (alături de întreprinderi care sunt principalii actori ai inovării, institutele din subordinea Academiei Române și academiilor de ramură, institutele naționale de cercetare-dezvoltare)”, se arată în documentul citat.

Pe lângă menţiunile de ordin legal, ministrul a precizat în comunicatul de presă că “au fost necesare și analize privind implementarea programelor de dezvoltare conform noului program de guvernare” care “vor avea un impact benefic”.

“Pe lângă aspectul legal au fost necesare și analize privind implementarea programelor de dezvoltare conform noului program de guvernare bazate pe situația domeniului CDI în ianuarie 2017. Aceste analize conduc pe de o parte la susținerea în continuare a programelor și proiectelor de succes aflate în derulare atât în domeniul cercetării fundamentale cât și în domeniul cercetării aplicative și inovării iar pe de altă parte la lansarea unor programe noi pentru corelarea mediului științific la cerințele mediului economic autohton, la dezvoltarea de parteneriate internaționale concrete cu aplicații în România precum și la dezvoltarea de noi tehnologii de vârf. Toate acestea vor avea un impact benefic atât în mediul universitar cât și în dezvoltarea economică a țării”, se mai arată în comunicat.

Şerban Valeca suţine că există o necorelare a Legii Educaţiei cu legea fundamentală a domeniului CDI, iar consecinţa acestui fapt este  “îndepărtarea domeniului CDI de mediul economic”.

 

“Situația din țara noastră prin aplicarea aproape în exclusivitate a legii educației și necorelarea cu legea fundamentală a domeniului CDI a condus la evaluări individuale și instituționale bazate aproape exclusiv pe publicații ceea ce a determinat atât îndepărtarea domeniului CDI de mediul economic, dar, și mai grav, la neadaptarea unor curricule universitare la cerințele pieței muncii ceea ce generează șomeri în rândul tinerilor absolvenți; Toate acestea au avut consecințe negative asupra domeniului prin: alocarea bugetară insuficientă, scăderea numărului de cercetători și clasarea țării noastre pe ultimul loc la nivel European în privința finanțării private a domeniului CDI în 2016”, se mai arată în document.

Potrivit datelor expuse de demnitar, la începutul anului 2017 cca 60% din unitățile CDI acreditate au datorii la bugetul de stat și la terți (în special cele din domeniul agricol) în condițiile în care în anul 2016 nu s-au cheltuit sumele alocate de către Parlament prin bugetul de stat aferent iar în domeniul cercetării, în 2015 erau circa 33000 de angajați din care aproximativ 23.000 erau cercetători.

“Dacă la început acest fenomen negativ se manifestă mai mult în sectorul public și la nivelul specialiștilor, fenomenul a căpătat accente dramatice prin faptul că s-a extins și în domeniul privat romanesc și mai ales la nivelul absolvenților de liceu cu rezultate deosebite. În vederea îmbunătățirii situației domeniului cercetării—dezvoltării și inovării în România se impune promovarea unui ansamblu de politici pe termen scurt, mediu și lung”, a mai precizat ministrul.

Acesta a mai adăugat că are un set de politici pe care le aplica în cel mai scurt timp pentru a preveni fenomenul de “brain-drain”şi că va susţine programele de cercetare şi acordarea de granturi pentru cercetare de care să beneficieze elevii cu rezultate deosebite.

“După cum se observa sunt proiecte care adresează ambii vectori ai cercetării științifice cel fundamental și cel tehnologic-aplicativ. În jurul acestor proiecte se va susține dezvoltarea de clustere inovative sau parcuri științifice. Primul proiect demarat se referă la înființarea Grantului de cercetare denumit ‘Carol I’ care se adresează olimpicilor romani cu rezultate deosebite pe plan național și internațional. Acest proiect are ca țintă finală, pe lângă menținerea în țara acestor valori, creșterea competitivității în universitățile românești precum și formarea unei ‘mase critice de specialiști’ necesară în domeniu prin angajarea beneficiarilor pe o perioadă minimă de 5 ani în unitățile CDI”, se mai arată în documentul transmis presei.

Acuzat de amestec în comisiile de evaluare, Şerban Valeca susţine că reorganizarea acestora a fost “impusă de necesitatea armonizării acestor acte normative din punct de vedere al obiectivelor noului minister în acord cu Programul de Guvernare al actualului Guvern”

 

“Reorganizarea Organismelor consultative a fost impusă de necesitatea armonizării acestor acte normative din punct de vedere al obiectivelor noului minister în acord cu Programul de Guvernare al actualului Guvern. Din această perspectivă, luând în considerare aspectele juridice care decurg din noua abordare, era necesară reconsiderarea organismelor consultative, pentru a sprijini noul minister, privind coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare științifică și inovare, în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Inovare (SNCDI) 2014-2020”, scrie în comunicat.

Valeca are o explicaţie şi pentru “dinfuncţionalităţile” apărute în funcţionarea  CNECSDTI, organism înfiinţat în decembrie 2016.

“Disfuncționalitățile apărute în funcționarea CNECSDTI constituit prin Ordinul MECS din decembrie 2016, respectiv faptul că membrii CNECSDTI (numiți prin Ordinul MENCS nr. 5693/ 2016) nu au fost de acord să analizeze și să soluționeze sesizările depuse înainte de data emiterii ordinului mai sus menționat. Din această cauză trebuia introdusă prevederea ca noul CNECSDI să preia și soluționarea sesizărilor acumulate în perioada în care aceasta nu a funcționat (peste 50 dedosare). Chiar dacă atât în Ordinul MECTS nr. 5514/ 2014, la art. 10 al Regulamentului de organizare și funcționare al CCCDI este stipulat faptul că ‘Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani’, aceeași prevedere regăsindu-se și în Ordinul MECTS nr. 5514/ 2011 la art. 20 al Regulamentului de organizare și funcționare al CCCDI, în data de 7 decembrie 2016 a avut loc o reorganizare a CCCDI la numai 2 ani de la precedenta reorganizare. Mai mult decât atât, reorganizarea din 7 decembrie 2016 nu a avut la bază o procedură /metodologie de selecție a membrilor CCCDI și exemplele pot continua”, mai scrie ministrul.

În ceea ce priveşte componenţa acestor organisme, despre care Consorţiul “Universitaria” spune că “ridică semne serioase de întrebare cu privire la procedura de selecție”, Valeca susţine că “înscrierile pentru selecție au fost libere”

“În același timp, pentru a se evita abordări subiective în desemnarea membrilor acestor organisme s-au configurat criterii obiective și cuantificabile, ținându-se seama de atribuțiile ce trebuie îndeplinite de către fiecare organism consultativ în parte, proiectele de regulamente și modalitatea de înscriere fiind publice, urmărindu-se în același timp, de principiu, atât o reprezentare a tuturor regiunilor de dezvoltare ale României cât și a domeniilor de cercetare și a unui just echilibru între institute, academii și universități precum și între mediul economic și cel academic pe palierul de transfer tehnologic. Înscrierile pentru selecție au fost libere, putându-se înscrie oricine se încadra în condițiile prevăzute în Metodologia de selecție (document care a fost postat pe site-ul MCI), inclusiv foștii membri ai Organismelor Consultative. În aceste condiții nu poate fi imputat MCI faptul că sunt colegi din domeniul CDI din țara sau străinătate care nu și-au depus candidatura. În aceste organisme, apolitice, au fost desemnate ca membri, personalități cu prestigiu profesional și moral, care, printr-o expertiză dovedită, își vor putea îndeplini cu profesionalism și competență misiunea pentru care au fost alese”, susţine ministrul.

Mai mult, acesta spune că nu a avut nicio propunere pentru aceste comisii şi că nu a cerut niciodată demisia succesorilor lui.

“Mai menționez faptul că, așa cum am declarat public înainte de demararea înscrierilor, nu am propus nici o persoană în nici unul dintre organismele consultative, și de aceea nu văd de ce se încearcă alipirea unui partid sau altul de aceste organisme. Președinția Comitetului de selecție a fost asigurată de către președintele Academiei Romane, iar din comitet au făcut parte reprezentanți ai Consiliului Național al Rectorilor, ai institutelor de cercetare și, ca observatori, președintele Patronatului Român din Cercetare și Proiectare și Liderul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România. (…) Nu în ultimul rând, procedura de a apela în activitatea generală de evaluare la competențele din țară, cu grade științifice corespunzătoare (cu prioritate academicieni, cercetători principali 1, profesori) și numai în situația când nu exista competențe naționale într-un domeniu să apelăm la specialiști internaționali, conduce la optimizarea activității atât din punct de vedere științific, din punct de vedere al economiei de timp și nu în ultimul rând financiar. Din punct de vedere politic, deși în perioada 2001-2003 am inițiat și promovat majoritatea actelor normative care au reglementat domeniul și care stau în mare parte și acum ca fundament al reglementărilor de bază, în tot intervalul de timp care a trecut de atunci, nu am solicitat demisia nici unui succesor de al meu, deși au fost unele acțiuni care poate impuneau acest lucru, în schimb am dialogat cu aceștia în legătura cu politicile din domeniu”, scrie Şerban Valeca.

Ministrul îşi încheie răspunsul cu o invitaţie către prof. Dr. Mircea Dumitru, preşedintele Consorţiului “Universitaria” pe care îl învită la sediul ministerului pentru “a dialoga pe orice subiect aferent activității CDI”

“Drept dovadă că sunt deschis dialogului civilizat, pot exemplifica faptul că acum cca 1 lună când ați transmis o adresă prin care solicitați unele detalii din activitatea MCI, din curtoazie, deși până la sosirea solicitării aceasta era deja în media, am trecut peste acest ‘amănunt nesemnificativ’ și, în aceeași zi, v-am răspuns. Reacția dvs. la acest gest: răspunsul MCI s-a întors cu mențiunea: refuz de primire !! În schimb, dvs., uzând de un drept democratic, solicitați pe lângă demisii și atacarea unor acte în contencios. Doresc să atenționez public ca încercările de anulare a organismelor consultative nu vor avea ca rezultat direct decât amânarea sine die a competițiilor și, pe cale de consecința, a finanțării domeniului ceea ce vă va face direct răspunzători în fața colegilor din cercetare. Trecând peste aceste aspecte, din respect pentru domeniu, vă invit la sediul MCI pentru a dialoga pe orice subiect aferent activității CDI”

Citește și...