Ministerul Educaţiei caută profesori. Apel pentru cei care doresc să-şi ofere serviciile

Anca Miklos / 27.09.2016
Ministerul Educaţiei caută profesori. Apel pentru cei care doresc să-şi ofere serviciile

Lipsa dascălilor bine pregătiţi se face simţită şi la nivel de minister. Astfel, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel către profesorii din România care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017.

Este vorba despre evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul naţional de Bacalaureat, examenul naţional de definitivare în învăţământ şi concursul de titularizare.

Înscrierea se desfăşoară în intervalul 27 septembrie – 4 octombrie, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEE. Candidaţii trebuie să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere on-line, CV-ul în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie, semnate, scanate şi incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs naţional şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi de notare.

De asemenea, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii 4 ani şcolari; abilităţi de operare pe calculator, experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă, să fie membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare şi disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

În procesul de selecţie vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitivatul.

Selecţia candidaţilor înscrişi va avea loc în perioada 5 – 7 octombrie 2016, iar anunţarea rezultatelor se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în data de 7 octombrie.

Citește și...