Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014 – Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014

Vocea.biz / 24.09.2016
Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014 – Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014 . Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014. Proba scrisă a e,amenului de titularizare a avut loc luni, 21 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate în data de 25 iulie 2014. În 25-26 iulie, profesorii pot depune contestații. Rezultatele finale ale e,amenului de titularizare vor fi afișate în data de 30 iulie 2014. Vocea Transilvaniei vă va prezenta ce subiecte și bareme de la titularizare 2014, imediat ce astea vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației.

Subiectele și baremele la titularizare 2014 au fost publicate AICI ——> Click AICI

Modelele de subiecte şi baremul aferent pentru examenul de titulatizare 2014 au fost publicate de catre Ministerul Educatiei, pe site-ul propriu. www.edu.ro. Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Ministerului Educaţiei, subiectele din cadrul probei scrise la titularizare, care a fost susținută în data de 30 iulie 2013, constituie modele de subiecte pentru anul 2014.

Modele subiecte Titularizare 2014 găsiți AICI

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014 – Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014În 31 iulie va avea loc Etapa I de repartizare – repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7,00 (șapte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată: repartizarea în ședință publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media 7,00 (șapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014 – Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014 – În 1 august va avea loc repartizarea, în ședință publică, a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor.

TITULARIZARE 2014 . Pe linkurile de mai jos găsiți REZULTATE TITULARIZARE 2014 LA PROBELE PRACTICE si la inspectiile speciale la clasa:

Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul ALBA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul ARGES
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul ARAD
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – municipiul BUCURESTI
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul BACAU
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul BIHOR
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul BISTRITA-NASAUD
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul BRAILA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul BOTOSANI
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul BRASOV
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul BUZAU
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul CLUJ
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul CALARASI
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul CARAS-SEVERIN
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul CONSTANTA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul COVASNA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul DAMBOVITA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul DOLJ
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul GORJ
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul GALATI
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul GIURGIU
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul HUNEDOARA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul HARGHITA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul ILFOV
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul IALOMITA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul IASI
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul MEHEDINTI
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul MARAMURES
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul MURES
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul NEAMT
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul OLT
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul PRAHOVA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul SIBIU
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul SALAJ
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul SATU MARE
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul SUCEAVA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul TULCEA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul TIMIS
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul TELEORMAN
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul VALCEA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul VRANCEA
Rezultate probe practice/inspectii titularizare 2014 – judetul VASLUI

EDU.RO TITULARIZARE 2014 CALENDAR

Lista finală a posturilor vacante va fi publicată la unităţile şcolare şi la inspectorat în data de 5 mai 2014 şi poate fi accesată şi AICI.

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014. Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014 – Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar: verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs și a graficului de desfășurare a probelor la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare;

Termen: 5 mai 2014 – înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2014, la secretariatul unității de învățământ/centrului care organizează concurs;

Perioada: 6-16 mai 2014 – verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

Perioada: 19-21 mai 2014 – validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;

Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenții promoției 2014: afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă;

Termen: 26 mai 2014

  • organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014. Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014

Perioada: 26 mai-27 iunie 2014 – desfășurarea probei scrise;

Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă s-au desfășurat în perioada 26 mai – 27 iunie 2014. Proba scrisă se va organiza luni, 21 iulie 2014.

Termen: 21 iulie 2014 – afișarea rezultatelor;

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014. Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014

– Termen: 25 iulie 2014 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

Perioada: 25-26 iulie 2014 – rezolvarea contestațiilor;

Perioada: 28-29 iulie 2014 – afișarea rezultatelor finale.

Termen: 30 iulie 2014

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014. Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014

Etapa I de repartizare – repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7,00 (șapte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:

a) repartizarea în ședință publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin media 7,00 (șapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;

Subiecte si BAREM ISTORIE Titularizare 2014. Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 la ISTORIE. Subiecte titularizare 2014

Termen: 31 iulie 2014

b) repartizarea, în ședință publică, a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor;

Termen: 1 august 2014

Citește și...