În București ar urma să se construiască primul centru de transplant multi-organ din sud-estul Europei

Amalia Blanariu / 27.04.2017
În București ar urma să se construiască primul centru de transplant multi-organ din sud-estul Europei

Aleșii locali au decis joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), să își dea girul pentru construirea Centrului de Transplant Multi-Organ în cadrul Spitalului Clinic ”Sfânta Maria”.

Proiectul aprobat joi de aleșii locali cu 37 de voturi ”pentru” vizează aprobarea parteneriatului între proprietarul terenului, Primăria Municipiului București, în calitate de contruibuitor, Consiliul Local al Sectorului 1 (CL Sector 1), ca finanțator, și Spitalul ”Sfânta Maria”, ca beneficiar, pentru construirea unui corp nou de clădire în cadrul unității medicale, în care să funcționeze un centru de transplant multi-organ.

Conform Primăriei Capitalei, acesta va fi ”primul centru de transplant multi-organ din sud-estul Europei la acest moment”, cu spații medicale de investigații și tratament care vor asigura ”realizarea unui Centru de excelență în domeniul medical”, dar și ”îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetățeanului”.

”Prin realizarea acestui obiectiv de importanță națională s-ar crea noi secții medicale și s-ar realiza extinderea ambulatoriului de specialitate, care în momentul de față funcționează în condiții dificile”, motivează Municipalitatea în raportul de specialitate.

Pacientul de dublu transplant care a vrut să dea o șansă sistemului medical românesc. „Au dat din umeri și mi-au zis că nu știu ce să-mi facă”

Totodată, arată Primăria în raport, prin aprobarea și punerea în aplicare a acordului-cadru de parteneriat privind realizarea centrului de transplant multi-organ în cadrul spitalului ”Sfânta Maria” prin construirea unui corp nou de clădire în cadrul unității medicale s-ar soluționa necesitățile actuale ale spitalului, care se confruntă, printre altele, cu:

 • aglomerarea tuturor funcțiilor spitalicești într-o singură clădire ce nu a fost proiectată inițial să aibă funcția de spital
 • lipsa acută de spațiu pentru unele din secțiile deja existente
 • imposibilitatea diversificării serviciilor medicale oferite, atât pentru partea de ambulatoriu, cât și pentru spital.

În expunerea de motive, semnată de primarul general Gabriela Firea, se precizează că proiectul trebuie aprobat ”ținând cont de oportunitatea și urgența proiectului de realizare a acestui obiectiv de importanță națională, prin care s-ar crea noi secții medicale și s-ar realiza extinderea ambulatoriului de specialitate, care în momentul de față funcționează în condiții dificile”.

În lista obiectivelor specifice ale acestui centru figurează:

 • efectuarea de transplanturi în condiții moderne, echivalente celor oferite în centrele transplant din Europa și internaționale, prin intermediul unor echipe de specialiști foarte bine pregătiți în specialități interconectate
 • asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate și al calității vieții cetățenilor
 • asigurarea accesibilității la servicii medicale complexe, din toate specialitățile
 • aprecierea competențelor profesionale și încurajarea dezvoltării acestora
 • garantarea calității și siguranței actului medical
 • creșterea satisfacției profesionale a medicilor datorită condițiilor noi de muncă
 • creșterea gradului de sănătate al populației.

Noul corp de clădire va avea o suprafață desfășurată supraterană în jur de 5.500 – 7.000 mp și un regim de înălțime 3S+P+7-10E (3 etaje subterane, parter și 7 până la 10 etaje supraterane – înălțimea maximă urmând să fie stabilită prin studiu de fezabilitate, în conformitate cu planul urbanistic al zonei).

Finanțarea construirii acestui centru va fi asigurată de CL Sector 1, instituție care se va ocupa și de realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv obținerea documentației tehnico-economice și realizarea proiectului, finanțarea edificării construcției și efectuarea recepției finale, finanțarea amenajării și dotării corespunzătoare care să asigure funcționalitatea Centrului, dar și de alte operațiuni sau demersuri adiacente.

Cheltuielile cu realizarea studiului de fezabilitate, proiectarea și asistența tehnică, inclusiv studiile de teren necesare, realizarea documentației și obținerea avizelor sau acordurilor ori a autorizațiilor necesare solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi suportate din bugetul pe anul 2017 al CL Sector 1.

Până în prezent nu au fost estimate costurile necesare acestui obiectiv de investiții, cifrele urmând să fie anunțate în momentul elaborării propunerii tehnice.

”După efectuarea Studiului de fezabilitate, Consiliul Local Sector 1 va stabili un Plan de lucrări, care va expune, activitățile, succesiunea lor și durata planificată pentru realizarea fiecărei etape a Proiectului”, conform acordului.

Obligația Primăriei Capitalei este de a asigura amplasamentul necesar pentru construirea centrului de transplant, punând la dispoziția CL Sector 1 terenul pe care va fi edificată clădirea. De asemenea, Municipalitatea va oferi sprijin CL Sector 1 pentru obținerea oricăror avize, aprobări, autorizări, pe care trebuie să le obțină instituția în baza acordului.

Pe de altă parte, spitalul trebuie să desemneze o comisie de lucru, compusă din cadre medicale și alt personal de specialitate, care să răspundă cerințelor solicitate în vederea elaborării studiului de fezabilitate și edificării construcției, dar și să participe, prin reprezentanții săi, la întâlnirile de lucru în vederea organizării activității de management a proiectului și la întâlnirile de lucru în vederea asigurării unei coordonări eficiente a activităților desfășurate și a resurselor alocate.

În acord se precizează, totodată, că spitalul ”Sfânta Maria” poate asigura o parte din aparatura medicală din cea existentă și poate asigura încadrarea noului centru cu personal medical specializat, pentru activitatea de transplant hepatic, pancreatic și pulmonar din personalul medical cu care colaborează în prezent urmărind în viitor extinderea activității cu următoarele specialități:

 • gastroenterologie
 • chirurgie generală
 • pneumologie
 • chirurgie toracică
 • chirurgie infantilă
 • chirurgie cardiovasculară.

Acordul încheiat între CL Sector 1, Spitalul ”Sfânta Maria” și Primăria Capitalei pentru construirea noului centru de transplant este valabil de la data semnării lui de către cei trei parteneri și data finalizării investiției, constând în implementarea proiectului, însă nu se precizează când anume ar urma să fie finalizate lucrările sau un termen maxim pentru finalizarea lor.

Spitalul Sfânta Maria din Capitală a fost inclus în Programul Naţional de Transplant după ce municipalitatea şi Ministerul Sănătăţii au investit, de-a lungul timpului, aproximativ 10 milioane de euro pentru finanţarea clincii care va face respectivele operaţii.

“Am susținut încă de la început ca transplantul pulmonar nu se realizează la Spitalul Sfânta Maria din cauze exclusiv birocratice. Iată că acum s-a demonstrat că în acest caz a fost rea-voință din partea fostului guvern. Municipalitatea, împreuna cu Ministerul Sănătății, au învestit, de-a lungul timpului, aproximativ 10 milioane de euro pentru finanțarea Clinicii de Transplant din cadrul Spitalului Sfânta Maria, astfel încât să se creeze, în premieră națională, condițiile pentru transplantul pulmonar ! Apreciem toate colaborările cu spitalele din Europa, dar ne dorim ca și noi să avem în țara condiții ultramoderne în unitățile medicale. Mă bucur foarte mult că, în cel mai scurt timp, romanii vor beneficia în București de o unitate medicală realizată la standarde europene și nu vor mai fi nevoiți să apeleze la clinici din străinătate pentru acest gen de transplant”, a declarat Gabriela Firea, la finele lunii trecute.

Citește și...