Corpul de control al premierului a descoperit nereguli grave la Spitalul „Sfânta Maria”

Anca Miklos / 11.12.2016
Corpul de control al premierului a descoperit nereguli grave la Spitalul „Sfânta Maria”

Corpul de control al premierului a efectuat un control la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” București în urma căruia a descoperit mai multe nereguli printre care probleme grave cu acordarea de contracte de furnizare, potrivit unui comunicat al Guvernului. Astfel, Corpul de Control a decis că se impune verificarea unor contracte și recuperarea sumei de 2.811.456 lei, reprezentând servicii medicale prestate și nedecontate în 2015 de către CASMB.

În urma controlului s-a constatat că procesul de acreditare a Spitalului „Sf. Maria” a fost întârziat cu doi ani, la solicitarea spitalului, prin replanificarea vizitei de evaluare din anul 2014 până în 2016.

Totodată, spitalul a fost clasificat provizoriu, între 26.05.2011 – 13.02.2013, în categoria II cu program de conformare pentru a putea obține finanțarea corespunzătoare clasificării.

În 2006, Ministerul Sănătății a încheiat contractul de management cu Narcis Copcă, pe o durată de trei ani, la care au fost încheiate ulterior trei acte adiționale. În 2009, la încetarea mandatului, contractul managerului Narcis Copcă a fost prelungit cu încă trei ani printr-un ordin al ministrului interimar al Sănătății și prin Actul adițional 3/19.11.2009 la contractul de management 275/2006, cu încălcarea prevederilor legale, se arată în raport.

„Începând cu data de 01.09.2010 și până la data finalizării acțiunii de control, prin deciziile emise de către managerul spitalului, Narcis Copcă, perioada de valabilitate a contractelor de administrare, încheiate în anul 2007 cu șefii de secții și laboratoare a fost prelungită, succesiv, pe perioade de 3 ani, fără a se actualiza sau modifica/completa indicatorii specifici de performanță care să fie asumați de către șefii de secții și laboratoare, prin semnătură”, se mai arată în documentul citat.

Probleme cu mai multe contracte de furnizare

Raportul mai arată că în data de 2 septembrie 2010, Spitalul „Sfânta Maria”, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management, un contract de finanțare având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management, pentru implementarea Proiectului „Îmbunătățirea Accesului cetățenilor la servicii de sănătate de calitate prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Spitalului Clinic «Sfânta Maria» București”.

Pentru acestui proiect, pe 21 ianuarie 2011, a fost încheiat un contract de furnizare între Spitalul „Sfânta Maria” și societatea Asesoft International SA din Ploiești, în valoare totală de 2.007.312 RON (cu TVA), a cărui durată a fost prelungită până la data de 14 februarie 2012, prin încheierea a două acte adiționale la contract.

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale a aplicat corecții de 25%, respectiv de 10% la valoarea totală a contractului de furnizare încheiat de către spital cu societatea Asesfot International SA și a contractului de servicii încheiat pe 1 noiembrie 2010 de către spital cu societatea Euro Management Grup SRL, în sumă totală de 501.673,15 RON, pe măsura solicitării în cadrul fiecărei cereri de rambursare a finanțării nerambursabile aferente cheltuielilor efectuate sub incidența contractului menționat.

„Suma totală autorizată la plată de către AM și rambursată Spitalului Clinic „Sfânta Maria” București aferentă Proiectului a fost de 1.604.064,25 RON. Pentru finanțarea proiectului, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al spitalului a fost alocată suma totală de 536.261,22 RON, din care suma de 34.588,07 RON reprezintă (2%) contribuția beneficiarului, iar suma de 501.673,15 RON reprezintă valoarea totală a corecțiilor aplicate de organismul intermediar pe proiect, aferentă contractelor de achiziție publică nr. 518/21.01.2011 și nr. 9841/01.11.2010, încheiate de către spital cu societatea Asesfot International SA, respectiv cu societatea Euro Management Grup SRL”, se arată într-un comunicat de presă al Corupului de Control”, se arată în comunicatul ministerului.

De asemenea, în 2004-2005, Spitalul Sfânta Maria a încheiat un contract cu Centrul Medical Med-As 2003 SRL, iar în perioada 2006 – 2016 nu a înștiințat și nu a mai solicitat avizul Ministerului Sănătățiisau al Primăriei București pentru derularea contractelor de asociere în participațiune cu Med-As și pentru încheierea actelor adiționale prin care contractele au fost prelungite cu perioade cuprinse între cinci și 19 ani. Astfel, în perioada 2005 – 2015, din prestarea serviciilor medicale de către Med-As au fost realizate venituri totale de 32.537.098,10 lei, cheltuieli de 29.148.278,18 lei și un profit de 3.388.819,92 lei, din care cota spitalului Sfânta Maria a fost de doar 291.002,58 lei, se arată în raport.

“Suma totală de 291.002,58 RON rezultată din împărțirea beneficiilor și suportarea pierderilor aferente desfășurării a activităților de către asociați a fost compensată cu sumele din facturile emise de societatea Centrul Medical MED-AS 2003 SRL pentru serviciile medicale prestate în amplasamentele spitalului și pentru pacienții internați în spital. Societatea Centrul Medical MED-AS 2003 SRL a realizat, în perioada anterior menționată, din desfășurarea în comun a activităților prevăzute în contractele de asociere în participațiune încheiate cu Spitalul Clinic „Sfânta Maria” București, profit în sumă totală de 3.097.817,34 RON. În perioada 2008 – 2015 pentru acordarea serviciilor medicale de laborator prin efectarea de analize medicale și pentru acordarea serviciilor medicale de radiologie, prevăzute în contractele de asociere în participațiune nr. 7644/28.11.2005 și nr. 7950/12.12.2005, în calitate de lider al asocierii și administrator al acesteia, societatea Centrul Medical MED-AS 2003 SRL a calculat pierderi în urma derulării activităților aferente celor două contracte în sumă totală de 1.160.262,50 RON, respectiv de 319.196,08 RON. În perioada 01.01.2006 – 15.07.2015 la nivelul Spitalului Clinic „Sfânta Maria” București nu au fost elaborate proceduri formalizate pe activităţi referitoare la derularea contractelor de asociere în participațiune”, se mai arată în comunicat.

În perioada 2005 – 2016, spitalul nu și-a exercitat dreptul de a verifica activitatea asociatului, iar instituțiile autorizate nu au efectuat niciun control care să aibă ca obiectiv contractele încheiate cu Med-As. Sumele ce reprezentau cotele rezultate din împărțirea beneficiilor și suportarea pierderilor aferente au fost compensate din facturile emise de Med-As spitalului pentru investigațiile efectuate pacienților internați.

Corpul de control a stabilit că la data de 22.11.2016 la nivelul Spitalului Clinic ,,Sfânta Maria” București nu erau dispuse măsuri pentru realizarea unei cercetări administrative în vederea stabilirii motivelor, responsabilităților și recuperarea sumei de 2.811.456 RON, reprezentând servicii medicale prestate, invalidate și nedecontate, în anul 2015, de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

 

Măsurile recomandate de Corpul de Control al premierului

Corpul de Control al premierului presupune și luarea următoarelor măsuri:

Realizarea unei cercetări administrative de către conducerea Spitalului Clinic „Sfânta Maria” București în vederea stabilirii motivelor, responsabilităților și recuperarea sumei de 2.811.456 RON reprezentând servicii medicale prestate, invalidate și nedecontate, în anul 2015, de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Asigurarea funcționării, mentenanței și utilizării sistemului informatic integrat conform scopului destinat de către conducerea Spitalului Clinic „Sfânta Maria” București, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare pentru a evita rezilierea acestuia și recuperarea integrală a finanțării acordate.

Verificarea de către Ministerul Sănătății și Primăria București a încheierii și derulării contractelor de asociere în participațiune nr. 11316/10.12.2004, nr. 7644/28.11.2005 și nr. 7950/12.12.2005 și a actelor adiționale la acestea încheiate de către Spitalul Clinic „Sfânta Maria” București cu societatea CENTRUL MEDICAL MED-AS 2003 SRL și renegocierea clauzelor contractuale pentru mărirea cotelor rezultate din împărțirea beneficiilor și suportarea pierderilor ce i se cuvin spitalului, în vederea obținerii de venituri de către spital din această asociere, respectiv rezilierea asocierii, dacă aceasta continuă să nu aducă beneficii unității medicale.

În acest sens se vor lua în principal măsuri pentru actualizarea evaluării aportului fiecărui asociat, în vederea stabilirii corecte a cotelor de participare la beneficii și pierderi a acestora.

Elaborarea procedurilor operaționale pentru încheierea, în viitor, a oricăror asocieri în participație doar în condițiile în care acestea ar fi benefice unității medicale și efectuarea verificărilor la nivelul spitalului Clinic „Sfânta Maria” București pentru renegocierea clauzelor contractule și mărirea cotelor ce i se cuvin acestuia în urma derulării contractelor de asociere în participațiune nr. 11316/10.12.2004, nr. 7644/28.11.2005 și nr. 7950/12.12.2005 și a actelor adiționale la acestea încheiate cu societatea CENTRUL MEDICAL MED-AS 2003 SRL.

Citește și...