ANI a declarat 19 foşti şi actuali aleşi locali în incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal

Anca Miklos / 29.03.2017
ANI a declarat 19 foşti şi actuali aleşi locali în incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a 19 foști și actuali aleși locali.

Mircea Laurus, primar al orașului Milișăuți din județul Suceava a fost declarat în conflict de interese administrativ. În calitate de primar, în anul 2013, acesta a emis și semnat o Dispoziție și a semnat contractul individual de muncă privind angajarea fiicei sale în funcția de muncitor calificat în cadrul Serviciului gospodărie comunală, administrativ din aparatul de specialitate al primarului.

Ştefan Dulgheru, primar al comunei Leorda, județul Botoșani a fost declarat în conflict de interese penal deoarece a semnat în anul 2013 contractul de concesiune încheiat cu Cooperativa Agricolă ‘Libertate și Prietenie’, în cadrul căreia era administrator dar a şi iniţiat proiectele de hotărâre care au stat la baza încheierii contractului menționat.

Petru Haţegan, primar al comunei Iablanița, județul Caraș-Severin a fost declarat în incompatibilitate deoarece în perioada 24 septembrie 2012 — 29 iunie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru al Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Iablanița.

Ionuţ Râcanu, actual primar și fost viceprimar al comunei Căldăraru, județul Argeș, în perioada 12 iulie 2012 — 26 aprilie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică , astfel că a fost declarat în incompatibilitate.

Glorea Neacşu, primar al comunei Gighera, județul Dolj a fost declarat incompatibild e ANi deoarece în perioada decembrie 2012 — mai 2013, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în consiliul de administrație al şcolii gimnaziale din localitate.

La fel a fost declarat şi Constantin Doru Diaconu, actual primar și fost viceprimar al comunei Roșiile, județul Vâlcea care, în perioada 27 iunie 2012 — 24 martie 2015, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator la o societate comercială.

Aceeaşi “greşeală” au făcut-o şi Vasile Prodan, primar al comunei Corni, județul Galați,  Gheorghe Dănuţ Darie, viceprimar al comunei Moieciu, județul Brașov, Petrică-Daniel Muşat, viceprimar al comunei Rușețu, județul Buzău şi Costică Vîrlan, actual viceprimar și fost consilier local al comunei Gura Văii, județul Bacăucare au deţinut pe lângă funcţiile în administraţia publică locală şi alte funcţoi în mediul privat.

Ioan Popa, actual consilier local și fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași a fost declarat în conflict de interese adminsitrativ deoarece a participat la votul prin care a fost desemnat viceprimar.

Gheorghe Tupiţă, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Desești, județul Maramureșa votat a aprobarea închirierii unei suprafețe de 1414 ha pășune ce se află în proprietatea publică a Comunei Deseșticătre o asociaţie din care făcea parte.

Radu Şchiopu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Răsmirești, județul Teleorman a participat la luarea deciziei și aprobării Hotărârilor Consiliului Local privind stabilirea suprafeței de pășune închiriată Asociației Crescătorilor de Animale Răsmirești-Teleorman și stabilirea taxei chiriei pentru terenurile din islazul comunal al Consiliul Local Răsmirești, pentru ca ulterior să fie încheiate Contractul de închiriere între CL al comunei Răsmirești și această asociație – în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru fondator- și Contractul de închiriere pentru suprafețele de teren arabil din islazul comunal.

Florinel Sarion, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Girov, județul Neamț a votat atribuirea unor suprafețe de pășune către crescătorii de animale de pe teritoriul comunei şi ulterior le-a transferat către o societate unde era asociat unic.

Constantin Cobeleţa Vlad, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ulma, județul Suceava  a fost declarat în incompatibilitate de ANI deoarece în perioada 14 noiembrie 2012 — 30 septembrie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primaruluidin aceeaşi localitate.

Anghel Asan, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Stănești, județul Giurgiu, a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local Stănești privind aprobarea modificării contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren arabil aflat în administrarea Consiliului Local încheiate cu crescătorii de animale și privind revocarea unei Hotărâri anterioare, emise de Consiliul Local Stănești, fără a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema respectivă, deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba concesionarea pășunilor prezintă un avantaj pentru nora sa.

Gavrilă Şteţco, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Răstolița, județul Mureș a dat aviz favorabilunui contract de cesiune încheiat între Asministraţia Publică Lăcală şi fiul lui.

Neculai Grumăzescu, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bozieni, județul Neamț, a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea concesionării în vederea pășunatului a unei suprafețe de 91,69 ha pășune ce se află în proprietatea publică a Comunei Bozieni, Județul Neamț, către Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos — Neamț, în temeiul căreia s-a încheiat un Contract de concesiune între Primăria Comunei Bozieni și această Asociație. Grumăzescu deținea calitatea de membru în comisia de cenzori a acestei asociaţii, încasând venituri de la aceasta.

Valodea Chirilă, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, județul Tulcea a votat o Hotărâre de Cosniliu Local prin care a închiriat membrilor propriei lui familii islazul comunal.

În cazul în care cei 19 vor fi găsiţi vinovaţi, pe lângă răspunderea penală riscă să nu mai poată ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

 

Citește și...