O nouă materie opțională. ASF, BNR și MEN vor colabora pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară

Vocea.biz / 24.07.2018
O nouă materie opțională. ASF, BNR și MEN vor colabora pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară

Elevii vor avea parte de noi cursuri opționale. ASF, BNR și MEN vor colabora pentru elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară .

Ministerul Educației Naționale (MEN), Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF) și Asociația Română a Băncilor (ARB) au încheiat un Acord de colaborare pentru realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF). Instituțiile vor să se asigure că elevii, începând cu cei din ciclul primar, vor avea parte de educație financiară.

“Documentul stipulează elementele de bază ale acțiunilor recomandate la nivelul grupurilor țintă, precum și principiile definitorii ale acestor acțiuni. Astfel, la nivelul învățământului primar, Acordul recomandă includerea disciplinei opționale „Educație financiară” în oferta educațională a unităților de învățământ și sprijinirea predării acesteia, prin inițierea și dezvoltarea unor activități specifice. La nivelul învățământului gimnazial și liceal, semnatarii ȋşi propun să asigure suportul în formarea cadrelor didactice care vor preda disciplina „Educație economico-financiară” pentru clasa a VIII-a, respectiv să susțină prezentări ȋn faţa elevilor, pe teme specifice educației financiare,” se arată într-un comunicat al ASF.

Și studenții vor afla mai multe despre deciziile importante care sunt luate în domeniul economic și financiar.

“La nivel universitar, vor fi diseminate, în cadrul universităților partenere, informații de actualitate privind principalele decizii și evoluții din domeniul financiar. Totodată, vor fi susținute prezentări adresate studenţilor în cadrul unor programe pe teme specifice educației financiare și vor fi realizate proiecte dedicate cadrelor didactice universitare. Pentru adulți vor fi realizate campanii de informare, dedicate diverselor grupuri țintă identificate. Partenerii vor realiza o platformă online comună care va conține materiale și informații privind evenimentele organizate şi vor distribui, ȋn mod gratuit, materiale informative precum DVD-uri, cărți, pliante, broșuri etc”,se mai arată în documentul citat.

Acordul are o valabiltate de cinci ani, după care va putea fi prelungit, în funcție de decizia partenerilor. Pentru a asigura coordonarea procesului de educație financiară a grupurilor țintă vizate, se va constitui Comitetul pentru educație financiară, care va fi compus din reprezentanți ai instituțiilor partenere

Citește și...