Fără uniformă și fără telefoane mobile în școlile din România

Vocea.biz / 10.01.2018
Fără uniformă și fără telefoane mobile în școlile din România

Elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală sau să poarte uniforma unităţii de învăţământ, însă au obligaţia ca la începutul orei să îşi depoziteze telefoanele mobile în locul special amenajate în clasă, prevede noul regulament de organizare a şcolilor, care a fost modificat de către ministrul Educaţiei, Liviu Pop, iar modificările au fost anunţate pe Facebook. Organizaţiile de elevi se declară nemulţumite că nu a existat o consultare publică legată de aceste modificări.

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a anunţat pe Facebook că a fost modificat şi completat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar: “Am semnat astăzi ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)”, titrează News.ro.

Noul regulement prevede că pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în sala de clasă: “În timpul orelor de curs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”.

De asemenea, este interzis serviciul elevilor pe şcoală, dar şi sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ.

Noul regulament mai prevede că notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie: “Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale”.

Totodată, este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.

Există şi o prevedere legată de integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, aceştia urmând să primească sarcini organizatorice: “Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu, arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinere a scorului”.

O altă măsură se referă la faptul că personalului din învăţământ îi este interzis să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi viaţa intimă privată sau familială a acestuia sau a celorlalţi salariaţi din unitate.

În document se mai menţionează că părintele sau susţinătorul legal al elevului care nu asigură şcolarizarea în perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 şi 1000 de lei ori este obligat să prestezi de muncă în folosul comunităţii. De asemenea, părintele sau tutorele legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative sau orelor de curs să îl preia. În cazul în care acesta nu poate să facă aşa ceva, împuterniceşte o altă persoană.

Preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Constantin Alexandru Manda, a declarat miercuri pentru News.ro că principala nemulţumire a organizaţiilor de elevi este că nu a existat o consultare cu toţi factorii interesaţi, nefiind respectată transparenţa decizională.

“Nemulţumirea noastră, a organizaţiilor de elevi, constă în faptul că nu s-a respectat în cadrul adoptării ROFUIP procedura de transparenţă decizională prevăzută şi de legea 52/2003. Practic, nu a existat  o consultare publică cu toţi factorii interesaţi. Ministerul Educaţiei ar fi fost obligat să publice pe site anunţul de modificare împreună cu textul proiectului astfel încât orice persoană interesată, în termen de 10 zile să formuleze sugestii. A existat o discuţie la minister în care au fost invitate organizaţiile de elevi, de părinţi şi cadre didactice, doar că o discuţie cu organizaţiile reprezentative nu înseamnă o consultare publică şi respectarea transparenţei decizionale”, a afirmat Constantin Alexandru Manda.

El a mai spus că au fost admise mai multe amendamente formulate de asociaţie, printre care şi pe acela referitor la faptul că evaluarea elevului nu poate fi utilizată la mijloc de coerciţie şi că elevii nu pot fi sancţionaţi prin evaluare, printr-o notă acordată.

Preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa a mai spus că în acest regulament au fost modificări care ţin de Statutul Elevului, dar acesta nu a fost schimbat.

“Ne exprimăm dezamăgirea privind acest regulament având în vedere că se modifică pe alocuri aspecte ce ţin de elevi, printr-un alt document decât cel prevăzut de Legea Educaţiei. Legea Educaţiei prevede faptul că dispoziţiile privitoare la elevi se stabilesc prin Statutul Elevului, iar acesta nu a fost modificat, a fost modificat ROFUIP, dar au fost făcute anumite modificări care ţin de calitatea de elev, modificări pe partea de drepturi şi îndatoriri ale elevilor, iar acestea ar fi fost normal, legal să fie făcute prin modificarea Statului Elevului”, a precizat liderul Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

El a dat ca exemplu interdicţia referitoare la utilizarea telefoanelor mobile, precizând că şi până în prezent era interzisă folosirea lor în oră, dar că prin această modificare  elevii sunt obligaţi să îşi depozite telefonul mobil în locuri special amenajate.

“Şi până în prezent elevilor le era interzis să utilizeze telefonul mobil, doar că prin această modificare ministrul Educaţiei introduce o nouă teză, conform căreia la începutul fiecărei ore elevii sunt obligaţi să îşi depoziteze telefonul mobil în locul special amenajate. Acest lucru, în opinia noastră, este neconstituşţional şi limitează exercitarea posesei elevilor pentru un bun al lor”, a precizat Constantin Alexandru Manda.

Citește și...