Psihologii cer Guvernului să reglementeze salariul lor la 8.640 lei şi reîncadrarea profesională

Vocea.biz / 15.02.2018
Psihologii cer Guvernului să reglementeze salariul lor la 8.640 lei şi reîncadrarea profesională

Colegiul Psihologilor din România solicită Guvernului să modifice de urgenţă încadrarea psihologilor, dar şi să reglementeze salariul celor plătiţi din fonduri publice la suma de 8.640 lei pe lună.

Potrivit unui comunicat, Colegiul Psihologilor din România cere modificarea în regim de urgenţă a condiţiilorde încadrare și de salarizare ale psihologilor plătiți din fonduri publice.

“Astfel, coerent punctului de vedere exprimat în anul 2017, Colegiul Psihologilor din România apreciază că salariul de bază al psihologului (psihologul practicant în supervizare) trebuie să se situeze la nivelul de aproximativ 8640 lei/lună (coeficient de 3,46), având în vedere contravaloarea serviciilor psihologice deja reglementate potrivit Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, dar și în acord cu gradul mare de complexitate, responsabilitate socială sporită, riscuri specifice, și, nu în ultimul rând, potrivit nivelului de decizie, element esențial în formularea concluziilor psihodiagnosticelor sau planurilor de intervenție psihologică”, se arată în comunicat.

În plus, psihologii solicită schimbarea încadrării psihologilor din categoria personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, în categoria personalului de specialitate medico-sanitar.

“Având în vedere faptul că activitatea psihologului din unitățile sanitare și unitățile de asistență medico-sanitară este o activitate clinică, care se desfășoară în unitățile clinice, apreciem că, în prezent, încadrarea psihologilor în categoria activităților paraclinice din unitățile clinice și neplata unor sporuri salariale, specifice mediului clinic de desfășurare a activităților profesionale reprezintă o eroare gravă”, spune directorul general al Colegiului Pshilogilor, Iilian-Laurenţiu Ştefan.

Citește și...