MEN: Părinţii şi elevii susţin schimbarea planurilor-cadru pentru liceu

Vocea.biz / 04.04.2018
MEN: Părinţii şi elevii susţin schimbarea planurilor-cadru pentru liceu

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat, miercuri, că elevii şi părinţii susţin schimbarea planurilor-cadru pentru liceu, chiar şi unii dintre dascăli, dar niciuna dintre cele trei variante propune nu a întrunit majoritate la consultarea publică organizată pe această temă.

Un grup de lucru va elabora varianta finală de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, pe baza informaţiilor, observaţiilor şi cerinţelor care s-au desprins din consultarea publică, titrează News,ro.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei au organizat, în perioada 29 decembrie 2017 – 1 martie 2018, un proces de consultare publică privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică.

”În opinia majorităţii participanţilor la procesul de consultare, schimbarea planurilor-cadru de liceu este oportună. Cei care susţin schimbarea în cea mai mare măsură sunt elevii şi părinţii. De asemenea, chiar dacă unii profesori sunt mai rezervaţi, şi în rândul acestora există un curent important care susţine necesitatea acestei schimbări. Dincolo de diferenţele între susţinătorii diverselor variante, analiza rezultatelor dezbaterii demonstrează că, în prezent, nu există o majoritate consolidată cu privire la o opţiune clară pentru o anumită formulă. Fiecare propunere supusă dezbaterii are susţinătorii şi criticii ei, la fel cum şi numărul celor care nu susţin nicio variantă nu poate fi neglijat. Din consultare se desprinde ideea nevoii unei decizii de tip expert, dublată de măsuri specifice pentru pregătirea schimbărilor şi de o constantă comunicare şi consultare cu actorii din sistem”, anunţă MEN.

Chestionarul online a fost accesat de 3.520 de persoane şi au fost validate, după prelucrarea statistică, 2.612 chestionare completate. De asemenea, au fost transmise Ministerului Educaţiei Naţionale sau Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 111 adrese sau propuneri. Dintre acestea, 30 de adrese aparţin unor organizaţii non-guvernamentale sau organizaţii locale active în domeniul educaţiei, 6 sunt transmise de asociaţii profesionale/grupuri profesionale, 10 din partea unor unităţi de învăţământ preuniversitar sau universitar, iar 67 din partea unor persoane individuale (52 profesori, 6 părinţi, 5 elevi, 1 membru al Parlamentului).

”În mod specific, au fost supuse dezbaterii aspecte precum oportunitatea modificării planurilor-cadru de liceu, aspecte care trebuie îmbunătăţite cu prioritate, autonomia şcolii în plan curricular sau relaţia dintre trunchiul comun şi curriculumul diferenţiat sau cel la decizia şcolii. În acelaşi timp, au fost puse în discuţie relevanţa disciplinelor din planul-cadru şi a numărului de ore alocate, în raport cu profilul de competenţe al absolventului de liceu, condiţiile specifice de implementare a noilor planuri cadru, respectiv beneficiile şi riscurile specifice fiecărei variante puse în dezbatere”, mai spun reprezentanţii MEN.

Potrivit acestora, obiectivul consultării publice a fost ”crearea unui spaţiu de reflecţie şi de dezbatere pentru decidenţi, practicieni, experţi educaţionali şi pentru alţi actori interesaţi cu privire la trei variante de planuri-cadru pentru liceu, filiera teoretică”.

”În egală măsură, consultarea a oferit un cadru de evaluare a principiilor şi criteriilor fundamentale care stau la baza proiectării noului curriculum naţional. În acest context, Ministerul Educaţiei Naţionale reiterează necesitatea încadrării în numărul actual de ore pe săptâmână, cu cel puţin păstrarea, dacă nu creşterea, numărului de ore alocate limbilor străine, TIC şi disciplinei educaţie fizică”, precizează MEN.

La nivelul MEN si ISE există un grup de lucru care va elabora varianta finală de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, pe baza informaţiilor, observaţiilor şi cerinţelor care s-au desprins din consultarea publică.

Citește și...