Nereguli la grădinițele de stat și private, depistate de ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 100.000 lei și au închis mai multe unități de învățământ

Amalia Blanariu / 13.10.2017
Nereguli la grădinițele de stat și private, depistate de ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 100.000 lei și au închis mai multe unități de învățământ

Controalele derulate de inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la nivel național luna trecută au scos la iveală mai multe nereguli în grădinițele de stat și private. În urma verificărilor, organele de control au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei și au dispus închiderea mai multor unități de învățământ.

Controalele derulate de ANPC la nivel național în grădinițele de stat și cele private, din toate județele și din municipiul București, au avut loc în perioada 11 – 22 septembrie și au vizat verificarea modului în care se respectă prevederile legale din domeniul protecției consumatorilor în grădinițele cu program prelungit, particulare și de stat.

Inspectorii ANPC au verificat, în cadrul acțiunii, 485 de grădinițe cu program prelungit. La 107 dintre acestea, reprezentând aproximativ 22% din total, s-a constatat că nu respectau în totalitate prevederile actelor normative în ceea ce privește modul de asigurare a calității serviciilor prestate și că 350 kg din cele peste 23,6 tone de alimente controlate prezentau abateri de la prevederile legale în vigoare.

În urma deficiențelor constatate, organele de control au decis:

– oprirea temporară de la comercializare și/sau utilizare a 65 kg alimente în valoare de 869 lei până la remedierea deficiențelor;

– oprirea definitivă de la comercializare și/sau utilizare a 26 kg alimente în valoare de 525 lei, care puteau fi periculoase pentru consumatori;

– aplicarea de 239 sancțiuni contravenționale, dintre care 204 avertismente și 35 de amenzi contravenționale în valoare de 103.500 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor.

”Au fost dispuse 12 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (județele Cluj, Bihor, Mureș) până la remedierea deficiențelor și 26 de măsuri pentru remedierea deficiențelor (grădinițe din județele Neamț, Brașov, Ialomița, Mehedinți) și 1 măsură de interzicere a utilizării echipamentului de joacă la o grădiniță din județul Mehedinți”, anunță ANPC, într-un comunicat de presă.

În ceea ce privește legalitatea funcționării (aviz PSI, autorizare de la Inspectoratele școlare județene, grădinițele particulare trebuie să fie autorizate/acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. Existența și respectarea Regulamentului de Ordine Interioară), s-a constatat lipsa autorizației eliberate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar la o grădiniță cu program mixt din județul Constanța.

Lipsa autorizației sanitare de funcționare a fost depistată la grădinițe din județele Bihor, Brașov, Mureș, Galați și Vaslui.

Lipsa afișării Regulamentului de Ordine Interioară s-a constatat la grădinițe din județele Arad, Cluj, Brașov, Mureș, Constanța, Bihor, Prahova și Ialomița.

Contractul de prestări servicii de învățământ preșcolar, încheiat între conducerea grădiniței și părinți, astfel că părinții nu sunt informați și nu au agreat sub semnătură un contract de prestări servicii cu clauze contractuale aferente, lipsea la unități din județele Timiș, Brașov, Harghita și Vaslui.

Nereguli privind contractele de prestări servicii s-au mai depistat și în Bihor, Satu-Mare, Ialomița și Harghita.

”Din totalul de 25 grădinițe verificate în județul Neamț, la data desfășurării acțiunilor de control, la unele unități nu era finalizat acest proces de luare la cunoștință și semnare a contractelor de prestări servicii. Motivația nesemnării contractelor a fost legată de faptul că încă nu se desfășuraseră ședințele cu părinții (acțiune la care urma să se prezinte structura anului școlar, regulamentele de funcționare și ordine interioară, contractul de prestări servicii, disciplinele opționale, după caz). La disciplinele opționale pentru care s-a optat nu a fost prezentat un contract de prestări servicii încheiat între conducerea grădiniței, părinți și un profesor de specialitate pentru această activitate predată contracost”, arată ANPC.

Abateri privind clauzele contractuale privind informarea corectă, completă și precisă, și lipsa menționării clare în contracte a sumelor alocate pentru serviciile de învățământ și cele pentru hrana copiilor în cazul grădinițelor particulare s-au depistat în:

– Județul Brașov – contractele încheiate între părinți și conducerea grădiniței nu dețineau informații referitoare la taxa de școlarizare pentru activitățile educaționale și de masă ale copiilor, precum și modalitatea de plată a acestora.

– Județul Mureș – contractele încheiate cu părinții cuprind informații incomplete: lipsa sumelor alocate pentru curățenie și hrană;

– contractele încheiate cu părinții nu conțin tarifele de școlarizare, data până la care se pot plăti, solicitarea către părinți de a informa dacă copilul suferă de vreo alergie sau o boală.

– Județul Sibiu – lipsa informării privind valoarea materialelor didactice folosite în cadrul grădiniței în contractul de prestări servicii educaționale încheiat cu părinții

– Județul Cluj – nu se menționau în mod clar, defalcat, sumele alocate pentru serviciile de învățământ și pentru serviciile de masă

– Județul Argeș – grădinița are în contract o clauză incorectă, ce prevede obligativitatea înscrierii la ,,cursurile opționale”

– Județul Galați – în contractele încheiate cu părinții nu existau informații cu privire la prețul lunar pentru hrana copiilor.

”Din analiza contractelor de prestări servicii încheiate și/sau a celor în curs de finalizare au reieșit următoarele:

Județul Neamț – la o grădiniță contractele de prestări servicii nu sunt specifice programului educațional pentru
preșcolari și nu sunt înscrise în mod clar informații cu privire la serviciile de masă și cazare;
– la alte două grădinițe nu se respectă structura unui contract, în sensul că nu sunt capitole distincte privind drepturile și obligațiile părților, termene și modalități de plată, nu sunt înscrise tarifele pentru hrana zilnică a copiilor ;
– nu există nicio mențiune referitor la “Obligațiile instituției de învățământ “ de a asigura cadrul adecvat pentru activitatea de servire a mesei în incinta grădiniței cu respectarea tuturor prevederilor legale;
– în contract se stipulează: “nerespectarea din culpă de către părinte a obligației privind achitarea contravalorii pentru alocația de hrană zilnică a preșcolarului constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare”, anunță ANPC.

De asemenea, în județul Bihor s-a constatat neafișarea pentru informarea părinților a programului activităților desfășurate în grădiniță.

O altă abatere a fost depistată în județul Constanța, unde operatorul economic informa în mod incorect consumatorii prin folosirea termenului ”grădiniță” în denumire, în contextul în care unitatea nu este grădiniță, ci centru educațional cu program de prestare servicii de supraveghere, recreere și socializare pentru copii preșcolari și punea la dispoziția părinților informații incomplete și insuficiente privind programele desfășurate, respectiv programul nr. 1 și programul nr. 4, privind asigurarea micului dejun și programul de funcționare, arată ANPC.

Paturi insuficiente, uzate, și locuri de joacă periculoase pentru copii, în grădinițe

Cât despre asigurarea calității serviciilor de cazare s-au depistat:

– nereguli privind existența spațiilor de cazare și dimensionarea corespunzătoare a acestora (suprafață, volum) în:

– Municipiul București – sala de somn era subdimensionată față de prevederile legale în vigoare.

– Județul Vaslui – grădinițe la care nu se asigura cubajul de 8 m³ aer pentru un copil

– Județul Neamț – la grădinițele verificate nu se respecta numărul maxim admis de 20 copii/grupă prevăzut în Ordinul Ministerului Educației. Astfel, numărul de copii/grupă la aceste grădinițe, variază între 22 – 31 de copii.

– Județul Argeș – numărul de copii admiși este mai mare decât cel prevăzut, existând 30 preșcolari într-o grupă.

– probleme privind existența și starea de funcționare a instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, canalizare, instalații electrice și sanitare (existența grupurilor sanitare în număr suficient în funcție de capacitatea de cazare) în:

– Județul Covasna – s-a constatat că numărul grupurilor sanitare și a lavoarelor nu este suficient

– Județul Mureș – scaunele WC sunt învelite în PVC, material cu crăpături și fisuri, nu se poate dezinfecta

– vasele de toaletă nu sunt adaptate vârstei, fiind, de fapt, pentru adulți

– Județul Vaslui – la unele grădinițe verificate numărul obiectelor sanitare era insuficient raportat la numărul copiilor înscriși, iar toate chiuvetele erau amplasate la același nivel, la 65 centimetri față de sol

– Județul Neamț – nu se respecta numărul minim de grupuri sanitare corespunzătoare numărului de copii înscriși, așa cum sunt acestea prevăzute

– nereguli privind starea dotărilor interioare și exterioare în vederea asigurării securității copiilor în:

– Județul Mehedinți – spațiul de joacă amenajat în exterior (în curtea grădiniței) era dotat cu echipament de joacă format din bare metalice care aveau vopseaua parțial exfoliată și neadecvat grupei de vârstă

– Județul Mureș – în curte, unde este amenajat spațiul de joacă, nu erau curățate buruienile, nu era cosită iarba, leagănele erau deteriorate, fără șezut.

– în parcul de joacă exterior erau un leagăn metalic dezafectat și două balansoare fără șezut din plastic.

– locul de joacă nu era împrejmuit, balansoarele de două persoane, din lemn fiind deterioarate.

– la echipamentele de joacă nu se asigura o zonă de protecție și nici nu era păzit obiectivul.

– în curtea în care se joacă micuții există o platformă betonată cu betonul exfoliat, cu risc de accidentare, iar balansoarele nu erau dotate cu opritoare la sol.

– Județul Galati – în curtea grădiniței există un loc de joacă pentru copii dotat cu: tobogane, leagane, balansoar și un carusel care prezentau vopsea exfoliată ce necesită remediere. Toboganul avea, la partea terminală de jos, o zonă cu crăpături, iar la mijloc – o zonă ruptă.

– în locul de joacă pentru copii, din curtea grădiniței, exista un tobogan cu o platformă ruptă, care prezenta pericol de accidentare.

– Județul Galati – s-a constatat că în locul de joacă pentru copii, din curtea grădiniței, 4 băncuțe, 1 balansoar și 1 leagăn erau făcute din lemn și aveau scândura putredă, iar la capete erau rupte.

– Județul Neamț – poarta de la intrarea din curtea grădiniței era nefuncțională, pereții erau deteriorați în partea exterioară a clădirii și astfel nu era asigurată siguranța copiilor; în curtea grădiniței nefiind amenajat un spațiu de joacă pentru copii sau pentru alte activități recreative.
– în același județ, aparatele de joacă pentru copii, amplasate în curtea grădiniței nu sunt complete, sunt recondiționate necorespunzător, ceea ce ar putea afecta siguranța copiilor dacă aceștia nu sunt atent supravegheați ;
– în interiorul unității, ușile din lemn aveau un grad de uzură ridicat, iar vasele wc nu sunt amplasate la dimensiunile prevăzute în actele normative, în vigoare, respectiv: 45-55 cm, în realitate fiind 66 cm. De asemenea, conform punctului de vedere transmis de către reprezentanții școlii coordonatoare, există dificultăți de natură tehnică privind amplasarea corectă a lavoarelor;

– nereguli privind nivelul dotărilor cu mobilier, lenjerie, starea acestora etc în:

– Județul Mehedinți. – lenjerie în număr insuficient comparativ cu numărul de pături (se folosea un cearceaf pentru doua pături)

– Județul Ialomița – s-au găsit scaunele vechi, uzate, cu furnir desprins și vopsea cojită de pe părțile metalice.

– Județul Constanta – mobiler, scaune, dulapuri uzate, iar în sala de dormitor paturile nu erau dotate cu salteluțe de protecție, iar lenjeria nu era pusă pe toate paturile.

– Județul Vaslui – numărul paturilor este mai mic decât numărul copiilor înscriși la grupă, iar mobilierul, deși în stare foarte bună de funcționare, nu era diferențiat pe grupe de vârstă;

– Județul Neamț – sunt folosite lenjerii și saltele foarte vechi, recondiționate, dar cu un grad de uzură avansat, iar pavimentele în dormitoare și, respectiv, pe holuri sunt acoperite cu parchet foarte vechi, cu lamele distanțate, așchiat, ceea ce poate afecta siguranța copiilor.

Mâncare expirată, oferită copiilor în grădinițe

Inspectorii ANPC au depistat, totodată, verificând calitatea serviciilor prestate pentru asigurarea hranei copiilor că unele alimente erau expriate sau fără data durabilității minimale prevăzută pe ambalaj, în județe precum:

– Județul Mureș – în utilajul frigorific s-a depistat carne de pasăre fără data limită de consum

– Județul Cluj – alimente cu data durabilității minimale depășită, respectiv carne tocată de porc expirată de o zi, pulpă de porc expirată de 9 zile
– alimente cu data durabilității minimale depășită, respectiv piept de curcan expirat de o zi, piept de pui expirat de 7 zile.

– Județul Dâmbovița – s-a constatat existența în spațiile frigorifice a unei cantități de 9 kg carne de pui și vițel care nu era însoțită de etichete cu elemente de identificare și caracterizare, respectiv nu erau respectate condițiile de depozitare recomandate de producător.

– Județul Prahova – s-a depistat în magazia de alimente griș cu data durabilității minimale depășită.

– Județul Constanța – s-a găsit carne de pasăre fără elemente de identificare, neputându-se astfel stabili dacă produsele sunt în data limită de consum.

Inspectorii ANPC au descoperit, totodată, și nereguli privind condițiile de depozitare și transport, după cum urmează:

– Nerespectarea temperaturilor de depozitare în:

– Județul Mureș – utilajul frigorific este învechit, cu pete de rugină, necesitând înlocuire;

– Județul Covasna – la data efectuării controlului s-au găsit în congelatorul unității produse ce trebuiau păstrate la o temperatură între 0 și -40 grade C (carne tocata, spata porc) în stare congelată.

– Lipsa monitorizării temperaturilor din spațiile frigorifice de păstrare – depozitare a alimentelor în:

– Județul Prahova – nu se monitorizau la zi temperaturile spațiilor frigorifice și nu se compleatau la zi graficele de temperatură aferente agregatelor frigorifice.

– Județul Neamț – nu erau completate graficele de înregistrare a temperaturilor pentru spațiile frigorifice destinate păstrării alimentelor – materii prime.

Verificările au scos la iveală și o dotare necorespunzătoare a spațiilor pentru prepararea mâncărurilor în:

– Județul Bacău – grilaje din lemn deteriorate, cu porțiuni lipsă, faianță deteriorată, în unele porțiuni lipsă, instalație sanitară – baterie defectă.

– Județul Galați – s-a constatat starea necorespunzătoare a unor dotări – în bucătărie și în spațiile anexe existau corpuri de mobilier (cu rol în depozitare/păstrare veselă și alimente) cu melamină deteriorată, suprafețe utile cu vopsea scorojită, uși nefuncționale (stricate) la 4 corpuri. În spațiul oficiului nu existau rastele pentru vesela folosită, vesela se depozitează în coșuri de plastic.

– Județele Brăila, Sibiu, Neamț și municipiul București – lipsa cântarelor din dotarea blocului alimentar sau a verificării metrologice a acestora

– Județul Brașov – lipseau instrucțiunile cu privire la modul de spălare și dezinfectarea a veselei.

Scaune și mese stricate, farfurii insuficiente

Cât despre dotarea necorespunzătoare a saloanelor de servire cu mobilier, veselă, inventar de servire s-au constat nereguli în:

– Județul Mehedinți – lipsa salonului de servire pentru servirea mesei, utilizându-se spațiul destinat pentru filtru vestiar

– Județul Bacău – scaune rupte, mese exfoliate.

– Județul Mureș – farfuriile de ciorbă sunt insuficiente, copiii mănâncă ciorbă și felul doi din aceeași farfurie de felul doi.

– Județul Giurgiu – existau scaunele și măsuțe (în salon servire și săli de clasă), dar aveau margini rugoase neprotejate, instabile, cuie în blatul scăunelului, abateri ce puteau duce la rănirea copiilor
– abateri privind starea mobilierului din lemn din salonul de servire a mesei, existând aproximativ 5 scaune instabile, cu blaturi deteriorate.

– Județul Vaslui – s-a constatat că lambriul din sala de mese era exfoliat.

Lipsa fețelor de masă din material textil s-a constatat la grădinițe din municipiul București și județul Neamț.

Inpectorii au mai constatat și lipsa rețetelor de preparare, specifice fiecărui sortiment din mâncărurile preparate menționate în lista-meniu din ziua curentă în unitățile cu bucătării proprii în:

– Municipiul București – lipsa necesarului de materie primă folosită la prepararea mâncării și a rețetarului folosit.

– Județul Mehedinți – lipsa rețetelor de preparare a mâncărurilor

De asemenea, lipsa întocmirii foii zilnice de alimente s-a constatat la grădinițe din județul Mehedinti și municipiul București, iar la o grădiniță din județul Giurgiu foile de alimente din anumite zile erau incomplete, nefiind evidențiate materiile prime utilizate la realizarea meniurilor afișate, cantitățile aferente și valoarea.

La grădinițe din județele Ilfov, Vaslui, Neamț și Mehedinți s-a constatat lipsa avizării meniurilor zilnice de către personalul medical din unitate și a aprobării acesora de către conducătorul unității, încălcându-se astfel prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasa în unitățile de învățământ preuniversitar.

Organele de control au observat și neconcordanță între meniul afișat și cel efectiv servit copiilor sau includerea în meniul zilnic de alimente nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, în:

– Județul Giurgiu – pentru meniurile afișate în anumite zile erau neconcordanțe între mâncărurile oferite copiilor și datele înscrise în foile zilnice de alimente, respectiv șnițel de pui cu orez sârbesc în loc de pui Shanghai cu pilaf, cum se specifica în fișa de alimente, iar în loc de cozonac sau chec la gustare se oferea placintă cu mere.

– în județul Galați s-a constatat că patru copii au primit pulpe de pasăre, în loc de piept de pui, așa cum era afișat în meniu și s-au găsit pe stoc napolitane și prăjitură ambalată ale căror cantități de zaharuri și grăsimi depășeau limita admisă prin OMS 1563/2008.

– Județul Alba – firma de catering a servit pizza, care este nerecomandata copiilor conform Ord. 1563/2008

Lipsa oricăror elemente de identificare-caracterizare ale alimentelor utilizate ca materii prime sau ca atare s-a descoperit în:

– Județul Mehedinți – lipsa elementelor de identificare –caracterizare la materii prime (sferturi posterioare pui)

– Județul Cluj – avea produse alimentare (pâine, semințe și fructe uscate) fără niciun element de identificare caracterizare.

– Județul Bistrița-Năsăud – se aflau în frigiderul din bucătăria unității materii prime (carne tocata refrigerată, piept pui regrigerat, piept pui congelat) care nu erau însoțite de eticheta de producător cu elementele de identificare –caracterizare ale produsului.

– Județul Prahova – s-a găsit în spațiul frigorific piept de pui, care nu prezenta eticheta cu elemente de identificare carcaterizare.

– Județul Neamț – au fost identificate produse alimentare – materii prime fără elemente de caracterizare (cașcaval, carne tocată amestec, carne de pasăre).

Lipsa afișării zilnice, la loc vizibil, a listei – meniu cu preparatele care urmau a fi servite în ziua curentă s-a constatat în județele Timiș, Iași, Sibiu, Neamț, Mureș.

Neinformarea completă a părinților cu privire la cantitățile nete ale porțiilor oferite copiilor precum și lipsa evidențierii cantității de carne din ciorbe sau supe și din felurile de mâncare în care carnea apărea alături de legume s-au identificat în județele Brașov, Covasna, Galați, Brăila și Vaslui.

În județul Teleorman, în listele meniu afișate nu existau informații complete privind cantitățile nete ale porțiilor oferite, lipsa evidențierii cantității de carne din ciorbe/supe, iar în județul Giurgiu, în listele meniu afișate nu era efectuată informarea precisă și corectă a părinților privind cantitățile pe porție.

Lipsa informării privind prezența componentelor cu efecte alergene s-a descoperit în județele Iași, Bacău, Cluj, Bistrița-Năsăud, Argeș, Teleorman, Constanța, Brăila, Galați, Vaslui, Mureș, Brașov și Mehedinți.

De asemenea, nu se asigura informarea cu privire la utilizarea de materii prime congelate la pregătirea mâncării în județele Vaslui, Tulcea, Covasna – la data efectuării controlului s-a constatat că ”lista meniu” nu conține informații referitoare la faptul că alimentele folosite la prepararea mâncărurilor sunt din produse congelate.

În ceea ce privește alte abateri depistate se mai numără lipsa afișării codului unic de identificare (CUI) și a orarului de funcționare în județul Sibiu, dar și lipsa afișării certificatului de înregistrare emis de Registrul Comerțului, în județul Ilfov.

Citește și...