Toggle Menu
  1. Home/
  2. Social/

Consorțiul “Universitaria” cere creșterea finanțării învăţământului superior pentru 2018

Consorțiul “Universitaria” cere creșterea finanțării instituţionale a învăţământului universitar pentru anul 2018 cu sumele necesare acoperirii majorărilor salariale, anunţând că îşi reafirmă disponibilitatea de a se implica în identificarea soluțiilor privind dezvoltarea învăţământului.

Reuniţi la Buziaş, în perioada 3-4 noiembrie, reprezentanţii universităţilor din Consorţiu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București) au solicitat recalcularea alocărilor pe student echivalent unitar astfel încât acestea să reflecte creșterile salariale din ultima perioadă.

În plus, reprezentanții Consorțiului susţin distribuirea a 1% din finanțarea de bază a universităților pentru cercetarea universitară pe criterii competitive şi solicită implicarea reprezentanților Consorțiului în elaborarea metodologiei de finanțare, având în vedere contribuția universităților din Consorțiu la producția științifică a României.

Citeşte Rezoluţia Consorțiului “Universitaria”

Reprezentanții Consorțiului au sesizat existenţa unor incidente în derularea ultimelor competiții în domeniul cercetării: criterii de evaluare interpretabile, renunțarea la evaluatorii internaționali, precum și alte insuficiențe procedurale şi au solicitat publicarea datelor în baza cărora Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior propune finanțarea suplimentară și cea de bază.

Bogdan Buburuz