Șomerii care acceptă un loc de muncă în alt oraș vor primi bani pentru chirie, timp de trei ani

vocea.biz / 25.05.2017
Șomerii care acceptă un loc de muncă în alt oraș vor primi bani pentru chirie, timp de trei ani

Șomerii care își schimbă domiciliul pentru un loc de muncă vor beneficia de sprijin financiar din partea statului pentru plata chiriei, în limita sumei de 900 de lei, timp de trei ani, Guvernul aprobând joi normele de aplicare pentru ”Programul prima chirie”.

Astfel, potrivit Executivului, prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate (fie că sunt persoane singure sau familii) nu depășesc 5.000 de lei/lună.

Prima este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noua reședință, care trebuie să fie la o distanță de cel puțin 50 de km de domiciliul inițial, și nu poate depăși  900 de lei lunar.

Dacă persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe o durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă.

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condițiilo, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt: venituri din salarii; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din pensii; venitul minim garantat; indemnizaţia de şomaj; stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului.

Prima de relocare se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii, mai precizează guvernul.

Programul Prima chirie a fost reglementat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017.

Citește și...