Proprietarii care nu acceptă consolidarea locuințelor cu risc seismic ar putea fi evacuați prin ordin de primar

Dan Radu / 08.03.2017
Proprietarii care nu acceptă consolidarea locuințelor cu risc seismic ar putea fi evacuați prin ordin de primar

Un proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării Regionale ar putea da mână liberă primarilor să evacueze proprietarii din clădirile cu risc de prăbușire la cutremur pentru a se permite lucrările de consolidare, fără să mai fie nevoie de un ordin judecătoresc, ca în prezent.

Proiectul de modificare a OUG 19/1994 ar permite primarilor să dispună lucrări de evaluare și expertizare, de închidere a anumitor camere din locuințele din clădiri cu risc seismic sau chiar să evacueze locatarii, pe durata lucrărilor de consolidare.

În prezent, multe lucrări de consolidare a clădirilor încadrate cu risc de prăbușire sau distrugere parțială în caz de cutremur sunt amânate din cauza refuzului proprietarilor de a permite începerea lucrărilor.

”În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcţiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, de efectuare a măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, proiectare, execuţie sau altor asemenea lucrări se va face prin dispoziţie de primar”, se arată în proiectul de lege.

”Dacă este necesar, primarul va putea dispune restrângerea folosinţei încăperilor din construcţiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea temporară, pe timpul desfăşurării lucrărilor de intervenţie a construcţiilor în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spaţiul deţinut în construcţiile supuse consolidării”, se mai arată în proiect.

”Decizia de evacuare temporară are caracter executoriu de la data ofertei unei locuinţe de necesitate pentru cazare pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţie și va putea fi adusă la îndeplinire pe calea executării silite”, se mai arată în textul propunerii legislative.

În prezent, evacuarea unui proprietar sau locatar dintr-o astfel de locuință se putea face doar printr-o ordonanță președințială emisă de un judecător.

Potrivit proiectului legislativ, evacuarea locatarilor prin ordin de primar se va putea face doar în cazul în care acestora li se pun la dispoziție locuințe sociale care să respecte anumite criterii: o sufragerie, o baie, o toaletă, utilități.

Proiectul de lege modifică perioada până la care proprietarii de clădiri consolidate pot plăti lucrările.

Astfel, dacă în prezent aceștia aveau la dispoziție 25 de ani, cu rate fixe fără dobândă, noul proiect prevede plata lucrărilor în cinci ani, cu o rată fixă la dobândă de 5%.

În cazul în care proprietarii nu dispun de bani, aceștia pot cere să fie despăgubiți cu valoarea locuinței, minus valoarea lucrărilor de consolidare. Aceștia vor avea și dreptul de a fi chiriași în fosta locuință.

Citește și...