România are un medic la 345 de locuitori. Discrepanțe uriașe între urban și rural

Dan Radu / 30.06.2017
România are un medic la 345 de locuitori. Discrepanțe uriașe între urban și rural

Activitatea din sistemul sanitar public şi privat s-a desfăşurat în peste 60.000 de unităţi sanitare, din care 49.000 de unităţi sanitare în mediul urban şi 11.000 de unităţi sanitare în mediul rural, în anul 2016, informează INS.

Pe principalele categorii de unităţi, reţeaua sanitară a dispus în anul 2016 de 570 spitale, 800 de centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate, 470 de ambulatorii de specialitate şi ambulatorii integrate spitalelor, o reţea de 6.300 de laboratoare medicale şi laboratoare de tehnică dentară, peste 40.000 de cabinete medicale şi 9.500 de farmacii, drogherii şi puncte farmaceutice.

Din punct de vedere al asigurării cu personal medico-sanitar, în anul 2016, sistemul de sănătate a avut 57.300 de medici, 16.400 de medici dentişti, 17.200 de farmacişti, 137.200 personal cu pregătire sanitară medie şi 66.300 personal sanitar auxiliar. Structura personalului sanitar este preponderent feminină, ponderea femeilor în rândul medicilor și al medicilor dentişti fiind de peste două treimi, iar în rândul farmaciștilor de 90,0%.

Un număr de 1.400 fiziokinetoterapeuți şi 13.800 asistenţi medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unităţile din sistemul sanitar public şi privat.

În mediul rural au revenit de 7,9 ori mai mulți locuitori unui medic, de 6,1 ori mai mulţi locuitori unui medic dentist și de 4 ori mai mulţi locuitori unui farmacist față de mediul urban.

Cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcţionat în mediul urban, 6.700 cabinete comparativ cu 4.600 cabinete în mediul rural.

În mediul rural, unui cabinet de medicină de familie i-au revenit de 1,3 ori mai mulţi locuitori (aparținând populaţiei rezidente) comparativ cu un cabinet din mediul urban.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este asigurată prin unităţi specializate de tipul ambulatoriilor de specialitate, centrelor medicale şi stomatologice, policlinicilor, centrelor de diagnostic şi tratament, al altor unităţi medicale, unități care sunt situate, în majoritate, în mediul urban. Reţeaua cabinetelor medicale independente de specialitate şi cea a cabinetelor stomatologice independente – parte a sistemului de asigurare a asistenţei medicale ambulatorii – este situată, de asemenea, în cea mai mare parte în mediul urban. În timp ce în mediul urban au funcţionat 10.400 cabinete medicale independente de specialitate, în rural numărul acestora a fost de 27,2 ori mai mic, respectiv, de numai 381 de cabinete.

În consecință, numărul de locuitori care a revenit unui cabinet medical independent de specialitate a fost de 23,4 ori mai mare în mediul rural, față de mediul urban.

În anul 2016, la 10.000 locuitori în mediul rural au revenit numai 0,4 cabinete medicale independente de specialitate comparativ cu 9,8 cabinete în mediul urban.

Cele aproximativ 570 de spitale care au funcţionat în anul 2016 au dispus de 132.000 de paturi pentru internare continuă (122.000 de paturi în mediul urban şi aproape 10.000 de paturi în mediul rural) şi au acordat asistenţă medicală unui număr de 4,2 milioane de pacienţi internaţi.

Durata medie de spitalizare a fost de 7,4 zile/pacient internat în spital.

Din totalul medicilor, 21,5% au fost medici de familie, aproape două treimi dintre aceştia desfăşurându-și activitatea în mediul urban.

Citește și...