Toggle Menu
  1. Home/
  2. Social/

Angajații din România pot fi concediați prin e-mail

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că un angajator este îndreptățit să concedieze un angajat prin e-mail, după ce a judecat un caz în care o persoană a contestat încheierea contractului de către patron susținând că decizia nu este legală, deoarece nu a fost comunicată în scris.

Decizia ÎCCJ a fost publicată în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că se poate aplica din această săptămână la nivel național.

Potrivit judecătorilor, atâta timp cât un angajat a pus la dispoziția angajatorului o adresă de e-mail prin care a existat comunicare, trimiterea deciziei de încheiere a contractului poate fi făcută folosindu-se acest mijloc.

”În condițiile unei dezvoltări accelerate a tehnologiei, a evoluției raporturilor de muncă ce se pot desfășura la distanță prin intermediul internetului, se apreciază că se poate realiza o comunicare între angajator și salariat prin intermediul poștei electronice, aptă din punct de vedere procesual să declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei de concediere”, se arată în motivarea judecătorilor.

”Câtă vreme angajatul a pus la dispoziție angajatorului o adresă electronică în vederea comunicării actelor ce emană de la acesta și sunt obligatorii a fi aduse la cunoștința salariatului, comunicarea deciziei de concediere în această modalitate este valabilă”, spun judecătorii.

Potrivit ÎCCJ, decizia de concediere este legală, chiar dacă persoana concediată nu și-a verificat contul de e-mail.

”Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoştinţă de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile”, se arată în decizia judecătorilor.

Ce rigori trebuie să respecte o concediere prin e-mail

Pentru ca o concediere realizată prin e-mail să fie valabilă, fișierul în care este trimisă notificarea trebuie să fie unul de tip PDF și să conțină informațiile obligatorii prevăzute de Codul muncii pentru astfel de documente.

Acestea constau în motivele pentru care salariatul a fost dat afară, precum și durata preavizului.

Documentul trebuie să conțină și o listă locurilor de muncă vacante pe care le are angajatorul și termenul în care salariatul concediat poate opta pentru unul dintre ele.

Existența unei semnături electronice nu este obligatorie în astfel de cazuri.

Când Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță într-o cauză în care legea este neclară, după publicarea deciziei în Monitorul Oficial, interpretarea ÎCCJ devine obligatorie pentru toate instanțele din țară.

Dan Radu