Biserica Ortodoxă Română a cheltuit în scop filantropic peste 95.000.000 de lei în anul 2016

Anca Miklos / 09.02.2017
Biserica Ortodoxă Română a cheltuit în scop filantropic peste 95.000.000 de lei în anul 2016

Biserica Ortodoxă Română  a cehltuit în scop filantropic peste 95.000.000 de lei în anul 2016. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, “În anul 2016 eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, prin birourile social-filantropice, au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 11.936.934 lei și ajutoare materiale în valoare estimată de 21.628.323 lei, la care se adaugă cheltuielile de salarizare și întreținere a instituțiilor și proiectelor sociale, precum și cheltuieli cu ajutorarea sinistraților, suma totală cheltuită în scop social-filantropic fiind de 95.841.602 lei”.

În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcționează 718 de instituții și servicii sociale, dintre care: 159 cantine sociale și brutării, 38 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 93 centre de zi pentru copii, 47 centre educaționale, 12 centre de zi pentru vârstnici, 51 centre rezidențiale pentru vârstnici, 22 birouri de asistență socială și centre comunitare, 36 centre de tip familial, 40 grădinițe sociale și after-school, 15 locuințe protejate, 65 centre de informare, consiliere și resurse, o instituție de învățământ pentru adulți, 21 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane), 14 campusuri de tabără și alte 104 de instituții sociale.

La nivelul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române se află în derulare 617 de proiecte și programe sociale, dintre care 451 finanțate din fonduri proprii, 74 cu finanțare publică, 15 cu finanțare externă și 77 cu finanțare mixtă.

“În anul 2016 au beneficiat de asistență socială 80.116 persoane, dintre care: 27.961 copii din așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere sau cu părinți aflați la muncă în străinătate, 5.359 persoane cu dizabilități (deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 22.958 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și cu grave probleme de sănătate, 17.314 șomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale și aproximativ 6.524 persoane din alte categorii sociale defavorizate”, se mai arată în documentul citat.

 

Citește și...