Raportul Curții de Conturi arată nereguli și finanțări nelegale efectuate la Cluj. Consiliul Județean a atacat decizia în justiție

Oana Mărginean / 07.02.2017
Raportul Curții de Conturi arată nereguli și finanțări nelegale efectuate la Cluj. Consiliul Județean a atacat decizia în justiție

Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli la Consiliul Județean (CJ) Cluj în legătură cu execuţia bugetară a anului 2015. În Raportul privind finanţele publice locale la nivelul judeţului Cluj pe anul 2015, figurează, printre altele, nerecuperarea de la Consiliul de Administrație al RAADPP Cluj a sumei de 120 mii lei, plăţi nelegale pentru deszăpezire şi proiectare drum, dar și finanţări nelegale pentru Electric Castle și  “Cluj-Napoca, capitală a tineretului”. CJ Cluj a atacat în justiţie decizia Curţii de Conturi.

„Abaterile de la legalitate și regularitate de natură financiar-contabilă, precum și cele prin  care  s-au  estimat  venituri  suplimentare,  respectiv  producerea  de  prejudicii  bugetelor locale, la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj s-au constatat următoarele: prejudicii – 8.761.000 lei (1,9 milioane de euro), venituri suplimentare – 9.222.000 lei (2,04 milioane euro)”, se menționează în raportul Curții de Conturi.

În 2015 au fost președinți la CJ Cluj Vakar Istvan, Mihai Seplecan, respectiv Marius Mânzat.

Cele mai importante nereguli incluse în Raportul privind finanţele publice locale la nivelul judeţului Cluj pe anul 2015:

  • “Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu entității în sumă de 204 mii lei, astfel: Federației SHARE Cluj-Napoca 70 mii lei pentru proiectul “Tineret@Cluj-Napoca 2015″, Consorțiul Studenților din România -Proiect „Transilvania Music Event” 30 mii lei, Asociația Student Plus – Proiect “TiMAF -Transylvania Internațional Music and Arts Festival” 10 mii lei, Asociația Film și Cultură Urbană – Proiecte „Festivalul internațional de film Transilvania” și COLORS of CLUJ Festival 53 mii lei, Asociația BOILER -Proiect „Elektric Castle” 30 mii lei.”
  • “Nu a fost recuperată de la Consiliul de Administrație al RAADPP Cluj, suma de 120 mii lei, reprezentând drepturi salariale nete, dobânzi și cheltuieli de judecată câștigate în instanță și achitate către două salariate, urmare a nerespectării de către entitate a clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă încheiate cu acestea, respectiv a fost acordată o perioadă de preaviz de 20 de zile, în timp ce contractele individuale de muncă precizau un termen de preaviz de 30 de zile”.
  • Bugetul Consiliului Județean Cluj a fost prejudiciat în anul 2015, prin pierderea finanțării execuției obiectivului de investiții “Parc Industrial TETAROM IV”, contractată cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin suspendarea contractului de execuție și prin plata nelegală a unor materiale (echipamente electrice), care nu sunt înregistrate în patrimoniu, în valoare de 5.204 mii lei, aferente unor lucrări neexecutate”
  • “Concesionarea de lucrări publice pentru proiectarea, finanțarea, construirea, darea în exploatare și întreținerea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului Internațional”Avram Iancu” Cluj RA, s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222 mii lei .
  • În fapt, în urma derulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune aferent executării obiectivului „ Lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca” a fost desemnat câștigătoare SC UTI FACILITY MANAGEMENT SA BUCUREȘTI, valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu procentul de creștere/scădere înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent, iar valoarea redevenței pentru hotel până la punerea în funcțiune de 230.898 euro/an (fără TVA) și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul brut. Ca urmare a finalizării procedurii a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29 din data de 17 august 2010.
  • Datorită faptului că UATJ Cluj nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a încheiat actul adițional nr.1, prin care s-a convenit suspendarea temporară a construirii parcării și a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de 66.250 euro/an, deși în documentația de atribuire s-a prevăzut faptul că terenul, facilitățile existente și bunurile aferente vor fi predate în starea în care se află la data respectivă și fără nici o garanție în privința posibilității de a fi utilizate;”
  • “Au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.873 mii lei reprezentând servicii de deszăpezire a drumurilor județene în sezonul rece 2014 -2015, constând în: servicii de transport materiale decontate în cantități mai mari decât cele real executate, depășirea orelor de staționare a utilajelor față de cele contractate, precum și decontarea unor lucrări de deszăpezire în afara perioadei contractate;
  • Au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.123 mii lei, reprezentând lucrări de proiectare modernizare și reabilitare a drumului județean – DJ 172F (km1+400 -km 22+570 Gherla -Mica -limita județului cu Bistrița Năsăud), executate de către SC Samus Construcții SA Dej, care nu respectă în totalitate prevederile legale (lipsă antemăsurători, calcul de necesar materiale pentru suprafețe de drum mai mari decât cele reale, decontarea de lucrări de consolidare mai mari decât cele real executate etc.)”

Consiliul Judetean Cluj a contestat decizia Curţii de Conturi

Consiliul Judetean a înaintat Tribunalului Cluj, în data de 8 noiembrie 2016, acţiunea în contencios administrativ nr. 25953 prin care solicită, argumentat, anularea mai multor puncte din Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj.

“Având în vedere faptul că Decizia Camerei de Conturi Cluj nu are caracter definitiv şi executoriu, Consiliul Judeţean Cluj aşteaptă soluţionarea respectivei acţiuni aflate pe rolul Tribunalului Cluj. În mod evident, conştient fiind de obligativitatea respectării întru-totul a dispoziţiilor legale şi a hotărârilor judecătoreşti, de îndată ce va exista o astfel de decizie definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţele abilitate, Consiliul Judeţean Cluj va trece la punerea ei în executare”, au precizat reprezentanții CJ Cluj.

Citește și...