Primăria vrea să reducă poluarea din București prin Centura Verde a Capitalei

Amalia Blanariu / 28.08.2017
Primăria vrea să reducă poluarea din București prin Centura Verde a Capitalei

Primăria Capitalei vrea să demareze procedurile pentru realizarea Centurii Verzi a Municipiului București. Proiectul, care are ca scop reducerea poluării din București, se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de miercuri.

Aleșii locali vor decide, miercuri, dacă își dau girul pentru realizarea obiectivului strategic ”Centura Verde a Municipiului București” și realizarea documentației tehnice în vederea evidențierii datelor preliminare necesare implementării acestui proiect, prin Direcția de Mediu.

Potrivit Primăriei, Centura Verde a Capitalei reprezintă o resursă naturală importantă cu rol în combaterea efectelor schimbărilor climatice, reducerea poluării aerului, mărirea suprafețelor de spațiu verde și o oportunitate de stimulare a dezvoltării ariei metropolitane a Capitalei prin amenajarea unor poli de interes turistic și de agrement.

În expunerea de motive aferentă proiectului se arată că extinderea suprafețelor împădurite în zonele din jurul Capitalei pentru îmbunătățirea climatului urban a fost prevăzută ca măsură în documentele strategice de urbanism, atât pentru Municipiul București (Planul Urbanistic General), cât și pentru zona metropolitană cuprinsă în Centura Verde Galbenă a Capitalei, prevăzută în Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal-zona aglomerației urbane și zona metropolitană Capitalei. În plus, conform Municipalității, din cauza deficitului de păduri-parc în jurul orașului, trebuie acordată o atenție deosebită suprafețelor împădurite în vederea restabilirii normei de 30 ha de păduri-parc/1.000 de locuitori.

”Inițierea acestui proiect complex presupune elaborarea studiilor pentru identificarea terenurilor pretabile la împădurire, a condițiilor pedologice și hidrogeologice, a speciilor adecvate de arbori, precum și stabilirea statutului juridic al terenurilor propuse. Implementarea acestui proiect necesită încheierea unor acorduri/ protocoale cu autoritățile din județul Ilfov pentru a introduce programe de împădurire a unor suprafețe de la limita/ vecinătatea orașului și identificarea surselor de finanțare”, se precizează în expunerea de motive semnată de primarul general Gabriela Firea.

Primăria mai arată că, în contextul modificărilor climatice din ultimii ani, se impune ameliorarea condițiilor de mediu din zona urbană specifică Bucureștiului, în vederea îmbunătățirii calității aerului, dezvoltării spațiilor verzi și a biodiversității, ameliorării regimului apelor, dar și înfrumusețării peisajului.

”Studiul de calitate a aerului care a stat la baza elaborării actualelor hărți de poluare ale municipiului București a pus în evidență un nivel al poluării aerului datorat atât surselor urbane specifice, cât și o poluare de fond regional semnificativă indusă atât de sursele din afara orașului (agricultură și încălzire rezidențială), cât și de toate sursele importante de poluare de pe teritoriul României aflate la distanțe de zeci-sute de kilometri de acesta”, conform raportului de specialitate.

Planul de calitate a aerului realizat pentru București prevede reducerea impactului surselor de poluare a aerului de la nivel regional și implicit îmbunătățirea microclimatului prin dezvoltarea barierei forestiere din jurul orașului, respectiv dezvoltarea Centurii Verzi a Capitalei prin îmbunătățirea suprafețelor de teren din zonele situate în principal pe direcția dominantă a vânturilor care influențează orașul.

”Centura verde a Bucureștiului, pe lângă valoarea de îmbunătățire a calității mediului, respectiv producerea de oxigen, consumul dioxidului de carbon și stocarea carbonului, filtrarea pulberilor și a altor noxe din atmosferă, reducerea poluării fonice, diminuarea intensității vântului, reducerea cantității de energie utilizată pentru încălzire sau răcire, scurgerea și infiltrarea apei din precipitații și reducerea efectelor inundațiilor, este menită să ofere și oportunități pentru îmbunătățirea esteticii peisajului și diversificarea posibilităților de turism și agrement în zona metropolitană a Bucureștiului”, mai precizează Primăria.

Totodată, Municipalitatea arată că realizarea Centurii Verzi a Capitalei reprezintă o resursă naturală importantă cu rol determinant în:

  • reducerea poluării
  • mărirea suprafeței spațiilor verzi
  • mărirea rezervei de apă a solului prin reținerea și repartizarea uniformă a zăpezii pe suprafața terenurilor
  • îmbunătățirea temperaturii prin reducerea amplitudinilor zilnice și atenuarea zgomotului, fiind, pe de altă parte, o oportunitate de stimulare a dezvoltării ariei metropolitane a Capitalei.

Conform aceleiași surse, extinderea suprafețelor împădurite în zonele de nord-est și sud-vest ale Capitalei și crearea inelului verde al liniei de centură, în vederea îmbunătățirii climatului urban în perioadele de caniculă și pentru diminuarea aportului de praf în perioadele fără vegetație sau zăpadă, au fost cuprinse ca măsură în cadrul Planului Urbanistic General din anul 2000, în cadrul strategiei de Dezvoltare la nivel inter-comunal a aglomerației urbane București.

”Plantarea de perdele de protecție, trasee și concretizarea unor centuri verzi de protecție de tip ”fingers” sau ”undă”, perdele de protecție, drumuri de umbră, plantații de aliniament, se regăsește, de asemenea, în cuprinsul Strategiei de dezvoltare urbană integrată a municipiului București și a teritoriului său de susținere și influență – Conceptul strategic București 2035, fiind menționate plurivalențele valorificării terenurilor prin împădurire”, mai informează Primăria.

Municipalitatea mai arată că nici la nivelul județului Ilfov situația nu este deloc îmbucurătoare, în contextul în care planul de Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov a scos la iveală faptul că, în județul Ilfov, suprafața medie de păduri și alte terenuri forestiere care revine pe un locuitor este de 0,084 ha, de 3,5 ori mai puțin față de media pe țară, iar suprafața de fond forestier care revine la un teritoriu de 100 de hectare este de 14,2 ha, la jumătate față de media pe țară. Conform aceleiași surse, în timp ce unele zone ale județului Ilfov beneficiază de o pondere generoasă a suprafețelor acoperite cu păduri, există anumite zone extrem de sărace în spații verz.

”În ceea ce privește fondul funciar forestier (25.018 ha) este de menționat că pădurile sunt concentrate îndeosebi în partea de nord-est a județului, unde gradul de împădurire atinge procente de 35-45% din suprafață, iar în partea centrală a județului și partea de sud sunt zonele cele mai deficitare în păduri. Astfel, unitățile administrativ-teritoriale cu suprafețe importante de pădure (peste 35% din suprafața totală) sunt Ciolpani, Snagov, Buftea și Pantelimon. La polul opus se situează comunele Otopeni, Chitila, Cornetu, Berceni (sub 1% din suprafața totală) și Dobroești și Glina lipsite de păduri”, precizează Primăria Capitalei.

Conform aceleiași surse, suma aferentă realizării documentației tehnice pentru Centura Verde a Municipiului București va fi asigurată de la bugetul local al Capitalei pe anul în curs.

Citește și...