Primăria Capitalei vrea să acorde persoanelor cu dizabilități un stimulent financiar lunar

Amalia Blanariu / 28.08.2017
Primăria Capitalei vrea să acorde persoanelor cu dizabilități un stimulent financiar lunar

Primăria Municipiului București (PMB) vrea să acorde persoanelor cu dizabilități un stimulent financiar lunar. Decizia privind introducerea acestui ajutor urmează să fie luată de consilierii generali în ședința de miercuri, 30 august.

După ce, luna trecută, au acceptat propunerea primarului general al Capitalei de a acorda un stimulent financiar în valoare de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități, consilierii generali vor decide miercuri dacă votează în favoarea acordării unui stimulent lunar în valoare de 500 de lei pentru adulții cu handicap. Inițiativa are ca scop integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap care au domiciliul în București.

De altfel, edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat încă din ședința anterioară că va supune votului Consiliului General al Municipiului București (CGMB) un proiect privind acordarea de ajutor financiar adulților cu dizabilități.

”În Strategia națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020, printre obiectivele asumate în ceea ce privește protecția socială a persoanelor cu handicap se stabilește, ca direcție de acțiune, dezvoltarea schemelor de securitate socială, care să garanteze auto-determinarea persoanelor, exercitarea drepturilor fundamentale și un nivel de trai decent”, arată Municipalitatea, în expunerea de motive aferentă proiectului aflat pe ordinea de zi.

Datele statistice furnizate de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, citate în proiectul supus votului CGMB, arată că, în Capitală, erau înregistrați, în primul trimestru al acestui an, 57.222 de adulți cu handicap neinstituționalizați dintr-un total de 705.003 la nivelul țării.

”Trebuie menționat că în municipiul București ponderea persoanelor adulte cu handicap din totalul persoanelor adulte cu handicap (instituționalizate și neinstituționalizate) din România este de 7,96%, în condițiile în care la nivelul județelor media este de aproximativ 2%-3%. În plus în România sunt înregistrați, în prezent, 723.023 adulți cu handicap, față de 65.208 adulți cu handicap în anul 1992 sau 345.885 adulți cu handicap în anul 2000. Dată fiind această situație, adulții cu handicap au nevoie de protecție socială adecvată în vederea ameliorării continue a calității vieții lor, în cadrul familiei, prin implementarea de măsuri de reducere a sărăciei și izolării sociale”, mai motivează Primăria, precizând că proiectul, care este în concordanță cu prevederile legale în vigoare, va contribui semnificativ la creșterea calității vieții adulților cu handicap din București.

Efortul financiar al PMB, pentru acordarea acestui stimulent, raportat la numărul de adulți cu handicap înregistrați în Capitală, se ridică la peste 28,6 milioane lei lunar. La nivelul unui an întreg, Primăria trebuie să plătească peste 343 milioane lei, respectiv circa 75 milioane euro, pentru a asigura acest sprijin financiar.

Cum se acordă stimulentul pentru persoanele cu dizabilități

Beneficiarii acestui proiect sunt adulții cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, care au un certificat de încadrare de handicap emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor Capitalei. Pentru a intra în posesia stimulentului, beneficiarii trebuie să aibă achitate la zi toate obligațiile față de bugetul local, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) urmând să consulte aceste date la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Cererea pentru acordarea stimulentului se depune la DGASMB. Documentele doveditoare, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea sau buletinul de identitate al adultului cu handicap, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/ titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore, sunt centralizate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figurează cu domiciliul stabil sau reședința.

Stimulentul nu se acordă dacă:

  • dosarul depus este incomplet sau actele atașate nu sunt valabile
  • adulții cu handicap sunt îngrijiți și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro
  • adulții cu handicap sunt reținuți sau condamnați definitiv la o pedeapsă privativă de libertate
  • adulții cu handicap grav sau accentuat realizează venituri, aflați în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist.

În prezent, persoanele cu handicap beneficiază, conform legii, de indemnizație lunară și buget personal complementar, indiferent de venituri, astfel:

  • indemnizație lunară în cuantum de 234 lei, în cazul unui handicap grav
  • indemnizație lunară în valoare de 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat
  • buget personal complementar lunar de 106 lei pentru adultul cu handicap grav
  • buget personal complementar lunar de 79 lei pentru adultul cu handicap accentuat
  • buget personal complementar lunar de 39 lei pentru handicap mediu.

Persoanele cu handicap grav beneficiază, totodată, de asistent personal sau indemnizație lunară echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii și de alte facilități prevăzute de lege, precum scutirea la plata chiriilor, a transportului, a plății dobânzii la creditele pentru achiziționarea unui automobil sau adaptarea/ amenajarea locuinței în raport cu nevoile specifice.

”Conform celor enunțate anterior se constată că la momentul actual beneficiile de asistență socială sunt strâns legate de gradul de handicap – grav, accentuat, mediu, ușor. Astfel, dacă persoanele încadrate în gradul grav sau accentuat beneficiază de indemnizație lunară și buget personal complementar care se acordă indiferent de veniturile obținute din salarii sau pensii, persoanele încadrate în gradul mediu beneficiază de indemnizație lunară și buget personal complementar care se acordă, de asemenea, cumulativ cu veniturile obținute din salarii sau pensii și nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații, în timp ce persoanele încadrate în gradul ușor nu primesc prestații sociale directe”, mai arată Primăria Capitalei în raportul de specialitate aferent proiectului.

Sursa foto: pixabay.com

Citește și...