Patriarhul ecumenic Bartolomeu: Hristos a adus victoria asupra morţii, asupra dezordinii, necazurilor

vocea.biz / 15.04.2017
Patriarhul ecumenic Bartolomeu: Hristos a adus victoria asupra morţii, asupra dezordinii, necazurilor

Iisus Hristos a adus “victoria vieţii asupra morţii”, triumful bucuriei luminii asupra întunericului dezordinii şi dispariţiei, asupra “crucilor” necazurilor zilnice, afirmă Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în mesajul transmis cu ocazia Paştelui 2017.

«În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea» (Ioan 16, 33) – acesta este mesajul de asigurare al Domnului Hristos, singurul care a călcat moartea cu moartea, adresat generaţiilor de bărbaţi şi femei. «Hristos a Înviat!» este strigătul pe care îl transmitem de aici”, din Sfântul Scaun de la Constantinopol, “întregii lumi”, afirmă Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă – şi Patriarh Ecumenic Ortodox, în Scrisoarea pastorală adresată cu ocazia Paştelui 2017.

Moartea, durerea și necazurile sunt zdrobite şi desfiinţate de victoria lui Iisus Hristos

“În timpul prezenţei pe pământ, Domnul Hristos Şi-a avertizat frecvent ucenicii în legătură cu pătimirile premergătoare sacrificiului Său pe Crucea Golgotei, dar asociate şi misiunii lor de predicare şi vieţii în această lume, precum şi pentru toţi cei care cred în Hristos. Cu toate acestea, El a adăugat un detaliu foarte semnificativ: “Voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. (…) Deci, şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi” (Ioan 16, 20-22). Această bucurie pascală şi duhovnicească a fost experiată prima dată de femeile mironosiţe care au mers la Mormântul lui Hristos, fiind întâmpinate de Domnul cu îndemnul simplu: “Bucuraţi-vă!” (Matei 28, 9). Aceeaşi bucurie pascală este predicată cu putere de Biserica Ortodoxă de la Constantinopol astăzi: «Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea» (Psalmul 117, 24). Ultimul duşman – moartea, durerea, problemele noastre, stricăciunea, necazurile şi încercările: toate acestea sunt zdrobite şi desfiinţate de victoria lui Iisus Hristos, Om adevărat şi Dumnezeu adevărat”, adaugă Patriarhul ortodox Bartolomeu I în mesajul publicat pe site-ul Patriarhiei Ecumenice Ortodoxe de la Constantinopol.

Iisus Hristos, purtătorul bucuriei care se răspândeşte în întregul univers

“Trăim într-o lume în care instituţiile mass-media transmit constant ştiri nefericite despre atacuri teroriste, despre războaie locale, despre dezastre naturale, despre probleme generate de fanatismul religios, despre foamete, crize ale refugiaţilor, boli incurabile, sărăcie, presiuni de ordin psihologic, sentimente de nesiguranţă şi alte situaţii indezirabile. În contextul acestor «cruci» zilnice pe care fiinţele umane le îndură cu rezistenţă, Biserica Ortodoxă vine să ne amintească faptul că noi, în calitatea de creştini, ne putem bucura, întrucât Hristos, Capul nostru, a obţinut victoria asupra tuturor acestora, fiind purtătorul bucuriei care se răspândeşte în întregul univers”, subliniază Patriarhul Bartolomeu.

Iisus Hristos este lumină, adevăr, viaţă, bucurie şi pace

“Bucuria noastră este întemeiată pe convingerea că Iisus Hristos a biruit. Suntem asiguraţi deplin că binele a cucerit toate lucrurile, că Iisus Hristos a venit în lume şi ne-a lăsat să fim biruitori. Lumea în care vom locui veşnic este Hristos, Care este lumină, adevăr, viaţă, bucurie şi pace. În pofida crucilor şi necazurilor zilnice, Biserica lui Hristos, în mod exclusiv şi unic, experiază acest fenomen al bucuriei. Experiază încă din această viaţă Împărăţia Cerurilor. Din acest centru sfânt al ortodoxiei, din inima Fanarului martiric, «în noaptea plină de lumină», proclamăm că extinderea şi scopul crucii şi pătimirilor, rezolvarea durerii şi suferinţelor oamenilor constau în asigurarea oferită de Domnul Hristos: «Nu vă voi lăsa orfani» (Ioan 14, 18), «Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului» (Matei 28, 20). Acesta este mesajul pe care trebuie să îl auzim cu toţii, pe care lumea contemporană trebuie să îl audă pentru a se lăsa încredinţată lui Dumnezeu şi pentru a-L întâlni pe Hristos pe drumul spre Emaus. Într-adevăr, Hristos este alături de noi. Şi Îl vom vedea pe El doar dacă ascultăm şi aplicăm cuvântul Lui în vieţile noastre”, explică Patriarhul Bartolomeu.

“Vă invităm pe toţi să credeţi în Domnul Înviat”

“Acest mesaj – al victoriei vieţii asupra morţii, al triumfului bucuriei luminii pascale asupra întunericului dezordinii şi dispariţiei – este anunţat întregii lumi de la Patriarhia Ecumenică, alături de invitaţia de a simţi lumina nesfârşită a Învierii. Vă invităm să staţi cu credinţă şi nădejde în faţa lui Hristos Cel Înviat şi în faţa tainei vieţii. Vă invităm pe toţi să credeţi în Domnul Înviat, stăpânul bucuriei şi fericirii, Cel care domneşte asupra întregii creaţii. Hristos a Înviat, fraţi şi surori! Fie ca harul şi mila nemăsurată ale Domnului vieţii şi ale Celui care a învins moartea să fie cu voi cu toţi”, încheie Patriarhul ecumenic ortodox Bartolomeu Scrisoarea Pastorală transmisă cu ocazia Paştelui 2017.

Tags:
Citește și...