Patriarhul Daniel în Pastorala de Paşti: Aduceți bucurie în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri

Diana Dorner / 15.04.2017
Patriarhul Daniel în Pastorala de Paşti: Aduceți bucurie în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri

Iubirea răstignită învinge păcatul, iadul şi moartea. Când sufletul omului se umple de gânduri rele, de viclenie, de ură, de invidie şi de violenţă, atunci el se deschide spre iad. Însă, când sufletul omului se umple de pocăinţă smerită şi iertare sinceră, de pace şi de iubire milostivă, atunci el se deschide spre rai, spune Patriarhul Daniel în pastorala de Paşti.

“Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este, în acelaşi timp, biruinţă asupra păcatului neascultării lui Adam, asupra morţii şi asupra iadului, pentru că trupul lui Hristos din mormânt nu a cunoscut stricăciunea sau descompunerea, iar sufletul Lui care a coborât la iad nu a fost reţinut acolo”, spune patriarhul Daniel, porivit News.ro. 

El adaugă că Dumnezeu l-a înviat de Iisus din morţi pentru ca toată lumea să Îl recunoască şi să Îl slăvească pe Mântuitor.

“De aceea, Dumnezeu L-a înviat pe Iisus din morţi şi I-a dăruit Lui nume care este mai presus de orice nume; ca întru numele Domnului tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. Taina Învierii Domnului Iisus Hristos ca biruinţă asupra iadului şi asupra morţii a fost profeţită cu sute de ani înainte de către psalmistul şi prorocul David în Psalmul 15, unde se spune: «Nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea» “, mai arată Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul subliniază că Iisus nu a răspuns la violenţă cu violenţă, ci s-a rugat pentru iertarea ucigaşilor Săi.

“​Invidiat şi prigonit de cărturarii şi fariseii care pierduseră în mare parte capacitatea de a simţi prezenţa lui Dumnezeu în istorie, trădat şi vândut de ucenicul robit de patima iubirii de arginţi (Iuda Iscarioteanul), judecat sumar şi superficial de către Ponţiu Pilat care pierduse simţul dreptăţii, părăsit şi neînţeles de ucenicii sau prietenii descurajaţi din prea multă teamă, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, a fost răstignit pe Cruce, între doi tâlhari făcători de rele. Sfintele Evanghelii ne arată, însă, că, înainte de răstignire şi moarte, Iisus nu a răspuns la violenţă cu violenţă, refuzând folosirea sabiei pregătită de Simon-Petru şi nu a răspuns la răutate cu răutate, ci S-a rugat pentru iertarea ucigaşilor Săi, zicând: «Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac». Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că prin puterea Crucii Sale sau a iubirii Sale smerite şi jertfelnice, Domnul Iisus Hristos a biruit şi duhurile rele sau necurate încât «dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile (diavoleşti), le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin Cruce»”, mai spune patriarhul României.

Numai cu ajutorul lui Dumnezeu, numai uniţi cu Hristos prin rugăciune şi prin împlinirea poruncilor Lui în viaţa noastră, putem birui şi noi păcatul, iadul şi pe diavolul, ca forme de existenţă egoistă, arată Preafericitul Daniel.

“Învăţăm din acest adevăr al biruinţei lui Hristos Cel răstignit şi înviat că numai cu ajutorul lui Dumnezeu, numai uniţi cu Hristos prin rugăciune, prin Sfintele Taine şi prin împlinirea poruncilor Lui în viaţa noastră, putem birui şi noi păcatul, iadul şi pe diavolul, ca forme de existenţă egoistă, pentru a dobândi apoi raiul, adică mântuirea şi viaţa veşnică, prin unirea noastră cu Hristos şi cu Sfinţii Lui, în iubirea veşnică a Preasfintei Treimi” , continuă patriarhul.

Potrivit capului Bisericii Ortodoxe Române, când sufletul omului se umple de gânduri rele, de ură, de invidie şi de violenţă, atunci el se deschide spre iad.

“Când sufletul omului se umple de gânduri rele, de viclenie, de ură, de invidie şi de violenţă, atunci el se deschide spre iad. Însă, când sufletul omului se umple de pocăinţă smerită şi iertare sinceră, de pace şi de iubire milostivă, atunci el se deschide spre rai. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă că «Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru». Credinţa noastră în biruinţa lui Hristos Cel înviat asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului ne întăreşte în lupta noastră cu patimile egoiste individuale sau colective şi în lupta cu duhurile răutăţii, care produc adesea deznădejde sau însingurare în suflete, ceartă şi dezbinare în familie şi societate, violenţă şi crimă, conflicte de putere şi războaie în lume ş.a. Prin urmare, bucuria biruinţei Domnului Iisus Hristos asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului ne cheamă să ne rugăm şi să lucrăm pentru pace şi viaţă, să aducem bucurie în jurul nostru, ajutând, după putinţă, prin cuvânt şi faptă, pe cei care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru”, mai spune Întâistătătorul Bisercii Ortodoxe Române, în pastorală.

Patriarhul îi îndeamnă pe credincioşi să aducă bucurie şi în casele celor orfani, blonavi, bătrâni şi singuri.

“Cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului, vă îndemnăm să aduceţi, prin cuvânt şi faptă bună, bucurie în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliaţi şi singuri, astfel încât ei să simtă că iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi înviat pentru mântuirea lumii este izvor de lumină, de pace şi de bucurie. Să nu uităm nici pe românii care se află printre străini, departe de Patrie, să-i purtăm în rugăciune şi în iubire frăţească”, spune Preafericitul Daniel.

Mesajul se încheie cu formula “Hristos a Înviat”.

“Ne rugăm Preasfintei Treimi ca Sfintele Sărbători de Paşti să vă aducă tuturor pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, adresându-vă totodată salutul pascal: Hristos a înviat!”, mai spune patriarhul în pastorală.

Citește și...