Asociaţia Procurorilor, memorii la Ministerul Justiţiei şi la cel al Muncii privind legea salarizării

Anca Miklos / 13.04.2017
Asociaţia Procurorilor, memorii la Ministerul Justiţiei şi la cel al Muncii privind legea salarizării

Asociaţia Procurorilor din România a trimis memorii la Ministerul Muncii şi la Ministerul Justiţiei în care reclamă discrepanţe majore de salarii în noua lege a salarizării. “Asociația Procurorilor din România, asociație profesională reprezentativă a corpului magistraților procurori, în urma publicării proiectului de Lege – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a constatat cu surprindere și îngrijorare existența unor diferențe de statut financiar între profesiile de judecător și procuror”, se arată în comunicat transmis presei.

Procurorii susţin că sunt discriminaţi de noua prevedere legală ale cărei dispoziţii le consideră “de neînţeles”.

“Discriminările sunt de neînțeles și de neacceptat în condițiile în care nicăieri în cuprinsul legii, nici în dispozițiile generale și nici în dispozițiile specifice familiei ocupaționale — Justiție nu se regăsește vreo motivare cu privire la aplicarea diferită a coeficienților de salarizare începând cu momentul în care auditorii de justiție devin magistrați procurori sau judecători”, se mai arată în documentul citat.

Magistraţii spun că noua lege mai face o discriminare, cea legată de vechimea acumulată în altă calitate decât cea de procuror deşi angajatul nu a ieşit din sistem. Aplicarea acestei dispoziții judecătorilor care au trecut procurori sau procurorilor care au trecut judecători le-ar afecta grav drepturile deja câștigate.

“Pe lângă discriminările de natură salarială, proiectul de lege mai cuprinde încă o dispoziție discriminatorie între magistrați, în sensul că se consideră vechime în funcția de judecător doar perioada în care magistratul a îndeplinit funcția de judecător, iar vechime în funcția de procuror doar perioada în care magistratul a îndeplinit funcția de procuror. Această dispoziție afectează drepturile tuturor magistraților întrucât vechimea în magistratură a fost și este recunoscută magistraților judecători și procurori de la momentul intrării acestora în profesie”, mai spun procurorii.

Ei spun că această discriminare contravine dispoziţiilor constituţionale şi jurisprudenței Curții Constituționale  care “se traduce prin reglementarea și aplicarea unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situații juridice similare”.

“În acest sens, Curtea Constituțională a reținut că aplicând principiile constituționale invocate, legiuitorul a stabilit, prin Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, norme identice sau similare privind incompatibilitățile și interdicțiile aplicabile funcțiilor de procuror și de judecător, admiterea în magistratură și formarea profesională a judecătorilor și procurorilor, numirea judecătorilor și procurorilor, accesul procurorilor la funcția de judecător și al judecătorilor la funcția de procuror, drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor, răspunderea juridică a acestora”, se mai arată în memoriu.

Procurorii subliniază faptul că, în forma actuală, deşi se menţionează respectarea normelor internaţionale în domeniu, acestea sunt de fapt încălcate flagrant.

“Asociația Procurorilor din România constată că deși proiectul menționează că se raportează la exigențele impuse de documentele internaționale privind funcționarea eficientă a sistemului judiciar, în realitate această exigență nu este respectată de proiect. Subliniem faptul că în mod constant rapoartele MCV au insistat pe necesitatea stabilității legislației în domeniul justiției, inclusiv în ceea ce privește statutul financiar al magistraților judecători și procurori”, se mai arată în document.

 

Citește și...