Inspectorul școlar al Capitalei, cel care a dispus numirea în funcții a directorilor care nu au participat la concurs sau care l-au picat, nu va mai fi cercetat disciplinar

Ioana Nicolescu / 05.04.2017
Inspectorul școlar al Capitalei, cel care a dispus numirea în funcții a directorilor care nu au participat la concurs sau care l-au picat, nu va mai fi cercetat disciplinar

Inspectorul școlar general al Capitalei, Florin Lixandru, a fost absolvit de vină de către Comisia de disciplină a Ministerului Educației în cazul unui ordin emis în decembrie care încălca metodologia concursului pentru funcțiile de directori școlari. Ministerul motivează decizia spunând că „nu mai există obiect al cercetării disciplinare”.

Mai exact, Lixandru a dat în 29 decembrie, o notă în teritoriu, în care spunea că în posturile vacante pot fi numiți foștii directori care nu au participat la concurs sau l-au picat, deci nu au întrunit condițiile pentru ocuparea funcției. Având în vedere că decizia inspectorului general contrazicea metodologia de concurs, ministrul Educației de atunci, Mircea Dumitru, a cerut ca Lixandru să fie anchetat disciplinar.

Însă, odată ce conducerea ministerială s-a schimbat după alegeri, noul ministru al Educației, Pavel Năstase, a dat pe 9 februarie un ordin de ministru care spunea același lucru ca nota transmisă de Lixandru, și anume, că posturile vacante pot fi ocupate de foștii directori care au picat la concurs sau nu au participat. În consecință, comisia de anchetă a hotărât că Lixandru nu a încălcat metodologia de concurs, odată ce aceasta a fost schimbată, chiar dacă lucrul acesta s-a întâmplat mai târziu, potrivit deciziei pe care Vocea.biz a obținut-o de la Ministerul Educației. Practic, ordinul de ministru al lui Năstase s-a aplicat retroactiv.

„Deşi deciziile de încetare a detașării în interesul învăţământului, ca urmare a organizării concursului, pentru directorii  şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ în care funcţiile de conducere nu au fost ocupate prin concurs, nu au fost emise în data de 21 decembrie 2016, acestea au fost emise în data de 9 ianuarie 2017, ca urmare a modificărilor operate în Metodologia de concurs aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, prin OMEN nr. 3044/2017. Ca urmare a modificărilor operate prin OMEN nr. 3044/2017 în Metodologia de concurs (aprobată prin OMENCS nr. 5080 /2016), în data de 9 ianuarie 2017 au fost emise şi deciziile de numire prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului şcolar 2016-2017”, se arată în decizia ministerului.

Din datele comunicate de Inspectoratul Școlar București, până la data de 17 ianuarie, 120 de funcţii de director şi 87 de funcţii de director adjunct au fost ocupate prin detaşare tot de foștii directori şi directori adjuncţi care au ocupat funcţiile respective până la finalizarea concursului, deşi aceştia nu au promovat concursul sau nu au participat la concurs. Numirea în funcţie a acestor persoane s-a realizat la propunerea consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ respective.

„Având în vedere aspectele menţionate anterior şi luând în considerare modificările operate prin OMEN nr. 3044/2017 în metodologia de concurs aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, precum şi faptul că la data de 9.01.2017, ISMB a emis toate deciziile de încetare şi numire în funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti, membrii comisiei de cercetare discipli nară a abaterilor prezumate săvârşite de domnul Lixandru Ionel Florian, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, au ajuns la concluzia că nu mai există obiect al cercetării disciplinare”, se arată în decizia comisiei de anchetă.

Mai jos, textul complet al deciziei Ministerului Educației: 

Comisia de cercetare disciplinară a abaterilor prezumate săvârşite de domnul Lixandru Ionel Florian, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a fost constituită prin ordin al ministrului Educaţiei, fiind formată din 5 membri, conform art. 280 alin. (4) lit. d) şi alin. (5) lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: un preşedinte (director din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale/MEN) și 4 membri (un director general din cadrul MEN, doi inspectori şcolari generali şi un reprezentant al salariaţilor din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti/ISMB). Secretariatul comisiei a fost asigurat de un inspector din cadrul MEN.

Comisia constituită prin ordin de  ministru a procedat la cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de domnul Lixandru Ionel Florian, inspector şcolar general al ISMB, ca urmare a comunicării la MEN a adresei nr. 29459/2016 a ISMB, anexată în copie.

Pe baza documentelor existente şi a audierii d-lui Lixandru Ionel Florian comisia a stabilit următoarele:

Prin adresa nr. 29459/2016, dl inspector şcolar general Lixandru Ionel Florian nu vorbește în nume propriu, ci a comunicat hotărârea Consiliului de administraţie al ISMB privind prelungirea detașării în interesul învăţământului pentru persoanele detaşate în funcţii de conducere în unităţile de învăţământ, neocupate prin concurs, până la data de 5 februarie 2017, data încheierii semestrului I al anului şcolar curent şi argumentele care au stat la baza acestei hotărâri.

Deciziile de încetare a detașării în interesul învăţământului, ca urmare a organizării concursului, pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ în care funcţiile de conducere au fost ocupate de candidaţi care au promovat concursul, au fost emise în data de 21 decembrie 2016, începând cu 9 ianuarie 2017 şi astfel au fost respectate prevederile art. 21 alin. (5) din Metodologia de concurs aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile Notei MENCS nr. 11398/15.12.2016

Deşi deciziile de încetare a detașării în interesul învăţământului, ca urmare a organizării concursului, pentru directorii  şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ în care funcţiile de conducere nu au fost ocupate prin concurs, nu au fost emise în data de 21 decembrie 2016, acestea au fost emise în data de 9 ianuarie 2017, ca urmare a modificărilor operate în Metodologia de concurs aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, prin OMEN nr. 3044/2017

Ca urmare a modificărilor operate prin OMEN nr. 3044/2017 în Metodologia de concurs (aprobată prin OMENCS nr. 5080 /2016), în data de 9 ianuarie 2017 au fost emise şi deciziile de numire prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului şcolar 2016-2017.

Din datele comunicate de ISMB, până la data de 17.01.2017, 120 de funcţii de director şi 87 de funcţii de director adjunct au fost ocupate prin detaşare în interesul învăţământului în continuare tot de foștii directori şi directori adjuncţi care au ocupat funcţiile respective până la finalizarea concursului, deşi aceştia nu au promovat concursul sau nu au participat la concurs, dar numirea în funcţie a acestor persoane s-a realizat la propunerea consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ respective

Ulterior datei de 9.01.2017 la ISMB, până la data întocmirii raportului comisiei, nu s-au înregistrat demisii din funcţii de director şi de director adjunct, situaţie cu care s-au confruntat majoritatea judeţelor.

Având în vedere aspectele menţionate anterior şi luând în considerare modificările operate prin OMEN nr. 3044/2017 în metodologia de concurs aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016, precum şi faptul că la data de 9.01.2017, ISMB a emis toate deciziile de încetare şi numire în funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti, membrii comisiei de cercetare discipli nară a abaterilor prezumate săvârşite de domnul Lixandru Ionel Florian, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, au ajuns la concluzia că nu mai există obiect al cercetării disciplinare.

Citește și...