Toggle Menu
  1. Home/
  2. Social/

Concursul „Tinerii dezbat” ajunge olimpiadă națională

Concursul național de oratorie „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională, anunță Ministerul Educației într-un comunicat de presă. Iniţiat în anul 2009 de către Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) sub forma unui concurs naţional de debate, competiția își va schimba statutul și va deveni Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

„Decizia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare”, motivează ministerul Educației decizia luată.

De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacităţii de documentare, de argumentare şi de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice şi raţionale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea şcolară şi în societate. Un obiectiv important îl reprezintă și cunoaşterea valorilor democratice, exersarea de către elevi a practicilor democratice de bază în vederea asumării rolului şi statutului de cetăţean activ. Nu în ultimul rând, prin organizarea acestei olimpiade, se pune accent pe dezvoltarea capacităţii de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între „practici democratice” şi „practici nedemocratice”, identificând exemplele de bună practică din diverse domenii, mai precizează Ministerul Educației.

Olimpiada de dezbatere este pentru elevii de liceu

Publicul-țintă este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învățământ având dreptul să înscrie echipe compuse din 3 elevi la două secțiuni: începători și avansați. La secţiunea „începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe și la prima secțiune.

 

Prima ediție a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfășura în acest an școlar.

Ioana Nicolescu