Simplificări la acordarea ajutorului social. Situația în care o familie era penalizată când copiii învățau bine

Dan Radu / 09.12.2016
Simplificări la acordarea ajutorului social. Situația în care o familie era penalizată când copiii învățau bine

Guvernul a simplificat procedurile de acordare a ajutoarelor sociale, scăzând numărul documentelor necesare de la 52 la 17 și fiind eliminată o măsură care punea familiile ai căror copii luau note bune în situația de a fi penalizate la acordarea ajutoarelor.

Sistemul de acordare a ajutoarelor sociale a fost simplificat și corectat printr-o Hotărâre de Guvern.

Astfel, pentru obținerea venitului minim garantat, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței se va putea depune, de acum înainte un singur dosar în loc de trei, pentru fiecare tip de ajutor în parte.

Și numărul actelor necesare, 52 de la 7-9 instituții diferite, scade la 15-17, potrivit noilor norme.

Măsuri de simplificare ajutoare sociale
Sursa: Ministerul Muncii

Obligația beneficiarilor venitului minim garantat de a se prezenta la fiecare 3 luni cu o adeverință de la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă a fost eliminată.

De acum înainte, verificarea situației persoanelor apte de muncă se va face pe baza listelor și informațiilor furnizate de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Situația în care rezultatele școlare bune penalizau familia

Prin Hotărârea de Guvern s-a eliminat și încadrarea burselor școlare la categoria veniturilor luate în calcul la stabilirea drepturilor de beneficii sociale.

Până în prezent, dacă un copil trecea de la media 8 la media 10, obținând astfel o bursă de merit, statul român micșora ajutorul pentru susținerea familiei, incluzând bursa la calculul venitului familiei.

Numărul cazurilor de micșorare a alocației pentru susținerea familiei în situația copiilor cu burse de merit a fost în 2015 de 385, iar în acest an au fost 230 cazuri.

De asemenea, se elimină regula care spune că în cazul familiilor în care un copil nu merge la școală sau acumulează mai mult de 20 de absențe nemotivate pe semestru, alocația pentru susținerea familiei este retrasă.

Noile reglementări prevăd doar scoaterea din calcul a copilului respectiv la stabilirea cuantumului acordat familiei. În prezent, dacă unul dintre copii înregistrează absențe școlare, întreaga familie pierde dreptul de a mai primi ASF.

În anul 2015/2016 s-a retras alocația de sprijin a familiei pentru 56.773 de copii (20.716 familii) pe baza absențelor și repetențelor, inclusiv în situația în care un copil a mers zilnic la școală și nu a avut absențe, dar totuși la final de an a rămas repetent.

Potrivit guvernului, noile măsuri de simplificare sunt menite să ducă și la eficientizarea timpului de lucru al asistenților sociali, prin reducerea cu 2/3 a numărului de dosare de beneficii sociale ce trebuie procesate.

Situația beneficiarilor de ajutoare sociale

Potrivit Ministerului Muncii, în acest moment beneficiază de venitul minim garantat 240.078 de persoane, suma aferentă plătită acestora fiind de 67.570.990 lei, la nivelul lunii octombrie 2016.

De alocația pentru susținerea familiei beneficiază 262.619 persoane. Suma aferentă plătită acestora este de 42.049.977 lei, datele fiind tot de la nivelul lunii octombrie 2016.

De asemenea există 636.256 de beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru perioada 1 noiembrie – 31 martie.

Citește și...