Aparatură medicală nouă neutilizată, plăţi nejustificate și sporuri nelegale la Ministerul Sănătăţii

vocea.biz / 31.01.2017
Aparatură medicală nouă neutilizată, plăţi nejustificate și sporuri nelegale la Ministerul Sănătăţii

Aparatură medicală pentru spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii în valoare de peste 55 de milioane de lei nu a fost pusă în funcţiune sau nu a fost utilizată în scopul pentru care a fost achiziţionată, au fost realizate plăţi nejustificate şi nelegale pentru anumite contracte şi servicii de analiză şi au fost acordate sporuri salariale care nu respectă prevederile legale pentru personalul din instituţiile publice aflate în subordinea ministerului, se arată în raportul Curţii de Conturi pe 2015, publicat marţi, informează News.ro.

Potrivit raportului, aparatură medicală, precum şi dotări independente, în valoare de 55.542.000 de lei, nu au fost puse în funcţiune sau nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost achiziţionate.

Curtea de Conturi mai atrage atenţia că “în perioada 2013-2015, la nivelul a 13 unităţi sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, au fost achiziţionate şi plătite nejustificat, servicii de analiză date clinice din spitale (unităţi sanitare cu paturi), în valoare de 4.058 mii lei”.

În raportul instituţiei de control se menţionează că, în vederea construirii şi dotării a 28 de spitale de urgenţă şi a 15 spitale judeţene de urgenţă din subordinea Ministerului Sănătăţii, nu au fost valorificate studii de prefezabilitate şi fezabilitate, ghiduri arhitecturale, proiecte tehnice şi servicii de expertiză, în valoare totală de aproximativ 114,8 milioane de lei.

Curtea de Conturi mai spune că Ministerul e responsabil de “plata nejustificată a dobânzilor şi cheltuielilor adiţionale, a cheltuielilor arbitrare, precum şi a cheltuielilor de executare silită în sumă de 4.131 mii lei, din cauza neachitării la termenul legal, furnizorilor”.

Instituţia de control susţine că au fost făcute plăţi nelegale de 327 de mii de lei într-un contract de finanţare reziliat din cauza nerespectării procedurilor de achiziţie.

Totodată, nu s-a finalizat de către Ministerul Sănătăţii un proiect de informatizare în valoare de 44,6 milioane de lei, se mai specifică în raport.

În ceea ce priveşte instituţiile publice aflate în subordinea ministerului, Curtea de Conturi precizează că nu au fost cuprinse în buget unele sponsorizări, însă au fost incluse unele obiective de investiţii fără aprobarea documentelor de avizare a lucrărilor de intervenţii, au fost majorate nejustificat unele cheltuieli şi nu a fost respectat “principiul contabilităţii pe bază de angajamente şi al independenţei exerciţiului financiar, prin raportarea eronată a unor cheltuieli în sumă de 98 mii lei”.

În raport se mai menţionează că medicamente în valoare de peste un milion de lei, primite din sponsorizări sau donaţii, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă în perioada 2013-2015.

O altă problemă semnalată de Curtea de Conturi face referire la deţinerea de terenuri, cu o valoare de aproape 22 de milioane de lei fără ca acestea să fie înregistrate în patrimoniu.

Totodată, au fost acordate sporuri salariale în valoare de 964.000 de lei, considerate plăţi nelegale, au fost achiziţionate componente IT şi servicii de reparaţii şi întreţinere a acestora, în baza unor documente care nu corespund realităţii şi au fost plătite servicii de mentenanţă în valoare de 18 mii lei, pentru unele aplicaţii informatice nefuncţionale sau chiar neutilizate, se mai arată în raport.

Curtea de Conturi recomandă ministerului ca bugetul acestuia să fie “corelat cu necesităţile reale de surse, fundamentate temeinic de către direcţiile/beneficiarii implicaţi din cadrul ministerului şi de către structurile subordonate”.

De asemenea, instituţia mai recomandă realizarea de controale la unităţile sanitare care au beneficiat de fonduri din bugetul ministerului pentru a identifica dacă au fost decontate nelegal anumite sume pentru finanţarea AP-ATI (Acţiunile prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, n.r.) şi pentru a recupera aceste sume.

Citește și...