Guvernul susţine că a luat şi va continua să ia toate măsurile necesare pentru combaterea PPA

Vocea.biz / 31.08.2018
Guvernul susţine că a luat şi va continua să ia toate măsurile necesare pentru combaterea PPA

Guvernul precizează, într-un comunicat, că a luat şi va continua să ia toate măsurile necesare, din punct de vedere instituţional şi financiar, pentru controlul şi combaterea eficientă a răspândirii pestei porcine africane şi face apel la preşedintele Klaus Iohannis să înceteze să exploateze politic această situaţie cu consecinţe importante din perspective economice şi sociale.

Totodată, Guvernul susţine că ”fermele şi crescătorii de porci, operatorii din industria cărnii, asociaţiile de vânători, medicii veterinari de liberă practică au avut şi informaţiile necesare şi instrucţiunile de combatere a pestei porcine africane la timp, aşa încât deciziile pe care le-au luat în privinţa măsurilor de sacrificare, prevenire şi combatere a răspândirii virusului au fost în deplină cunoştinţă de cauză”, titrează News.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut, vineri, din nou apel la membrii Guvernului să ia măsuri pentru stoparea răspândirii virusului pestei porcine şi solicită ca populaţia şi producătorii care au fost afectaţi de acest virus să fie despăgubiţi cât mai repede. Şeful statului critică declaraţiile ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, care a spus zilele trecute că fondul de rezervă al Guvernului este zero, şi afirmă că, deşi s-a spus că banii din acest fond au fost folosiţi inclusiv pentru a combate pesta porcină, nu există niciun act normativ care să dovedească acest lucru.

În comunicat, Executivul şi aminteşte preşedintelui că modul de alocare a banilor din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului este clarificat atât prin legislaţia specifică, cât şi ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 558 din 24 mai 2012.

”Guvernul consideră lipsite de temei acuzaţiile preşedintelui Iohannis, cu atât mai mult cu cât a întârziat nepermis de mult convocarea CSAT pentru avizarea rectificării bugetare, deşi cunoştea faptul că acest proiect are prevăzute inclusiv fonduri necesare acţiunilor de control şi combatere a răspândirii pestei porcine africane. Guvernul consideră regretabil faptul că preşedintele României încearcă să înrăutăţească artificial situaţia provocată de pesta porcină africană, prin abordarea politică”, se arată în comunicat.

Executivul prezintă şi măsurile de control a pestei porcine africane, precizând că, începând cu anul 2015, România aplică un Program de supraveghere, prevenire şi control a pestei porcine africane, iniţial în 8 judeţe aflate la risc, apoi a fost extins pentru tot teritoriul României. Acest program este cofinanţat şi aprobat prin decizia Comisiei Europene.

În data de 31 iulie 2017, s-a confirmat primul focar PPA la porcii domestici, într-o exploataţie non-profesională. Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) s-a întrunit în datele de 01.08.2017, 22.06.2018 (Hotărârea nr.1/2018), 06.07.2018 (Hotărârea nr.2/2018), 01.08.2018 (Hotărârea nr.3/2018) şi 28.08.2018. Totodată, din data de 10.07.2018, s-a început uciderea preventivă a suinelor din localităţile aflate la mare risc de răspândire a bolii ca măsură excepţională aplicabilă în cazul suspicionării/confirmării bolii. Aria teritorială este stabilită prin ordin al prefectului, în calitate de conducător al Unităţii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolii. Cadru legislativ – H.G. 484/2018 de Modificare a H.G. 1214/2009.

Guvernul menţionează că a stabilit acordarea de stimulente pentru vânători sau gestionari ai Fondurilor de Vânătoare cu scopul reducerii densităţii de mistreţi şi îmbunătăţirii supravegherii pasive. Sumele sunt acordate conform deciziilor Grant anuale ale Comisiei Europene. Cadru legislativ- H.G. 485/2018 de Modificare a H.G. 830/2016: 225lei/animal pentru porcii mistreţi găsiţi morţi; 65 lei/ set organe de la masculii de mistreţi vânaţi în zona definită ca zonă de mare risc; 400lei/set organe de la femelele de mistreţ vânate în zona definită ca zonă de mare risc.

”Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a solicitat suplimentarea bugetului cu ocazia rectificării bugetare preconizate, cu suma de 212,272 milioane lei. Prin urmare, Guvernul a prevăzut în proiectul de rectificare bugetară sumele suplimentare necesare, însă din cauza întârzierii obţinerii avizului CSAT, prima rectificare a bugetului pentru 2018 nu a putut fi adoptată la timp. În aceste condiţii, pentru asigurarea fondurilor imediat necesare plăţii despăgubirilor, ANSVSA a solicitat MFP suplimentarea bugetului prin redistribuirea de credite de angajament şi credite bugetare de la alţi ordonatori, în sumă de 40 milioane lei, fonduri care vor fi alocate în cel mai scurt timp”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a demarat, începând cu data de 10.06.2018, procedurile pentru elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeană a aplicaţiei pentru aprobarea grantului de finanţare şi a cererii de plată în conformitate cu prevederile Deciziei CE 2015/144. Până la data de 10.08.2018, ANSVSA a comunicat serviciilor de specialitate ale Comisiei Europene costurile estimate pentru acordarea de despăgubiri pentru animale şi produse, precum şi costurile operaţionale (sacrificare, transport, distrugere a carcaselor, dezinfecţie a unităţilor, distrugere a furajelor, etc) care au fost realizate. Toate aceste informaţii vor fi actualizate şi comunicate Comisiei din două în două luni.
Pe baza informaţiilor comunicate de ANSVSA, în aproximativ două luni de la transmiterea costurilor estimative, Comisia Europeană va adopta o decizie de finanţare care va defini condiţiile de implementare: costurile eligibile şi cuantumul acestora, precum şi posibilitatea acordării unor plăţi în avans. Decizia de finanţare va fi ulterior adoptată printr-o decizie GRANT.

Crescătorii de porci, operatorii din industria de profil, asociaţiile de vânători şi pescari, gestionarii fondurilor de vânătoare şi instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea Pestei Porcine Africane au fost informaţi şi avertizaţi în permanenţă asupra riscurilor şi efectelor acestui virus, subliniază Guvernul.

Urmare a evoluţiei pestei porcine africane în Ucraina şi Republica Moldova şi a apropierii focarelor de graniţa cu România, respectiv sfârşitul anului 2015 şi începutul anului 2016, până în prezent, ANSVSA a transmis în teritoriu 67 de note de serviciu şi a organizat, în toată ţara, 530 de informări şi instruiri cu crescătorii de suine din sectorul comercial şi necomercial, medicii veterinari de liberă practică, responsabilii fondurilor de vânătoare, ai asociaţiilor de vânători şi ai direcţiilor silvice. La aceste informări şi instruiri au participat din partea companiilor şi asociaţiilor de profil, de regulă, medici veterinari cărora le-au fost prezentate riscurile răspândirii pestei porcine africane, măsurile care trebuie respectate şi implementate pentru controlul şi combaterea virusului, se arată în comunicat.

Guvernul susţine că ”fermele şi crescătorii de porci, operatorii din industria cărnii, asociaţiile de vânători, medicii veterinari de liberă practică au avut şi informaţiile necesare şi instrucţiunile de combatere a pestei porcine africane la timp, aşa încât deciziile pe care le-au luat în privinţa măsurilor de sacrificare, prevenire şi combatere a răspândirii virusului au fost în deplină cunoştinţă de cauză”.

Executivul menţionează că ANSVSA a postat pe site în data de 9 august 2018 dovada participării reprezentanţilor companiilor de profil la aceste instruiri, prin publicarea proceselor verbale ale tuturor întâlnirilor organizate de către ANSVSA, pe fiecare judeţ, fapt confirmat de semnăturile reprezentanţilor legali ai companiilor din domeniu şi care au participat la instructaje.

”Aceste documente demonstrează fără echivoc faptul că autorităţile statului au informat din timp, corect şi nediscriminatoriu toţi operatorii din industria de profil asupra riscurilor pestei porcine africane şi a măsurilor pentru controlul şi combaterea răspândirii virusului. Procesele verbale încheiate în fiecare judeţ, în cadrul informărilor realizate de ANSVSA, ce conţin semnăturile tuturor participanţilor, pot fi consultate pe site-ul ANSVSA”, se arată în comunicat.

Guvernul mai precizează că, potrivit Deciziei CCR nr. 558 din 24 mai 2012, eventualele situaţii urgente, apărute pe parcursul exerciţiului bugetar, pot fi rezolvate, în concret, prin acordarea de către Guvern a unor sume suplimentare din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa, însă alocarea şi cheltuirea acestor sume trebuie să fie făcute numai dacă există o justificare obiectivă şi reală care să stea la baza acestora.

”În esenţă, Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului trebuie să constituie o rezervă reală, folosită exclusiv în cazul perioadelor dificile, doar în ultimă instanţă şi numai în condiţiile în care au fost epuizate toate celelalte căi de finanţare ale unui/unei obiectiv/acţiuni. Caracteristica urgenţei însoţeşte alocarea acestor sume din momentul constatării stării de necesitate cu privire la unele cheltuieli apărute în timpul exerciţiului bugetar până în momentul efectuării plăţilor pentru care acestea au fost solicitate”, se mai arată în comunicat.

Guvernul prezintă şi alocările bugetare din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018 s-a alocat suma de 315,7 milioane lei pentru Fondul de Rezervă Bugetară la Dispoziţia Guvernului – FRB (314,7 milioane lei) şi pentru Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului (1 milion lei). Fondul de rezervă a fost suplimentat pe parcursul anului cu suma de 402,7 milioane lei conform art.54 din Legea privind finanţele publice, nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform sursei citate, în anul 2018 din Fondul de Rezervă Bugetară la Dispoziţia Guvernului s-a suplimentat Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului cu suma de 514,5 milioane lei, prin care s-au alocat autorităţilor locale şi centrale pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, produse de inundaţii:

– 57,777 milioane lei prin Hotărârea Guvernului nr.177/2018 pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, pentru judeţele Argeş, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Olt, Prahova, Vâlcea, Vrancea, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale (ex: stabilizare alunecare de teren şi refacere drumuri comunale, consolidare drumuri judeţene, refacere străzi, decolmatare albie râuri şi pâraie, reconstrucţie podeţe);

– 9,849 milioane lei prin Hotărârea Guvernului nr.336/2018 pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, pentru judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Olt, Teleorman, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale( ex: drumuri comunale, drumuri judeţene, străzi, podeţe);

– 108,677 milioane lei prin Hotărârea Guvernului nr.514/2018 pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale pentru judeţele Alba, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada martie – iulie 2018 ( ex: drumuri comunale, drumuri judeţene, străzi, podeţe);

– 212,155 milioane lei prin Hotărârea Guvernului nr.563/2018 pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale pentru judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada martie – mai 2018 ( ex: drumuri comunale, drumuri judeţene, străzi, podeţe, reţea alimentare cu apă).

– 57,159 milioane lei, prin Hotărârea Guvernului nr.516/2018, suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor necesare înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 2018.

– 58,966 milioane lei, prin Hotărârea Guvernului nr.582/2018, suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada iunie – iulie 2018, pe cursurile de apă din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Suceava, Vâlcea,

– 10 milioane lei, prin Hotărârea Guvernului nr.342/2018, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii – înlăturarea efectelor incendiului produs in data de 11 aprilie 2018, la Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iaşi.

Citește și...