Avocatul Poporului a trimis la CCR sesizarea la legea care interzice persoanelor condamnate să fie în Guvern

vocea.biz / 04.01.2017
Avocatul Poporului a trimis la CCR sesizarea la legea care interzice persoanelor condamnate să fie în Guvern

UPDATE: Legea de organizare și funcționare a guvernului care interzice persoanelor condamnate să facă parte din Executiv a ajuns pe masa judecătorilor Curții Constituționale, urmând ca aceștia să stabilească un termen pentru dezbaterea sesizării de neconstituționalitate a Avocatului Poporului.

Victor Ciorbea, Avocatul poporului, a confirmat joi, pentru news.ro, că a depus la CCR sesizarea privind articolul 2 din Legea 90/2001, care prevede că ”pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1)”.

Avocatul Poporului explică, într-un comunicat de presă, că aceste prevederi încalcă principiul echilibrului puterilor în stat, nu întrunesc cerinţele constituţionale de previzibilitate şi proporţionalitate a legii şi nu permit recunoaşterea dreptului la diferenţă pentru ocuparea, în condiţii de egalitate şi fără restricţii nerezonabile, a unei funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Avocatul Poporului mai spune că prevederile contestate contravin și articolului 53 din Constituție potrivit căruia ”exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”. Același articol invocat mai arată că ”restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, iar măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.

Un alt argument invocat este legat de încălcarea unor dispoziții din Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale.

Avocatul Poporului susține că legea induce un tratament juridic diferenţiat între persoane, cauzat și de o incoerență a cadrului legislativ.

”Este de necontestat faptul că o persoană care urmează să ocupe o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de integritate, legalitate şi corectitudine menite să consolideze încrederea cetăţenilor în autorităţile statului, însă cadrul legislativ ce guvernează condiţiile de accedere la o funcţie trebuie să fie unul coerent, predictibil şi unitar, aplicabil tuturor reprezentanţilor celor trei puteri organizate în cadrul democraţiei constituţionale”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, Avocatul Poporului face trimitere la Decizia nr. 799/2011 a CCR, decizie în care judecătorii au reţinut că principiul echilibrului puterilor în stat trebuie aplicat, în egală măsură, în modul de atribuire şi de exercitare a competenţelor tuturor autorităţilor publice, inclusiv a celor care fac parte din aceeaşi putere, dintre cele trei prevăzute de textul menţionat. În context, Avocatul Poporului observă că, în legislaţia internă, chiar în cadrul aceleiaşi puteri şi anume cea executivă (exercitată potrivit sistemului constituţional românesc de Preşedinte şi de Guvern) există diferenţe de tratament juridic în ceea ce priveşte condiţiile de ocupare a acestor demnităţi şi implicit a criteriilor de integritate necesare a fi îndeplinite.

Pentru a respecta principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, legiuitorul va trebui să reexamineze dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 90/2001 în sensul identificării unui raport de proporţionalitate între condiţiile ocupării unei funcţii publice şi scopul urmărit prin soluţia legislativă şi anume exercitarea funcţiei de membru al Guvernului de către o persoană desemnată să pună în aplicare Programul de guvernare acceptat de Parlament.

Avocatul Poporului observă că art. 2 din Legea nr. 90/2001 şi, în special, sintagma ”nu au suferit condamnări penale” încalcă principiul previzibilităţii consacrat la nivel constituţional. Mai mult, chiar prin raportare la prevederile Codului penal referitoare la pedepsele complementare, sintagma «nu au suferit condamnări penale» poate suporta interpretări diferite (în sensul de a stabili dacă prevederea legală criticată se aplică pentru orice condamnare penală sau doar pentru cele în care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus ca pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută de art. 66 lit. b) din Codul penal”, arată Avocatul Poporului.


Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat, miercuri, la Parlament, că va trimite joi la Curtea Constituţională o sesizare în privinţa Legii 90/2001 care prevede că nu pot fi membri ai Guvernului persoanele care au suferit condamnări penale, potrivit news.ro.

Întrebat dacă va contesta legea 90/2001, Victor Ciorbea a spus: “De mâine încolo vorbim, dragilor”.

Chestionat în continuare dacă sunt argumente să sesizeze CCR, Avocatul Poporului a răspuns: “O să vedeţi că sunt argumente beton în sensul soluţiei pe care o voi da mâine. V-am promis că după învestire. O să vedeţi câte texte din Constituţie, din diverse Convenţii internaţionale sunt încălcate în opinia noastră”.

Fiind întrebat dacă mâine trimite sesizare la CCR, el a răspuns: “Da”.

Chestionat dacă legea 90/2001 încalcă convenţiile internaţionale despre care vorbeşte, Victor Ciorbea a răspuns afirmativ.

La întrebarea dacă contestă această lege, Avocatul Poporului şi-a nuanţat răspunsul: “Nu ştiu dragă, nu se ştie. Vom vedea mâine. Mâine după ce înregistrez la Curte, că e normal să ajungă la Curte mai întâi. O să primiţi foarte frumos, cu explicaţii, am făcut o sinteză de cinci pagini din 15, 17. Deci aveţi timp să extrageţi, să daţi tot ce este mai bun. E în temeiul acestei autosesizări despre care v-am anunţat”.

În 19 decembrie, Avocatul Poporului a anunţat că decizia cu privire la constituţionalitatea sau neconstituţionalitatea art. 2 din Legea nr. 90/2001, care prevede că nu pot fi membri ai Guvernului persoanele care au fost condamnate, va fi luată după învestirea viitorului Guvern.

Legea 90/2001 prevede că pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate.

Citește și...