Regimul incompatibilităților va fi mai permisiv. Deputații au modificat legea

vocea.biz / 04.04.2017
Regimul incompatibilităților va fi mai permisiv. Deputații au modificat legea

Deputații și senatorii vor fi în stare de incompatibilitate cu exercitarea funcțiilor de conducere în consiliile de administrație la societăți comerciale doar dacă se desfășoară ”sistematic și efectiv activități comerciale”, scrie News.ro. Deputații au introdus această condiție, adoptând marți un proiect de modificare a legislației, depusă de fostul deputat Cristiana Anghel.

Potrivit propunerii legislative pentru modificarea articolului 82 alineatul 1 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”calitatea de deputat şi senator este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţ­ii sau calităţi: funcţ­ia de preşedinte, vicepreş­edinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţ­ie sau cenzor la societăţ­ile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ş­i completările ulterioare, care desfă­şoară sistematic ­şi efectiv activită­ţi comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţ­ii de credit, societă­ţile de asigurare ­şi cele financiare ş­i la instituţ­iile publice”.

Camera Deputaţilor este forul decizional la acest proiect, care va fi trimis președintelui pentru promulgare.

Citește și...