DNA: Comisia din penitenciar a stabilit ca Voiculescu să poată cere eliberarea în octombrie 2017; activitatea sa științifică este modul viclean de a ieși din închisoare

vocea.biz / 29.06.2017
DNA: Comisia din penitenciar a stabilit ca Voiculescu să poată cere eliberarea în octombrie 2017; activitatea sa științifică este modul viclean de a ieși din închisoare

Procurorii DNA arată în motivele contestației împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 5, ce a admis cererea de eliberarea condiționată a lui Dan Voiculescu, că în cazul său Comisia de la nivelul penitenciarului nu și-a dat acordul pentru eliberarea acestuia din penitenciar.

Potrivit procurorilor membrii Comisiei ar fi statuat că oportunitatea de eliberare condiționată a lui Dan Voiculescu ar fi după data de 23 ocotmbrie 2017, dată la care se împlinește fracția din pedeapsa de zece ani de închisoare, fără a fi avute în vedere activitățile științifice ale acestuia.

Știința nu l-a scăpat de regimul închis de executare a pedepsei

Procurorii redau în motivele contestației lor o parte din argumentele Comisiei de eliberări condiționate de la penitenciarul Rahova și arată că pentru activitatea științifică și buna conduită avută de la încarcerare Dan Voiculescu

Mai precis, arată procurorii DNA, aceasta este forma graduală de recompensare iar faptul că a întocmit acele opere științifice nu trebuie să conducă implicit la eliberarea condiționată a acestuia.

”Mai mult, cu privire la prezenta cerere de liberare condiționată, concluziile comisiei au fost negative, în unanimitate, respectiv că nu se impune acordarea liberării condiționate, amânând discutarea propunerii de liberare condiționată cu încă 5 luni, pentru data de 23.10.2017; comisia a reținut în motivare faptul că liberarea condiționată este o vocație a persoanei condamnate și nu un drept (întrucât oportunitatea liberării revine comisiei și apoi instanței), că a fost executat efectiv o perioadă f scurtă (2 ani și 9 luni, dintr-un total de 10 ani), că deținutul nu are un regim de executare inferior celui închis, astfel că nu a fost atins scopul pedepsei, apreciind că se mențin temeiurile avute în vedere cu prilejul primei analize; cel mai probabil, acestea au fost și motivele pentru care condamnatului nu i s-a schimbat regimul de executare din închis în semideschis sau chiar deschis; conduita generală a condamnatului cel mai bine este observată de membrii comisiei din penitenciar; schimbarea regimului de executare în cel inferior se face în cazul în care petentul are o conduită bună și dă dovezi temeinice de îndreptare, însă în toată perioada executată până în prezent, în ciuda lucrărilor așa-zis științifice și în ciuda anumitor activități la care a participat, penitenciarul nu a înțeles niciodată să valorifice această bună conduită prin trecerea din regimul închis în regimul semideschis, astfel că nu s-ar putea constata nici de către comisie și nici de către instanță că se poate dispune liberarea condiționată a petentului întrucât totul trebuie aplicat gradual”, se arată în dosarul în care procurorii DNA contestă decizia din 8 iunie a JS5.

Absentul din penitenciarul Rahova

În altă ordine de idei procurorii atrag atenția că, deși s-a înregistrat la mai multe programe derulate în penitenciar, Dan Voiculescu nu le-a finalizat sau absolvit din cauza absenței sau a ”neseriozității”.

”Pe de altă parte, în ceea ce privește prezenta cerere de liberare condiționată, aceasta a fost formulată de o persoană care nu a finalizat cu credite 17 programe la care a participat în perioada detenției, de unde rezultă faptul că nu a abordat cu destulă seriozitate aceste 17 programe din penitenciar, fie că nu a avut prezență de minim 75%, fie nu a avut calificativul bine la evaluarea finală, fie ambele, aspect ce denotă conduita reproșabilă a petentului în penitenciar în perioada foarte scurtă petrecută în detenție, raportat la pedeapsa totală la care a fost condamnat”, se arată în dosar.

Știința, modul viclean de a scăpa de închisoare

”Prezenta cauză vizează o cerere de liberare condiționată formulată de o persoană care a împlinit fracția legală doar cu urmare a zilelor câștigate doar ca urmare a unor lucrări științifice redactate într-o manieră care prezintă mai multe aspecte comune cu înșelăciunea decât cu activitatea științifică, aspect constatat cu autoritate de lucru judecat de către două instanțe de judecată”, amintesc procurorii DNA care arată că pe baza acestor creații (11) Voiculescu  a câștigat 387 zile.

Procurorii mai notează că  De asemenea, instanțele anterioare care au mai judecat cereri de eliberare condiționată ale lui Voiculescu au reținut că ”nu există nicio dovadă că lucrările științifice ale petentului, pe care își întemeiază cererea sub aspectul îndeplinirii fracției legale, au fost redactate în penitenciar, însă fără a exista o dovadă, precum și faptul că unul dintre manuscrisele petentului are cca 20 pg., în timp ce varianta tehnoredactată are în jur de 40 pg., altul avea 75 pg., în timp ce varianta tehnoredactată a acestuia avea 180 pg., iar un altul avea 60 pg. față de varianta tehnoredactată a acestuia, care avea 143 pg”.

”Astfel, activitatea științifică din penitenciar a petentului condamnat Dan Voiculescu nu reprezintă dovezile temeinice de îndreptare, tot din contră, reprezintă o modalitate vicleană și facilă de a ieși din penitenciar mai devreme decât ar trebui”, conchide Direcția.

 

Citește și...