România, reclamată la Curtea de Justiţie de către Comisia Europeană pentru neadoptarea unor măsuri privind gestionarea deşeurilor

vocea.biz / 27.04.2017
România, reclamată la Curtea de Justiţie de către Comisia Europeană pentru neadoptarea unor măsuri privind gestionarea deşeurilor

Comisia Europeană a reclamat România la Curtea de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a revizui şi adopta planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul de prevenire a generării de deşeuri, în conformitate cu obiectivele Directivei-cadru privind deşeurile şi ale economiei circulare, scrie news.ro.

În pofida avertismentelor anterioare din partea Comisiei, autorităţile române nu şi-au îndeplinit obligaţia de a revizui şi actualiza planul naţional de gestionare a deşeurilor şi programul de prevenire a generării de deşeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc cel târziu în 2013, se arată într-un comunicat al CE.

Comisia a iniţiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în septembrie 2015 şi a trimis României un aviz motivat, în mai 2016, solicitându-le autorităţilor să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de legislaţia în materie de deşeuri.

 Comisia a verificat dacă fiecare stat membru şi-a respectat aceste obligaţii. Au fost iniţiate proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva mai multor state membre, printre care Belgia, Cipru, Croaţia, Italia, Franţa, Spania şi Slovenia. Aceste cazuri se află în stadii diferite, iar două au fost deja închise (Slovenia şi Croaţia) după adoptarea unor planuri şi programe adecvate.

Directiva-cadru privind deşeurile, respecti Directiva 2008,98/CE, are ca scop protejarea mediului şi a sănătăţii umane prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse în contextul generării şi al gestionării deşeurilor, precum şi prin reducerea impactului general şi creşterea eficienţei folosirii resurselor.

În temeiul directivei, statele membre trebuiau să adopte, până la 12 decembrie 2010, planuri naţionale de gestionare a deşeurilor, iar până la 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării de deşeuri.

Planurile şi programele respective au drept scop reducerea impactului deşeurilor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor în UE. Acestea sunt, de asemenea, esenţiale pentru accesarea fondurilor UE şi pentru stabilirea cadrului pentru dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile de gestionare a deşeurilor. Statele membre trebuie să îşi reevalueze planurile de gestionare a deşeurilor cel puţin o dată la şase ani şi, dacă este cazul, să le revizuiască.

România este unul dintre cele mai neperformante state membre în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale solide. În 2015, aceasta a înregistrat cea mai mare rată de depozitare a deşeurilor din UE, mai exact 72 %, cu mult peste media UE de 25,6 %.

Citește și...