Amenzi pentru toți românii care lucrează în străinătate. Ce trebuie să știe neapărat

Diana Bone / 03.07.2017
Amenzi pentru toți românii care lucrează în străinătate. Ce trebuie să știe neapărat

Milioanele de români care câştigă bani în afara ţării, dar şi cei care stau în România dar au venituri din alte ţări trebuie  îşi plătească impozitul pe venit la fiscul din RomâniaDacă nu se vor supune acestei decizii, vor plăti amenzi substanţialecare ajung la 500 de lei.

Legislaţia fiscală din România spune  persoanele fizice care au obţinut în 2016 venituri în afară ţării sunt obligate  le declare Fiscului, pentru impozitare, până în dată de 25 mai 2017. Raportarea se face prin intermediul Formularului 201 şiîncaz de nedepunere, contribuabilii riscă  fie sancţionaţi cu până la 500 de lei.
Veniturile realizate în străinătate, ce sunt supuse impozitării în Româniasuntîn principal, următoarele:

Amenzi pentru toţi românii care muncesc în străinătate

– din profesii liberale;

– din activităţi de producţiecomerţ şi prestări de servicii;

– din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (adică drepturi de autor);

– din cedarea folosinţei bunurilor (adică închirierea terenurilor, caselormaşinilor etc.);

– din activităţi agricole, piscicultură şi silvicultură;

– din premii;

– din jocuri de noroc;

– din pensii.

Veniturile salariale obţinute în străinătate şi plătite de un angajator din statul respectiv nu se impozitează în România, astfel  nu se impune declararea lor. ”Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” trebuie completatăîn dublu exemplar, originalul trebuie depus la organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal declarantul, iar copia este păstrată de plătitor.

Formularul 201, în format tipăritse depune fie direct la registratură organului fiscal, fie prin poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire), fie online. Ulterior, Fiscul emite şi comunica persoanelor fizice o decizie de impunere princare este stabilită suma ce trebuie plătită  impozit pe veniturile din străinătate în anul 2016.

Tags:
Citește și...