Rugăciune către Sfânta Parascheva, pentru sănătatea și ocrotirea familiei

A. Dragu / 13.10.2016
Rugăciune către Sfânta Parascheva, pentru sănătatea și ocrotirea familiei

Sfânta Cuvioasă Parascheva (cunoscută şi ca Paraschiva) este pomenită anual la data de 14 octombrie. În jurul acestei date, zeci de mii de pelerini merg la Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei. Moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse la Iaşi de către domnitorul Vasile Lupu şi aşezate în ctitoria sa, Biserica Sfinţii Trei Ierarhi. La sfârşitul secolului al XIX-lea, moaştele Sfintei au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
Sfânta Parascheva este cunoscută în popor ca Sfanta Vineri, personaj des întâlnit în basmele românilor. Potrivit Bisericii Ortodoxe Române, cuvioasa Parascheva a săvârşit numeroase vindecări miraculoase şi alte minuni în timpul vieţii sale.
Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită şi în alte șări cu o puternică comunitate ortodoxă, ca Grecia şi Bulgaria.

Rugăciune către Sfânta Parascheva pentru ocrotirea, sănătatea  și armonia familiei, dar și  pentru bani

“Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.
Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slavim preasfânt numele Tău în veci. Amin.”

Citește și...