Creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Ciprian, cel care înlătură farmecele și vrăjile

Silvia Spanciu / 02.10.2016
Creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Ciprian, cel care înlătură farmecele și vrăjile

Creștinii ortodocși și greco-catolici prăznuiesc pe 2 octombrie doi Sfinți, ale căror vieți, sunt legate prin dragostea față de Dumnezeu. Este vorba despre Sfântul Ciprian, vrăjitor din Antiohia și Sfânta Iustina, tânăra care l-a convertit la creștinism.

Potrivit tradiției creștine, Sfântul Ciprian a fost filosof și vrăjitor în Antiohia Siriei. El îl slujea pe zeul Apolo, pentru care făcea farmece și era cunoscut pentru faptul că putea controla demonii. Într-una din zile, un tânăr i-a cerut Sfântului Ciprian ajutorul, pentru a o putea fermeca pe tânăra de care s-a îndrăgostit. Tradiția spune că Ciprian a invocat mai mulți demoni pe care i-a trimis în casa Iustinei. În schimb tânăra i-a alungat prin credință, post și rugăciune. Când a văzut că nu o poate supune pe Iustina, Sfântul Ciprian și-a dat seama de eroarea în care s-a aflat și s-a convertit la creștinism, devenind episcop în Cartagena.

Sfântul Ciprian și Sfânta Iustina au murit ca martiri pe 2 octombrie 304.

Sfântul Ciprian este cinstit ca cel care înlătură farmecele și vrăjile. Moaştele Sfântului Ciprian se află la Biserica ce-i poartă numele din Capitală unde, în partea stângă a altarului, este așezată într-o casetă mică, mâna dreaptă a Sfântului Mucenic Ciprian.

În această zi, mai mult ca oricând, trebuie să faci rugăciuni la Sfântul Ciprian pentru a îți apăra familia de vrăji și farmece.

Rugăciunea Sfântului Ciprian de dezlegare a vrăjilor și farmecelor

Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, sfânt și slăvit ești. Împăratul împăraților și Domn a domnilor, slavă Ţie. Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi.

Revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor.

Femeile să fie dezlegate și izbăvite de nerodirea pântecului.

Acestea și toată lumea, mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea Ta de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale vrăjilor, ale farmecelor puterilor potrivnice.

Împiedică Tu, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lor, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Preasfântului Tău nume. Amin!

Citește și...