Deficitul bugetului general consolidat a fost în februarie de 5,5 miliarde de lei

Vocea.biz / 27.03.2018
Deficitul bugetului general consolidat a fost în februarie de 5,5 miliarde de lei

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat luna februarie cu un deficit de 5,5 miliarde lei, 0,59% din Produsul Intern Brut (PIB), faţă de un excendent de 397,1 milioane lei în ianuarie-februarie 2017, arată datele publicate luni pe site-ul Ministerului Finanţelor.

În februarie 2017, excedentul bugetar a fost de 397,1 miliarde lei, respectiv 0,05% din PIB, titrează News.ro.

În ianuarie-februarie 2018, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 42,3 miliarde lei, reprezentând 4,6% din PIB, au fost cu 21,3% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Se înregistrează creşteri semnificative comparativ cu anul precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (+28,3%) şi din veniturile nefiscale (+23,7%). Încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 18,7% faţă de primele două luni ale anului 2017, iar încasările din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi cu 22,9%”, se arată în comunicat.

În ceea ce priveşte veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se înregistrează o creştere de 7,8%. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt în sumă de 3,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 47,8 miliarde lei, au crescut în ianuarie-februarie în termeni nominali cu 38,5% faţă de ianuarie-februarie 2017. Cheltuielile de personal cresc cu 18,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în 2017.

”Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 21,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare”, se arată în comunicat.

Subvenţiile acordate în primele două luni ale anului 2018 sunt în creştere cu 136,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Creşterea este determinată, în principal, de plăţile efectuate (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea producătorilor agricoli şi de subvenţiile acordate pentru susţinerea transportului feroviar public de călători şi a transportului cu metroul”, se arată în comunicat.

Dobânzile se menţin ca procent în produsul intern brut la acelaşi nivel ca în aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 0,2% din PIB. Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 12,6%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

”Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 3,7 miliarde lei, de patru ori mai mult faţă de aceeaşi perioada a anului trecut, creşterile provenind în special din domeniul apărării, precum şi de la bugetele locale”, se arată în comunicat.

În 2017, deficitul bugetului general consolidat a fost de 24,3 miliarde de lei, 2,88% din PIB, sub ţinta anuală stabilită de 2,96%.

Citește și...