Start-up Nation 2017: Domeniile în care antreprenorii vor putea obține până la 200.000 lei

Ciprian Fabian / 10.05.2017
Start-up Nation 2017: Domeniile în care antreprenorii vor putea obține până la 200.000 lei

Microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) dintr-o multitudine de domenii din producție, tehnologia informației (IT), afaceri creative, servicii și comerț vor putea primi fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei, conform listei codurilor CAEN eligibile, publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. S-au mai publicat și modelul de plan de afaceri care va trebui depus la înscrierea în program, precum și schema de ajutor de minimis, care cuprinde cheltuielile eligibile, condițiile pe care trebuie să le întrunească firmele candidate, procedura de derulare a programului.

Bugetul alocat va putea finanţa cel mult 10.000 de întreprinderi nou-înfiinţate.

Conform informaţiilor postate pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Programelor şi Proiectelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), se finanţează următoarele cheltuieli, care vizează achiziţionarea de:

– Echipamente tehnologice (maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru inclusiv software-ul aferent) necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

– Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

– Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

– (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerţ stradal şi autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

(2) Pentru activităţile de rent a car, şcoli de şoferi, taxi nu este limitată valoarea maximă şi numărul de autoturisme achiziţionate.

(3) Pentru alte activităţi în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activităţile din cadrul programului, cu justificarea necesităţii achiziţionării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36000 de lei fără TVA şi maxim un autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

– Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfăşurare a activităţii de comerţ, producţie sau servicii;

– Salariile, utilităţile şi cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul salariului mediu, inclusiv contribuţiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilităţilor şi chiriei aferente după momentul semnării acordului pentru perioada de implementare;

– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea şi promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, în limita maximă a 8000 de lei fără TVA;

– Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică, licenţe, etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 3000 de lei fără TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

– Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanţii neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

– Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 de lei fără TVA; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă, care au dreptul legal de a desfăşura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanţă în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Citește și...