Firea vrea să dea 877 milioane lei pentru cultură, recreere și religie. Sănătatea primește jumătate din acești bani, iar învățământul 13,5%

Amalia Blanariu / 21.03.2017
Firea vrea să dea 877 milioane lei pentru cultură, recreere și religie. Sănătatea primește jumătate din acești bani, iar învățământul 13,5%

Cultura, recreerea și religia vor beneficia de 877 milioane de lei de la Primăria Capitalei, conform proiectului de buget publicat de Municipalitate. Suma reprezintă aproape 18% din bugetul total pe care Primăria Municipiului București îl are la dispoziție în acest an și dublu față de banii ce vor fi alocați pentru sănătate. Mai mult, învățământul bucureștean va beneficia de o sumă de 7 ori mai mică.

Din cei 877 milioane lei care vor fi direcționați pentru cultură, recreere și religie, 55 milioane de lei vor fi dați pentru biserici și 30 milioane lei pentru statui.

Cea mai mare sumă din banii pentru biserici, 15 milioane lei, va fi direcționată Patriarhiei Române pentru ”lucrări construcții”. Suma va fi dată pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului și este echivalentă cu cea dată de Primăria Capitalei în a doua parte a anului trecut, după preluarea mandatului de primar general de către Gabriela Firea.

Potrivit HotNews, restul de 40 milioane lei din banii pentru biserici vor fi împărțiți astfel:

 • Biserica Sfantul Nicolae Negustori – monument istoric – continuare lucrări consolidare – 500.000 lei;
 • Mănăstirea Plumbuita – reparații capitale – 1.000.000 lei;
 • Biserica Șerban Vodă – continuarea lucrărilor la așezământul social – 300.000 lei;
 • Biserica Daniil Sihastrul – lucrări de finisaje și amenajări, lucrări pictură – 400.000 lei;
 • Biserica Parcul Domeniilor Cașin – lucrări pictură interioară – 1.500.000 lei;
 • Biserica Sfântul Nicolae Udricani – reabilitare monument istoric – 3.200.000 lei;
 • Biserica Adormirea Maicii Domnului – Militari I – restaurare iconostas, confecționare mobilier sculptat – 500.000 lei;
 • Biserica Delea Veche – restaurare pictură, catapeteasmă și mobilier – 800.000 lei;
 • Biserica Nicolae Ghica – Paraclis Universitar – restaurare și consolidare – monument istoric – 400.000 lei;
 • Biserica Apărătorii Patriei – consolidare reamenajare – 1.300.000 lei;
 • Biserica Nașterea Maicii Domnului Ghencea – finalizare lucrări refacere acoperiș și fațadă – 400.000 lei
 • Parohia Tuturor Sfinților Români – lucrări construcție cantină socială, pangar, lumânărar, gard – 1.400.000 lei;
 • Biserica Miron Patriarhul – lucrări de infrastructură – 200.000 lei;
 • Biserica Tarca Vitan – construcții portice, instalații sanitare, hidrant – 100.000 lei;
 • Biserica Izvorul Tămăduirii – Spitalul Colentina – lucrări construcție a bisericii – 2.200.000 lei;
 • Biserica Sfânta Vineri – Drumul Taberei – lucrări pictură, renovare și finisare a bisericii – 1.800.000 lei;
 • Biserica Sfântul Antonie cel mare și Ioan Casian – lucrări pictură murală – 550.000 lei;
 • Biserica Ceauș Radu – reabilitare gard și case parohiale – 700.000 lei;
 • Biserica Pogorârea Sfântului Duh – Sfantul Nicolae Militari – continuare lucrări așezământ social – 800.000 lei;
 • Biserica Sfanta Vineri Herasca – reconstrucție biserică – 2.300.000 lei; Biserica Sfântul Nicolae Băneasa – renovare monument istoric și construirea unui centru pentru activități sociale, amenajarea curții – 1.000.000 lei;
 • Biserica Sfântul Spiridon Vechi – conservare-restaurare pictură – 280.000 lei;
 • Biserica Ioan Moși – reparații acoperiș, tencuieli, înlocuire instalație electrică, gard, amenajare curte – 400.000 lei;
 • Biserica Sfinții Arhangheli Huedin – lucrări pictură – 500.000 lei;
 • Biserica Iancu Vechi – Mătăsari – lucrări pictură – 900.000 lei;
 • Biserica Apostol și Evanghelist Ioan – finalizare lucrări tencuire interioară, instalații electrice și termice, pardosire, amenajare exterioară – 800.000 lei;
 • Biserica Sfinții Trei Ierarhi – lucrări tencuire interioară, instalații electrice și termice, pardosire, utilități – 400.000 lei;
 • Biserica Sfânta Treime Ghencea – continuare lucrări ansamblu rezidențial pentru asistență socială – 1.900.000 lei;
 • Biserica Sfântul Andrei Chitila – restaurare – conservare pictură murală, edificare așezământ cultural, social și misionar – 2.600.000 lei;
 • Biserica Costeasca – construcție clopotniță – 800.000 lei;
 • Protoeria sectorului 1 – construcție sediu – 1.900.000 lei;
 • Biserica Sfântul Ioan Rusul și Acoperământul Maicii Domnului Brancuși – continuare lucrări construcție ansamblu parohial – 1.700.000 lei;
 • Biserica Sfântul Andrei – Parva – lucrări pictură – 150.000 lei;
 • Biserica Cărămidarii de jos – lucrări pictură – 250.000 lei;
 • Parohia Doamna monument istoric – conservare – restaurare pictură murală – 200.000 lei;
 • Biserica Creștina după Evenghelie Izbânda – renovare interioară și exterioară – 200.000 lei;
 • Biserica Sfântul Gheorghe Plevna – monument istoric – consolidare și restaurare – 1.000.000 lei;
 • Biserica Sfântul Ilie Hanul Colței – monument istoric – consolidare și restaurare – 150.000 lei;
 • Biserica Sfântul Prooroc Daniel – continuare lucrări construire biserică – 200.000 lei;
 • Biserica Sfinții Apostoli Petru sși Pavel – monument istoric – consolidare și restaurare – 1.200.000 lei;
 • Biserica Sfântul Nicolae Amza – conservare restaurare componente artistice – 250.000 lei;
 • Mănăstirea Antim – lucrări consolidare-restaurare – 2.870.000 lei.

Alți circa 180 milioane lei dedicați acestui segment vor fi alocați de la bugetul Primăriei Capitalei celor trei instituții care organizează spectacole, concerte, târguri, festivaluri și alte evenimente culturale, respectiv Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, care are un buget propus de 59 milioane lei, ARCUB, cu 73 milioane lei, iar Centrul de Proiecte și Programe Educationale și Sportive pentru Copii și Tineret are prevăzută suma de 52 milioane lei de la buget.

320 milioane lei pentru circ, teatre și 2 muzee

De asemenea, se vor mai aloca încă 320 de milioane de lei pentru teatrele bucureștene, Biblioteca Metropolitană, Circul Globus, două muzee și Palatele Brâncovenești, după cum urmează:

 • Teatrul Dramaturgilor Români – 8 milioane lei;
 • Teatrul Stela Popescu – 4,5 milioane lei;
 • Teatrul Excelsior – 25 milioane lei;
 • Teatrul Tineretului Metropolis – 16 milioane lei;
 • Teatrul Masca – 6,4 milioane lei;
 • Teatrul Constantin Tănase – 12 milioane lei;
 • Teatrul Ion Creangă – 18 milioane lei;
 • Teatrul de Animație Țăndărică – 18 milioane lei;
 • Teatrul de Comedia – 13,3 milioane lei;
 • Teatrul Mic – 15 milioane lei;
 • Teatrul Evreiesc de Stat – 8,9 milioane lei;
 • Teatrul Odeon – 15, 3 milioane lei;
 • Teatrul Nottara – 15 milioane lei;
 • Teatrul Bulandra – 21,4 milioane lei;
 • Circul Globus – 26 milioane lei;
 • Opera Comică pentru Copii – 29 milioane lei;
 • Centrul de Cultură “Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” – 15,5 milioane lei;
 • Muzeul Municipiului București – 24 milioane lei;
 • Muzeul Literaturii Române – 16,2 milioane lei;
 • Biblioteca Metropolitana Bucuresti – 13 milioane lei.

În schimb, în proiectul de buget pe 2017, sănătatea are alocat un buget la jumătate din totalul alocat segmentului, respectiv de 435 milioane lei, în timp ce pentru învățământ se vor da 119 milioane lei, reprezentând circa 13,5% din totalul de care beneficiază cultura, recreerea și religia.

Citește și...