Primăria București vrea să deschidă o firmă care să se ocupe de administrarea cimitirelor

Vocea.biz / 01.06.2017
Primăria București vrea să deschidă o firmă care să se ocupe de administrarea cimitirelor

Primăria Capitalei vrea să înfiinţeze o societate comercială care să se ocupe de administrarea, întreţinerea şi salubrizarea cimitirelor de pe raza municipiului, cu un capital social de minimum 120.000 de lei, potrivit un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), prin care consilierii îşi vor da acordul de principiu pentru înfiinţarea acestei societăţi.

„Municipiul Bucureşti, prin autoritatea executivă, a constatat necesară şi oportună înfiinţarea unei entităţi care să asigure nemijlocit o organizare eficientă a activităţii de administrare, întreţinere, igienizare şi salubrizare a spaţiilor special amenajate şi organizarea unui flux coerent şi transparent al procedurii de concesionare a locurilor de înhumare şi a locurilor de veci, precum şi evidenţa acestora. (…) Considerăm că înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni este fezabilă în cadrul categoriei edilitar-gospodărească de administrare a cimitirelor, societate ce va acoperi nevoile comunităţii locare şi care va contribui eficient la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Municipalitatea precizează că noua firmă ar avea nevoie de un capital social de minimum 120.000 de lei pentru a-şi putea desfăşura activitatea şi pentru a „putea face faţă concurenţei în domeniu”, potrivit News.ro.

Consilierii generali au aprobat în 11 aprilie, înfiinţarea următoarelor firme: Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti SA, Compania Municipală Sport Pentru Toţi SA, Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti SA, Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti SA, Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti SA, Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SA, Compania Municipală Imobiliară Bucureşti SA, Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti SA, Compania Municipală Protecţie Civică şi Voluntariat Bucureşti SA şi Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti SA.

Consilierii au aprobat, în şedinţa de consiliu din 29 martie, înfiinţarea firmelor: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti SA, Compania Municipală Energetică Bucureşti SA, Compania Municipală Consolidări SA, Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti SA, Compania Municipală Parking Bucureşti SA, Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti SA, Compania Municipală Medicală Bucureşti SA, Compania Municipală Turistică Bucureşti SA, Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti SA şi Compania Municipală Agrement Bucureşti SA

De asemenea, proiectul privind înfiinţarea Trustului de Clădiri Metropolitane Bucureşti SA a fost aprobat în şedinţa CGMB din 30 ianuarie.

USR anunţa, la începutul lunii mai, că a depus la Tribunalul Bucureşti cererea de suspendare a hotărârilor CGMB de înfiinţare a societăţilor comerciale din subordinea Primăriei.

Cele 21 de firme ale Primăriei Capitalei vor avea ca unic acţionar Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi vor face parte dintr-un Holding Municipal.

Acestea vor avea ca activităţi dispecerizarea transportului de persoane în regim de taxi, producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice, iluminatul public, administrarea şi dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti, servicii în tehnologia informaţiilor, promovarea Bucureştiului ca destinaţie turistică, administrarea parcurilor şi grădinilor publice, administrarea spaţiilor publicitare, întreţinerea arborilor situaţi pe spaţiile verzi publice din Capitală, paza obiectivelor care aparţin Primăriei Municipiului Bucureşti, consolidarea clădirilor cu risc seismic, coordonarea şi consultanţa proiectelor de infrastructură mare ale Capitalei, gestionarea fondul imobiliar al oraşului, administrarea drumurilor, administrarea parcărilor publice, managementul sistemelor integrate de trafic, precum şi activităţi de voluntariat, construcţia de locuinţe sociale şi activităţi de dezinsecţie şi deratizare.

Citește și...