CNAIR: Costul autostrăzii Sibiu-Pitești, de 3,3 miliarde de euro, include și exproprierile

Amalia Blanariu / 22.07.2017
CNAIR: Costul autostrăzii Sibiu-Pitești, de 3,3 miliarde de euro, include și exproprierile

Valoarea totală de investiţie pentru autostrada Sibiu-Piteşti se ridică la 3,3 miliarde de euro, potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Costul include și exproprierile, conform unui anunț făcut public vineri de CNAIR.

În urma informațiilor apărute în spațiul public privind prețul estimat pentru Autostrada Sibiu-Pitești, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a făcut următorele precizări:

Între valoarea de 3,3 miliarde euro și cea de 1.673 miliarde euro nu există termen de comparație deoarece:

•Valoarea de 3,3 miliarde se referă la Valoarea totală de investiție care, pe lângă costurile de proiectare și de execuție, include valoarea TVA, costul aferent exproprierii terenurilor necesare acestui proiect și alte costuri privind proiectarea și execuția proiectului. Această valoare este calculată conform Devizului General și a rezultat în urma unei analize detaliate, nu doar pe baza standardelor de cost.

•Valoarea de 1.673 miliarde euro din MPGT (Master Planul General de Transport) privește doar cheltuielile cu investiția de bază și se referă la un traseu mai scurt cu aprox 6 km, fără a include TVA. Această valoare se bazează pe estimarea unor standarde de cost, care nu ține cont de constrângerile reale din teren și care nu se raportează la o analiza de detaliu a proiectului. Este important de precizat că în cadrul referinței privind Situația costurilor pe km de autostradă din proiectele în curs de execuție nu este cuprinsă nicio evaluare privind o autostradă care să traverseze o zona montană, întrucât la momentul evaluării nu exista o astfel de referință la nivel național.

Spre deosebire de valoarea de 3,3 miliarde prezentată în Devizul General, estimarea de 1,673 miliarde aferentă MPGT nu include următoarele costuri:

– Costuri cu obținerea terenurilor

– 10% diverse și neprevăzute

– 5.5% costuri cu proiectarea, asistența tehnică și consultanța

– Costurile suplimentare legate de constrângerile din teren, privind relieful accidentat și aspectele de mediu.

”Având în vedere situația reală din teren, respectiv o zonă muntoasă cu relief foarte accidentat, referința standardelor de cost uzitate în MPGT, care se raportează la valoriile medii de costuri, nu prezintă o fundamentare corespunzătoare în cazul unei autostrăzi care traversează Munții Carpați.

Constrângerile de traseu, în special pe secțiunea 1 și 5, care au fost confirmate inclusiv de consultantul Jaspers, au condus la modificări de traseu și la soluții tehnice mai complexe. Aceste constrângeri vizează în principal Siturile Natura 2000 și ponderea aspectului de mediu în analiza multicriterială care a stat la baza alegerii traseului, din nou sub indrumarea Jaspers. Subliniem faptul că toate aceste constrângeri nu puteau fi reflectate în evaluarea  pe baza standardelor de cost.

Mai mult decât atât Lucrările de consolidare prin natura terenului sunt mult mai numeroase și din nou este mai puțin justificata utilizarea unor costrucții medii de referință la stabilirea unor standarde de cost aplicate la nivelul MPGT.

La rândul lor ucrările de artă, prin natura terenului sunt de asemenea mult mai numeroase și nu pot fi estimate în mod corespunzător prin raportarea la costurile medii de referință, vizate în standardele de cost aplicate la nivel de MPGT.

Subliniem faptul că toate aceste aspecte specifice au fost evidențiate în anul 2008, când s-a realizat Studiul de fezabilitate al proiectului”, anunță CNAIR.

Potrivit instituției, comparând cele două momente, 2008 și 2017, rezultă o majorare de sub 3% față de costul estimat inițial, diferență care rezultă în principal din rata inflației din acest interval de timp:

•Valoarea costurilor cu investiția de baza în anul 2008 a fost de 2.431.610.000 euro fără TVA

•Valoarea costurilor cu investiția de bază în anul 2017 este de 2.494.568.140 euro fără TVA.

Sursa foto: Facebook.com/ Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Citește și...