Ministerul Comunicațiilor a cumpărat un sistem informatic pentru 66.000 de funcționari, dar a fost folosit de 55. Paguba: 325.000 de lei doar curentul electric

Daniel Ionașcu / 02.02.2017
Ministerul Comunicațiilor a cumpărat un sistem informatic pentru 66.000 de funcționari, dar a fost folosit de 55. Paguba: 325.000 de lei doar curentul electric

Ministerul Comunicațiilor a ținut în priză un întreg sistem informatic din 2011 până în 2015, fără ca acesta să fie folosit de nimeni, ceea ce a generat pierderi de 325.000 de lei numai din energia electrică consumată, potrivit raportului pe anul 2015 al Curții de Conturi.

Este vorba de proiectul ”eAcademie pentru funcționarii publici”, pentru care Ministerul Comunicațiilor a solicitat în anul 2009 o sumă de 5,9 milioane de lei de la buget și pentru care urma să primească o finanțare nerambursabilă. Numai că instituția de control a descoperit că acesta a primit banii ”fără să fie utilizat în scopul în care a fost aprobat și fără a beneficia, ulterior, de finanțarea nerambursabilă”.

Iată ce spune instituția despre acest proiect ”MCSI a solicitat aprobarea proiectului eAcademie pentru funcționarii publici, incluzând și organizarea de cursuri de perfecționare a funcționarilor publici, în condițiile în care actul normativ de înființare nu prevede dreptul legal de a organiza și desfășura astfel de cursuri, deci calitatea de furnizor de formare profesională pentru funcționarii publici, singura instituție publică abilitată prin lege să desfășoare astfel de activități fiind Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

În fapt, prin modul în care a solicitat finanțarea nerambursabilă, respectiv modul în care a prezentat desfășurarea activităților în cadrul proiectului, MCSI s-a angajat să deruleze activități de formare profesională a funcționarilor publici și nu doar să realizeze o platformă informatică pe care să o pună la dispoziția instituțiilor publice din România”.

Numai că niciun funcționar al unei alte instituții publice cu excepția Ministerului Comunicațiilor nu a folosit platforma, ”fiind înregistrat doar un număr de 55 de utilizatori (din numărul total de 66.000 de utilizatori, funcționari publici din România, pe care a fost fundamentată platforma) din cadrul MCSI, care au urmat cursuri de instruire, în perioada octombrie 2011-2016 (data verificării efectuate de Curtea de Conturi). La valoarea prejudiciului adus bugetului de stat, estimată la suma de 5.900 mii lei, se adaugă suma de 5.356 mii lei, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare”.

Pe lângă paguba de aproape 11 milioane de lei cauzată de faptul că nimeni nu a utilizat sistemul, Curtea de Conturi arată că aceasta a produs chiar și pagube de 325.000 de lei din simplul fapt că acesta a fost menținut în funcțiune și a consumat curent electric.

”De la punerea în funcțiune, în anul 2011, a echipamentelor proiectului eAcademie pentru funcționarii publici, sistemul a fost menținut fără întrerupere în stare de funcționare, conectat la sursele de alimentare cu energie electrică, în condițiile în care nu a fost folosit și nu a produs efectele scontate (indicatorii de rezultat), cheltuiala cu energia electrică consumată fiind estimată la suma de 325 mii lei. Întrucât conducerea MCSI nu a dispus măsuri pentru protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor, datorate risipei cu consumul de energie electrică pe durata funcționării echipamentelor proiectului, echipa de audit a estimat valoarea prejudiciului creat bugetului de stat la suma de 325 mii lei, reprezentând cheltuiala cu energia electrică”, precizează instituția.

Citește și...