Curtea de Conturi: Electrica a cheltuit degeaba 26 de milioane de lei pe servicii de consultanță și case de avocatură

Daniel Ionașcu / 01.02.2017
Curtea de Conturi: Electrica a cheltuit degeaba 26 de milioane de lei pe servicii de consultanță și case de avocatură

Societatea de stat Electrica Muntenia Nord, filială a Electrica, a dat degeaba 20 de milioane de lei pe servicii de consultanță, iar Electrica Furnizare a cheltuit deficitar peste 6 milioane de lei tot pe servicii de același tip și pe servicii juridice, potrivit raportului pe anul 2015 al Curții de Conturi.

Astfel, Electrica Distribuție Muntenia Nord a plătit 20,35 milioane de lei pe achiziția de servicii de consultanță ”pentru activități ce se desfășoară în cadrul serviciilor/birourilor entității (în condițiile în care activitatea acestora nu a fost internalizată, iar structurile din cadrul entității funcționează cu personal de specialitate, încadrat cu atribuții corespunzătoare pentru desfășurarea activității), precum și pentru servicii de reprezentare a intereselor societății (mandat), decontate fără a avea la bază documente care să certifice prestarea acestor servicii”.

Electrica Muntenia Nord este deținută în proporție de 78% de către Electrica SA, iar 22% aparțin Fondului Proprietatea.

Dublarea activității

În privința Electrica Furnizare, raportul menționează la capitolul ”deficiențe referitoare la plăți” cheltuirea unei sume de 3,128 milioane de lei pentru ”servicii de consultanță achiziționate pentru diverse activități, în condițiile în care, prin ROF, astfel de activități sunt prevăzute ca atribuții în sarcina compartimentelor funcționale ale societății (implicit în atribuțiile salariaților entității) și fără a avea la bază documente care să certifice prestarea acestor servicii la nivelul plăților efectuate”.

De asemenea, o altă sumă de 3,103 milioane de lei a fost plătită ”pentru servicii de mandat (reprezentare a intereselor societății), fără a avea la bază documente care să certifice prestarea efectivă a activităților contractate și în condițiile în care entitatea este organizată și reprezentată prin management numit în condițiile legii”.

Electrica Furnizare este deținută în proporție de 77,99% de către Electrica, în vreme ce Fondul Proprietatea are 22,01% din acțiuni.

Echipamente care lipsesc fizic

Documentul prezintă o serie de nereguli și la compania-mamă Electrica. Acesta reclamă ”angajarea de fonduri bănești, în sumă estimată de 227.035 mii lei (fără TVA), pentru achiziția de bunuri (contoare, echipamente IT etc.), servicii de mentenanță și asistență tehnică aferente, în condițiile în care bunurile achiziționate, deși evidențiate în contabilitate, nu se regăsesc fizic în patrimoniu”.

Totodată, s-a constatat că achiziția unor echipamente IT ”s-a realizat în baza unor contracte de subcontractare, încheiate de furnizor la prețuri mult mai mici decât cele stabilite inițial în contractul încheiat cu SC Electrica SA, ceea ce a condus la efectuarea de plăţi nejustificate în sumă de 793 mii lei”.

De asemenea, este reclamată majorarea nejustificată a a cheltuielilor de exploatare cu 273.000 de lei cât reprezintă ”contravaloarea unor studii tehnice aferente unor activități desfășurate la nivelul filialelor societății”.

Electrica este listată pe bursele de la București și Londra. Statul român controlează societatea, având 48,78% din acțiuni prin Ministerul Energiei, în vreme ce restul acționarilor de pe piața de capital dețin 51,2%.

Citește și...