Proiect PSD: companiile privatizate fraudulos vor fi naționalizate, la fel și o parte din acțiunile la Fondul Proprietatea

Daniel Ionașcu / 21.04.2017
Proiect PSD: companiile privatizate fraudulos vor fi naționalizate, la fel și o parte din acțiunile la Fondul Proprietatea

Privatizarea companiilor de stat va fi suspendată timp de cinci ani, iar toate privatizările dovedite în instanță că au fost realizate fraudulos vor fi anulate și companiile naționalizate, același lucru urmând să se întâmple și în cazul titlurilor de despăgubire dobândite fraudulos la Fondul Proprietatea, potrivit unui proiect de lege inițiat de PSD, scrie Profit.ro.

Astfel, potrivit documentului ”repararea prejudiciilor aduse intereselor statului în economie ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se realizează prin restabilirea situatiei juridice anterioare săvârșirii infracțiunii”. Adică înapoi la stat.

De asemenea, se menționează că ”procurorul sau instanța de judecată ia măsurile legale de restabilire a situației anterioare săvârșirii infracțiunii când prejudicierea intereselor statului a rezultat în mod vădit din comiterea infracțiunii, iar restabilirea este posibilă”.

În acest mod, ”acțiunile și activele dobândite prin infracțiuni săvârșite în procesul de privatizare a societăților intră de drept în proprietatea statului la data emiterii actului prin care instanța de judecată sau procurorul, după caz, dispune măsurile menționate”.

În nota de fundamentare se arată că ”în cadrul legii, principiul restitutio in integrum se materializează prin intrarea în proprietatea statului a actiunilor și activelor (cu excepția celor imobiliare), dobândite ca urmare a unor infracțiuni”.

Persoanele fizice sau juridice care au dobândit cu bună-credință acțiuni sau active se pot îndrepta ulterior asupra celor vinovați pentru restituirea prejudiciului.

Inițiatorii proiectului legislativ afirmă că din informațiile deținute de ei, există încă societăți privatizate la care terenurile nu au fost inventariate, nu au fost evaluate și nu au constituit aport in naturală la capitalul social, statul fiind, în mod evident, păgubit cu valori substanțiale.

Petrom este unul din aceste cazuri, după cum arăta anterior Curtea de Conturi.

În fine, despăgubirile pentru care s-au acordat acțiuni la Fondul Proprietatea dobândite prin infracțiuni vor fi lovite de nulitate absolută. Titlurile vor intra în posesia statului, ”indiferent de deținătorul actual, la valoarea la care s-a făcut conversia”, se mai arată în proiect.

Citește și...