Se caută personal pentru IGSU. Cât câștigă un pompier în București

Amalia Blanariu / 13.04.2017
Se caută personal pentru IGSU. Cât câștigă un pompier în București

Absolvenții de liceu care vor să lucreze în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) se pot înscrie pentru a susține admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerului Apărării Naţionale (MApN). În funcție de instituția pentru care se optează, înscrierile se fac până la 26 mai și, respectiv, 21 iulie.

Pentru a fi admiși în instituţiile de învăţământ ale MAI care școlarizează elevi sau studenți în specialitatea pompieri și protecție civilă candidații trebuie să respecte anumite condiții și să treacă de mai multe etape și probe de concurs.

Locurile disponibile în instituţiile de învăţământ ale MAI și MApN care pregătesc personal pentru IGSU se împart astfel:

 • Facultatea de Pompieri din Academia de Poliţie „A.I. Cuza” – 35 de locuri ofițeri /bărbați, dintre care:
  – 33 de locuri – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  – 1 loc – Direcția Generală Logistică din M.A.I.;
  – 1 loc – Serviciul de Informații Externe.
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti – 225 de locuri bărbați, dintre care:
  – subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 200 de locuri, respectiv 198 pentru IGSU și 2 pentru Inspectoratul General de Aviație;
  – maistru militar auto – 25 de locuri, împărțite astfel:
  – 19 – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
  – 3 – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
  – 2 – Direcția Comunicații și Tehnologia Informației din MAI
  – 1 – Serviciul de Informații Externe.

La acestea se mai adaugă alte 2 locuri alocate candidaților de etnie romă, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, și 1 loc la Facultatea de Pompieri.

Durata studiilor variază în funcție de unitatea de învățământ pentru care se optează, respectiv:

 • Facultatea de Pompieri – 4 ani
 • Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 2 ani
 • Academia Tehnică Militară – 4 ani
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 3 ani
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 2 ani.

Recrutarea candidaţilor se face la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/ Bucureşti-Ilfov, cererile de înscriere la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior MAI sau MApN şi la şcolile postliceale ale MApN depunându-se la structurile de resurse umane până la data de 26 mai 2017, iar pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti până la data de 21 iulie 2017.

”Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/ calendarele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs”, informează IGSU, în anunțul dedicat recrutării.

Selecția candidaților se face în două etape, prima constând într-o examinare medicală și o evaluare psihologică. De asemenea, pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este necesară şi testarea psihotehnică a candidaţilor.

Cea de-a doua etapă de selecţie presupune o contravizită medicală, verificarea aptitudinilor fizice și susținerea probelor de verificare a cunoştinţelor. Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, probă cu caracter eliminatoriu, pentru candidaţii MApN pe locurile MAI se realizează în perioada 6-7 iulie 2017, la ora 07.30, potrivit graficului/ calendarului ce va fi postat pe site-ul MAI, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti.

Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai poate parcurge celelalte probe.

Concursul de admitere se desfăşoară potrivit calendarului stabilit de fiecare instituţie de învăţământ, astfel:

 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 24 iulie – 11 august 2017;
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, în perioada 2 – 10 septembrie 2017.

Potrivit instituției, copiii aflaţi în întreţinerea militarilor sau poliţiştilor răniţi ori decedaţi în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu pot solicita în scris MAI înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale ministerului de resort, în anul I de studii/ studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile OMAI nr. 108/2014.

Candidații admiși care au urmat anterior studii universitare pe locuri finanțate de la bugetul statului trebuie să depună, la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.

Cât câștigă un pompier în București

Salariile nete ale ofițerilor cu funcții de comandă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) “Dealul Spirii” București-Ilfov variază între 2.136 de lei și 6.768 de lei.

Pentru cei fără funcții de comandă salariile nete pornesc de la 1.187 de lei și pot ajunge până la 3.841 de lei, conform datelor aferente lunii noiembrie 2016.

Salariul unui subofițer, cu funcție fără comandă, începe de la 737 de lei pe lună și este cu 5 lei mai mare față de cel al unui maistru militar. Cu toate acestea, un subofițer din cadrul ISU “Dealul Spirii” poate obține și 4.101 lei net lunar, în timp ce salariul net maxim pe care îl poate încasa un maistru militar nu depășește suma de 2.124 de lei.

Totodată, sergenții obțin câștiguri salariale nete lunare cuprinse între 1.540 de lei și 1.555 de lei.

Salariile funcționarilor publici din cadrul ISU “Dealul Spirii” ajung lunar la un nivel net de 2.023 de lei, în timp ce personalul contractual câștiga între 647 de lei și 2.011 lei.

Citește și...