Câți bani vor primi primăriile de sector din București pentru plata datoriilor

Amalia Blanariu / 05.04.2017
Câți bani vor primi primăriile de sector din București pentru plata datoriilor

Primăriile de sector din Capitală vor primi aproape 90 milioane lei pentru plata arieratelor, conform unui proiect de hotărâre aprobat în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de miercuri.

Aleșii locali au stabilit în ședința de miercuri alocarea a 89.938.000 lei primăriilor de sector pentru plata arieratelor (plăţile restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei).

Conform hotărârii privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în anul 2017, fiecare sector va primi următoarele sume:

  • Sectorul 1 – 10,5 milioane lei
  • Sectorul 2 – 16 milioane lei
  • Sectorul 3 – 20,2 milioane lei
  • Sectorul 4 – 13,4 milioane lei
  • Sectorul 5 – aproape 12,8 milioane lei
  • Sectorul 6 – aproape 16,7 milioane lei

Criteriul stabilit pentru alocarea fiecărei sume în parte este reprezentat de numărul populației, conform expunerii de motive semnate de primarul general Gabriela Firea.

Potrivit Legii, suma se alocă de către MFP-ANAF-DGFP București prin repartizare de către CGMB pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, precum și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proicctelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală.

”Având în vedere că la întâlnirile de la sediul PMB din data de 19 ianuarie și respectiv 8 februarie cu reprezentanții sectoarelor mandatați de primarul de sector nu s-a ajuns la un punct de vedere comun pentru repartizarea pe sectoarele municipiului București a surnei de 89.938 mii lei având în vedere prevederile art.33 punctul 5 din Legea 273/2006 propunern repartizarea pe sectoare pe criteriul numărul populației după domiciliu în municipiul București și pe sectoarele administrative conform sursa bucurești.insse.ro ”, se precizează în raportul de specialitate atașat proiectului.

Datorii primării de sector

Potrivit Ordonanței de Urgență 47/2012, aprobată apoi în Parlament prin Legea 98/2013, primăriile au obligaţia ca în execuţia bugetelor să asigure achitarea plăţilor restante, precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent, înainte de a face noi investiții. ”Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu excepţia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finanţare a proiectelor derulate prin programe naţionale”, se arată în OUG 47/2012.

Măsura a fost impusă prin ordonanță de urgență, la cererea Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi a Băncii Mondiale privind deficitul bugetar prognozat, precum şi necesitatea reducerii volumului de plăţi restante şi de arierate înregistrate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru evitarea blocajelor financiare în economie, în contextul în care primăriile nu plăteau la timp datoriile către firmele cu care lucrau.

Primăria Capitalei va avea în acest an un buget estimat de 5 miliarde de lei. Din suma totală pe care Municipalitatea o are la dispoziție, 38% reprezintă cheltuieli pentru segmentul de cultură, recreere și religie și asigurarea subvențiilor necesare acoperirii diferențelor de preț și tarif pentru transportul în comun și energia termică. Alte sume vor fi alocate pentru marile proiecte de infrastructură aflate în derulare, plăți pentru proiectele deja inaugurate și investiții noi.

Citește și...