Câștigul salarial mediu net a urcat la 2.108 lei, în octombrie. Cele mai mari venituri, înregistrate în domeniul IT

Oana Mărginean / 09.12.2016
Câștigul salarial mediu net a urcat la 2.108 lei, în octombrie. Cele mai mari venituri, înregistrate în domeniul IT

Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 2.108 lei, în octombrie, în creștere față de luna precedentă cu 14 lei, respectiv cu 0,7%. Valorile cele mai mari s-au înregistrat în activități de servicii de IT, informează Institutului Național de Statistică (INS).

În luna octombrie 2016, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare față de luna septembrie 2016.

“Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (5.513 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.281 lei). Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, dar și realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte)”, informează INS.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net, cu 4,8%, s-au înregistrat în extracția cărbunelui superior și inferior, între 3,5% și 4,5% în fabricarea produselor textile, industria metalurgică, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, între 1,5% și 2,5% în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei (inclusiv fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, telecomunicații, cercetare-dezvoltare, activități auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activități de asigurare și fonduri de pensii), activități de spectacole, culturale și recreative, alte activități extractive, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, (exclusiv mașini, utilaje și instalații), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, agricultură, vânătoare și servicii anexe.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie  de  prime  ocazionale  (inclusiv  prime  trimestriale,  anuale,  pentru  performanţe deosebite,  pentru  „Ziua  petrolistului”),  drepturi  în  natură  şi  ajutoare  băneşti,  sume  din  profitul  net  şi  din  alte  fonduri. De asemenea, acestea au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mici din unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net (minus 26,5%) s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (la 4.218 lei), cu 15,8% în activități de servicii anexe extracției, respectiv 15,6% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, între 1,5% și 4,5% în fabricarea băuturilor, captarea, tratarea și distribuția apei, fabricarea produselor din tutun, activități profesionale, științifice și tehnice, depozitare și activități auxiliare pentru transport.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă, astfel: sănătate și asistență socială (+4,4%), învățământ (+3,3%), administrație publică (+0,4%).

În  cursul  anului  se  înregistrează  fluctuaţii  ale  câştigului  salarial  determinate,  în  principal,  de acordarea  premiilor  anuale  şi  a  primelor  de  sărbători  (decembrie,  martie/aprilie), mai informează INS.

Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Tags:
Citește și...