Documentele DGPA, predate de CSAT comisiei de anchetă privind arhiva SIPA

Vocea.biz / 20.03.2018
Documentele DGPA, predate de CSAT comisiei de anchetă privind arhiva SIPA

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis, marţi, să pună la dispoziţia comisiei parlamentare de anchetă privind arhiva SIPA toate documentele şi înscrisurile aflate în arhiva CSAT în legătură cu Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie (DGPA). Decizia a fost luată în condiţiile în care “preşedintele comisiei parlamentare a cerut CSAT clarificarea unor aspecte privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie”.

Anunţul a fost făcut de către Administraţia prezidenţială.

“Un alt punct pe ordinea de zi a şedinţei CSAT l-a reprezentat solicitarea Preşedintelui Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului de a se clarifica aspecte care ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie (DGPA). Membrii Consiliului au decis să pună la dispoziţia Comisiei toate documentele şi înscrisurile aflate în arhiva CSAT în legătură cu această instituţie”, a precizat Administraţia prezidenţială, citată de News.ro.

Conform sursei citate, primul subiect al reuniunii CSAT a vizat analiza şi aprobarea activităţii desfăşurate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale în anul 2017 şi a principalelor obiective pentru anul 2018. Membrii Consiliului au constatat că Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi-au desfăşurat activitatea în raport cu misiunile şi cu obiectivele instituţionale asumate, pe fondul multiplelor evenimente interne şi internaţionale care au marcat anul 2017.

De asemenea, a fost analizată şi aprobată activitatea desfăşurată de către Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică în 2017 şi priorităţile pentru anul 2018 şi s-a remarcat că activitatea acestui organism “a fost organizată, planificată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile Strategiei de Securitate Cibernetică a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2013”. În cursul anului trecut, Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică a analizat tematici de interes în domeniul securităţii cibernetice a României. Pentru anul 2018, acest Consiliu Operativ are în vedere priorităţi precum asigurarea cooperării interinstituţionale în cadrul Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică, promovarea şi consolidarea măsurilor întreprinse de către instituţiile cu atribuţii în domeniu şi intensificarea acţiunilor de cooperare cu partenerii internaţionali.

Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au analizat şi aprobat şi activitatea desfăşurată în 2017 de către Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO, precum şi Planul de activitate pentru 2018. “Pe parcursul anului trecut, activitatea CERT-RO s-a desfăşurat pe coordonatele dezvoltării capabilităţilor naţionale în domeniul securităţii cibernetice, stimulării parteneriatului public-privat şi cooperării la nivel naţional şi internaţional, precum şi actualizării cadrului de reglementare în domeniu. Priorităţile CERT-RO pentru anul 2018 vizează atât dezvoltarea capabilităţilor tehnice şi umane pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, cât şi adoptarea cadrului instituţional la noile cerinţe impuse prin transpunerea în legislaţia naţională, până în luna mai a acestui an, a Directivei Europene NIS, privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege, care se află pe circuitul interministerial de avizare”, se mai arată în comunicatul de presă transmis la finalul CSAT.

Membrii Consiliului au analizat şi aprobat şi Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2017.

“Conform Constituţiei şi Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea CSAT, Consiliul a analizat problematicile din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale. Totodată, a emis hotărâri conţinând măsuri cu caracter obligatoriu pentru autorităţile administraţiei publice şi pentru instituţiile cu atribuţii în domeniu, fără să stabilească acestor instituţii şi autorităţi atribuţii suplimentare faţă de cele prevăzute în actele normative în baza cărora li se asigură organizarea şi funcţionarea. Activitatea Consiliului a fost adaptată în funcţie de realităţile şi priorităţile anului 2017, de nevoile şi complexitatea intereselor naţionale şi internaţionale de securitate şi de urgenţele impuse de specificul fiecărei instituţii şi a fost orientată spre realizarea obiectivului constituţional al CSAT de organizare şi coordonare unitară a activităţilor privind securitatea naţională. De asemenea, Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a cuprins un capitol referitor la Evaluarea anuală privind implementarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019. În anul 2018, instituţiile cu atribuţii pe această linie vor continua eforturile pentru implementarea obiectivelor şi direcţiilor stabilite prin Strategie, în concordanţă cu provocările mediului regional şi internaţional de securitate, precum şi cu persistenţa unor vulnerabilităţi şi riscuri interne”, adaugă sursa citată.

Raportul CSAT va fi trimis spre aprobare Parlamentului.

Citește și...