Guvernul va oferi sprijin financiar pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița

Vocea.biz / 10.01.2018
Guvernul va oferi sprijin financiar pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița

Guvernul a aprobat acordarea unui sprijin financiar pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. Ajutorul de minims va fi acordat până în 2020 iar pentru anul în curs, guvernul a stabilit un plafon de 4,6 milioane de lei. Crescătorii vor putea depune cererile pentru ajutorul de minimis la Direcțiile Județene Agricole.

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, în perioada 2018-2020, de un ajutor din partea statului pentru  producerea cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator sau o altă persoană juridică. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 10 ianuarie, programul de sprijin pentru crescători.

La această schemă de ajutor de minimis participă, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii/alte persoane juridice care desfășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne.

” Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens. Purceii pentru creștere și îngrășare sunt preluați de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în baza unui contract de livrare și transportați crescătorilor de porci. Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiți cu titlu gratuit din rasele Bazna și/sau Mangalița de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulțirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel,” se arată în hotărârea de guvern.

Crescătorii își vor putea depune cererile la Direcțiile Județene Agricole în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Pentru a se putea califica pentru ajutorul de stat, crescătorii tebuie să deţină exploatații înregistrate și autorizate sanitar veterinar, să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică, să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract, să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap, să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică și să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii trebuie să dețină scroafe și/sau scrofițe, înscrise în registrul genealogic, să furnizeze purcei înțărcați către procesator sau altă persoană juridică, la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare, purceii să fie identificați potrivit legislației în vigoare.

Procesatorii și alte persoane juridice trebuie să îndeplinească să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare și să îi transporte către beneficiari, să  încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor, să preia de la beneficiari, în vederea abatorizării si procesării, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării/beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap
să plătească beneficiarului prețul stabilit prin contract.

Citește și...