ANI a constatat starea de incompatibilitate sau conflic de interes în cazul a 26 de foşti şi actuali aleşi locali

Vocea.biz / 15.02.2018
ANI a constatat starea de incompatibilitate sau conflic de interes în cazul a 26 de foşti şi actuali aleşi locali

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 26 foști și actuali aleși locali.

Vocea.biz prezintă lista completă a foştilor şi actualilor aleşi locali descoperiţi de ANI în stare de incompatibilitate sau conflict de interese de natură administrativă:

1. Megheșan Nicolae Sorin, primar al municipiului Târnăveni, județul Mureș — incompatibilitate

În perioada 19 iunie 2012 — 22 ianuarie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul Megheșan N Nicolae Sorin Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2. Pelei Marcel, primar al comunei Homorod, județul Brașov — incompatibilitate

În perioada 28 mai 2014 — 27 noiembrie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoana fizică în cadrul PFA Pelei Marcel, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. Siko Imre, primar al comunei Belin, județul Covasna — incompatibilitate

În perioada 07 iulie 2011 — 25 aprilie 2017, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul PFA Siko Imre, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

4. Brateș Costel, primar al comunei Stelnica, județul Ialomița — conflict de interese administrativ

A întocmit și a semnat Proiectele de hotărâre, Expunerile de motive și caietele de sarcini care au stat la baza adoptării unor Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Stelnica, în urma cărora, acesta a încheiat cu Consiliul Local al Comunei Stelnica Contracte de concesiune având ca obiect bunuri aparținând proprietății private a Comunei Stelnica.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

5. Spătaru Georgel Viorel, primar al comunei Vintileasca, județul Vrancea — incompatibilitate

În perioada 03 octombrie 2012 — 19 martie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de adminstrație la școala Gimnazială ‘Regina Maria’ Vintileasca, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. Cămărășan Ioan Tiberiu, primar al comunei Silivașu de Câmpie, județul Bistrița — Năsăud — conflict de interese administrativ

A semnat patru contracte de închiriere și patru acte adiționale privind închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al comunei Silivașu de Câmpie, încheiate între unitatea administrativ teritorială și tatăl, fratele persoanei evaluate, Camărășan I. Anicuta Întreprindere Familială (în cadrul căreia persoana evaluată deținea, la acea dată, calitatea de membru întreprindere familială, iar soția acestuia calitatea de reprezentant întreprindere familială) și Cornea E. Avram Persoană Fizică Autorizată (în cadrul căreia cumnatul persoanei evaluate deținea, la acea dată, calitatea de persoană fizică autorizată).

Persoana evaluată a avut, astfel, un interes personal în semnarea acestor acte.

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/ 2003 și art. 75 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 393/2004.

7. Sergiu Bogdan, primar al comunei Malaia, județul Vâlcea — conflict de interese administrativ

A avizat și a semnat documente pentru Obștea Săliște, asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru și funcția de vicepreședinte și de la care a obținut venituri.

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/ 2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

8. Barbu Ionel Valentin, actual primar și fost viceprimar al comunei Adâncata, județul Ialomița — incompatibilitate

În perioada 06 aprilie 2009 — 26 iunie 2012, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de agent de asigurare, încălcând astfel dispozițiile articolului 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

9. Amzu Nicolae, fost primar și actual consilier local al comunei Osica de Jos, județul Olt — conflict de interese administrativ

A emis Dispoziția prin care fiul acestuia a fost numit în funcția publică de consilier, grad debutant, în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Osica de Jos, județul Olt.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

10. Gavrilă Mihai, fost primar și actual consilier local al comunei Drajna, județul Prahova — conflict de interese administrativ

A participat la deliberări și a luat cuvântul în ședința Consiliului Local Drajna, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către S.C. Gilmet S.R.L., societate comercială în cadrul căreia acesta deținea calitatea de asociat unic, fiind adoptată și o Hotărâre în acest sens.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. c) din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

11. Sîngeorzan Ștefan, fost primar și actual consilier local al comunei Feldru, județul Bistrița-Năsăud — conflict de interese administrativ

În exercitarea funcției de primar, a semnat Dispoziția privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de referent debutant și muncitori necalificați în cadrul aparatului propriu al Primăriei Comunei Feldru, ca personal contractual.

Ulterior, acesta a semnat Dispoziția privind încadrarea fiului său, pe postul de referent debutant în cadrul aparatului propriu al Primăriei Comunei Feldru (începând cu data de 10 iulie 2008) și Fișa postului referent debutant cu atribuții de șef serviciu situații de urgență din data de 10 iulie 2008.

De asemenea, persoana evaluată a semnat Contractul individual de muncă încheiat între Primăria Comunei Feldru (angajator) și fiul persoanei evaluate (salariat), privind angajarea acestuia din urmă în funcția de șef serviciu situații de urgență pe perioada nedeterminată.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

12. Tudose Elisaveta, fost primar al comunei Coșești, județul Argeș — conflict de interese administrativ

În exercitarea demnității publice, având un interes personal de natură patrimonială, a semnat un Referat privind solicitarea emiterii unei hotărâri prin care să se aprobe organigrama, lista funcțiilor publice și a statului de funcții al Aparatului Propriu și al Serviciului de Alimentare cu Apă și Pază, precum și Dispoziția privind numirea în funcția publică și Dispozița privind avansarea în treaptă pentru fiica sa.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.

13. Ișfan Viorel, fost primar al Comunei Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin — conflict de interese administrativ

A încheiat acte juridice care au generat producerea de foloase materiale pentru fiul său și soția acestuia, prin închirierea pășunilor comunale aparținând domeniului public și privat al comunei Zorlențu Mare, de către societățile în cadrul cărora aceștia dețineau funcții și/sau calități.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

14. Chelărașu Ciprian, viceprimar al orașului Târgu Bujor, județul Galați — incompatibilitate

Începând cu data de 22 iunie 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Clearland S.R.L., iar începând cu data de 27 august 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individuală la Chelărașu Ciprian Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003.

15. Șerban Dumitru Iliuță, actual viceprimar și fost consilier local al comunei Tîmna, județul Mehedinți — conflict de interese administrativ

A participat la sedința Consiliului Local Tîmna pentru deliberarea și adoptarea Hotărârii pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Tîmna și constituirea comisiei de licitație, din data de 29.05.2015, fără să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema supusă dezbaterilor și anume faptul că soția sa, în calitatea de fermier — Persoană Fizică Autorizată, urma să depună ofertă pentru participare la licitația publică.

Ulterior adoptării Hotărârii și încheierii licitației publice, Primăria Comunei Tîmna a închiriat Persoanei Fizice Autorizate Șerban Lizica suprafața de 71,9716 ha pășune comunală — în baza unui Contract de închiriere.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

16. Leuce Sebastian — Nicolae, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Sînmartin, județul Bihor — incompatibilitate

În perioada 27 iunie 2012 — 23 mai 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru al Consiliului de Administrație la școala Gimnazială ‘Floare de Lotus’ din comuna Sînmartin, iar în perioada 27 iunie 2012 — 16 ianuarie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și funcția de administrator la S.C. Compania Reosal S.A., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

17. Pașol Nicolai, fost viceprimar și actual consilier local al orașului Mizil, județul Prahova — incompatibilitate

În perioada 29 iunie 2012 — 22 februarie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator al S.C. Padores S.R.L. și S.C. Padores Tour S.R.L., iar în perioada 31 octombrie 2013 — 22 februarie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru al Consiliului de administrație al școlii gimnaziale ‘Sf. Nicolae’ Mizil, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

18. Lambru Daniel, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Buzău, județul Buzău — incompatibilitate

În perioadele 18 noiembrie 2013 — 14 august 2014 și 16 august 2016 — 18 iulie 2017, a deținut simultan funcția de consilier local și pe cea de șef centru/director în cadrul unei instituții aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

19. Cimpoeșu Vasile, consilier local în cadrul Primăriei Orașului Roznov, județul Neamț — incompatibilitate

În perioada exercitării mandatului de consilier local, Primăria orașului Roznov, Județul Neamț a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de produse în baza unor facturi) cu S.C. Electroalex S.R.L., societate comercială al cărei asociat și administrator este soția persoanei evaluate, în baza acestor contracte, societatea comercială încasând venituri.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea 161/2003.

20. Frâncu Mihai, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Siliștea, județul Constanța — conflict de interese administrativ

A participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța, Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, asociație în cadrul căreia persoana evaluată este membru.

Ulterior, în baza unui contract de închiriere pășune încheiat în baza acestei Hotărâri, persoana evaluată a beneficiat de suprafața de 4,81 ha pășune comunală pentru pășunatul animalelor pe care le deține.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

21. Cîrciumaru Luminița, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Siliștea, județul Constanța — conflict de interese administrativ

A participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța, Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, asociație în cadrul căreia persoana evaluată este membru fondator.

Ulterior, în baza unui contract de închiriere pășune încheiat în baza acestei Hotărâri, fiului persoanei evaluate i s-a alocat o parcelă în suprafață de 66,41 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

22. Popa Gheorghe, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Siliștea, județul Constanța — conflict de interese administrativ

A participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța, Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, asociație în cadrul căreia persoana evaluată este președinte și membru fondator.

Ulterior, a semnat, în calitate de președinte al Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Siliștea, județul Constanța, cu Consiliul Local al comunei Siliștea, județul Constanța, contractul de închiriere privind închirierea unei suprafețe de 467,7267 ha pășune din proprietatea privată a comunei Siliștea, județul Constanța.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

23. Oceanu Daniel Vasile, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, județul Prahova — conflict de interese administrativ

A participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Doftanei privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor (pășunilor alpine) din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, în urma căreia a fost încheiat Contractul de Închiriere între Primăria comunei Valea Doftanei și Asociația Crescătorilor de Animale — Teșila — Valea Doftanei (asociație în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de membru).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. f) și 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

24. Măcrescu Gheorghe Minu, consilier local în cadrul Consiliului Local Mărășești, județul Vrancea — incompatibilitate

În perioada 29 decembrie 2009 — 21 noiembrie 2013, S.C. Valerio Prestal S.R.L., societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de administrator, a emis către Primăria Mărășești facturi fiscale pentru servicii și produse de protocol, încălcând astfel dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

25. Eni Antache, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Nănești, județul Vrancea — incompatibilitate

Începând cu data de 27 iunie 2012, deține simultan funcția de consilier local ales și pe cea de șef serviciu SVSU al comunei Nănești, județul Vrancea — angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local al comunei Nănești, județul Vrancea, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

26. Lazăr Gheorghe Gabriel, consilier local al comunei Corbeni, județ Argeș — incompatibilitate

În perioada 26 iunie 2012 — 25 ianuarie 2013, a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeni, județ Argeș, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

ANI transmite că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Pelei Marcel, Sîngeorzan Ștefan, Chelărașu Ciprian, Cimpoeșu Vasile, Barbu Ionel Valentin, Oceanu Daniel Vasile, Măcrescu Gheorghe Minu Şi Ișfan Viorel nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Citește și...